Demonstrations- og kursushus for kulstoflagrende boliger og livsstil

Under bedømmelse - Sjælland

Bygge- og anlægssektoren står for en stor del af Danmarks CO2-udledning.
I Tiny Varigheden vil vi skabe et levende boliglaboratorium, hvor naturlige byggematerialer og genbrugsmaterialer anvendes til at bygge tiny-huse, som både er attraktive at bo i og kulstoflagrende.
Materialerne vil blive udstillet i demonstrationshuset, hvor der vil blive afholdt kurser og foredrag i bæredygtigt byggeri.

Hvad er idéen?

I projektet vil vi demonstrere og dokumentere, hvordan man kan leve kulstoflagrende i mindre boliger uden at gå på kompromis med livskvaliteten.
Vi vil skabe større viden om byggeri med natur- og genbrugsmaterialer ved hjælp af udstillinger, månedlige rundvisninger i boliglaboratoriet med tiny-husene, foredrag og kurser.
Kurser i permakultur og regenerativt landbrug udvider denne målsætning om kulstoflagring til også at omfatte fødevareproduktion, og med kurser i personlig udvikling hjælpes sårbare personer på vej til et liv i harmoni med naturen og sig selv.

Hvor skal idéen realiseres?

Projektet skal realiseres på den sydøstlige del af det område, der lige nu huser Køge Fælles Jord (KFJ). Området er allerede opbygget som en permakulturhave med madskov og flerårige grøntsager, og benyttes i de varme måneder af flere grupper af sårbare borgere som åndehul for personlig udvikling. Arbejdsløse har lært en masse ved at etablere bede og dyrke jorden, og psykisk syge mødes i terapihytten eller madskoven.
Projektet bygger videre på de eksisterende aktiviteter på arealet, som ligger tæt på byen og offentlig transport og med gode muligheder for udvidelser.

Hvad omfatter projektet?

Vi vil bygge et demonstrations- og kursushus, der skal fungere som videnscenter for bæredygtigt byggeri og livsstil. Huset skal rumme en udstilling, kursus- og mødelokaler og et større køkken, der kan fungere både som café i weekenderne, forplejning til kurserne og base for månedlige folkekøkkener.
Huset rummer også et værksted med plads til kreative og bygge-workshops og et grovkøkken, der skal gøre selvforsyning muligt for beboerne af boliglaboratoriet.
Efter husets opførelse skal der bygges 11 tiny-huse, der bl.a. skal demonstrere forskellige bæredygtige, naturlige byggematerialer.
Der vil blive demonstreret forskellige naturlige spildevandsrensningsmetoder på området i form af et større beplantet filteranlæg og et såkaldt ”radical plumbing” anlæg i en ”dome” (kube).
Indenfor de næste år skal der etableres et regenerativt landbrug på op til 30 Ha på den anden side af Egøjevej, der skal demonstrere kulstoflagrende fødevareproduktion i større skala end det i forvejen gøres på KFJ.

Hvem står bag projektet?

Køge Fælles Jord har lejet grunden af Køge Kommune de seneste 6 år og vil fortsat stå for permakulturhaven og samarbejdet med de sårbare grupper.
Foreningen Tiny Varigheden står for opførelse, drift og vedligeholdelse af demonstrations-og kursushuset og for organisering og afholdelse af kurser, foredrag og folkekøkkener. Cafeen og udlejning af lokaler vil også indgå i driften af demonstrationshuset.
Foreningen Tiny Varigheden vil også stå for drift og vedligeholdelse boliglaboratoriet.
Grøn omstilling i Køge kommune er bindeleddet mellem projektet og forvaltningen.
http://køgefællesjord.dk/

Hvordan involveres lokalsamfundet?

På Køge Fælles Jord kommer borgere for at blive inspireret af kurser i permakultur og gravefri dyrkning. Kurserne udbydes med understøttelse af Permakultur Danmark og Naturfredningsforeningen.
I samarbejde med Flemming Abrahamsen, Kilian Waters, Egen Vinding, Lars Keller og Steen Møller vil vi udvide kursusudbuddet til også at omfatte byggetemaer.
I samarbejde med Køge Jobcenter, Projektcenter Køge bugt, Holbæk sygehus, den gule dør m.fl. tilbydes personlig udvikling for sårbare borgere.
Genbrugspladsen Argo stiller materialer til rådighed, og Grøn Omstilling Køge hjælper med rådgivning.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Tiny Varigheden vil være det første sted i Danmark, hvor kendte naturmaterialer anvendt til byggeri af tiny-huse udstilles. Der skabes et levende videnscenter og boliglaboratorium for den bæredygtige omstilling af byggesektoren til gavn for både fag- og privatpersoner. Projektet vi pga. sin nyskabende karakter tiltrække interesserede fra hele landet.
Demonstrationshuset skal også være Køges nye "Grønne hus", der skal inspirere de lokale til en mere bæredygtig livsstil, og det vil være vinterbasen for de sårbare grupper, der benytter de grønne områder på Køge Fælles Jord.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Demonstrationshuset er åbent for offentligheden ved alle kurser, foredrag, workshops, folkekøkkener og når cafeen er åben. Det vil variere fra ca. 3-7 dage om ugen i sommerperioden til 2-3 dage om ugen i de mørke måneder.
Det er muligt for både grupper og privatpersoner at booke sig ind i mødelokalerne eller værkstedet resten af tiden, og det er planen at indrette en form for gårdbutik med fri adgang i en del af huset senest, når det regenerative landbrug er etableret.

Projektfakta

Samlet budget

3.380.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Egøjevej 114 C
4600 Køge
Køge

Organisation

Tiny Varigheden
Egøjevej 114 C
4600 Køge
http://køgefællesjord.dk/?page_id=950

Kontakt

Helga König-Jacobsen

helga.jacobsen@berlin.de