Den Grimmeste Stue

Under bedømmelse - Midtjylland

Hvad hvis Grimhøjgaard, som nuværende stærk kulturinstitution, etablerede en ramme, hvor både lokalområdets unge kan udleve og arbejde med deres kunst, og hvor kunstnere fra hele verden samtidig kan optræde, til inspiration og læring for vækstlaget?

Grimhøjgaard ønsker at etablere et spillested og kunstnerfællesskab i lokalområdet udenfor Aarhus C, med særlig fokus på vækstlaget i dansk kultur.

Hvad er idéen?

Vi vil styrke Grimhøjgaard som en holdbar kulturinstitution og samlingssted, så hele Brabrand, Gellerup, Aarhus og resten af Danmark her kan opleve stærke kulturelle oplevelser hele året med et indendørs spillested. Med støtte fra Underværker vil vi etablere et arbejdsfællesskab for kunstnerne og et nyt levende spillested året rundt.

Vores nuværende muligheder er begrænsede til sommerhalvåret, og vi søger derfor støtte til at etablere rammen for at kunne afholde kulturelle arrangementer året rundt, samt understøtte behovet for lærings- og arbejdsfællesskaber i hele branchen.

Hvor skal idéen realiseres?

Projektet realiseres på Grimhøjgaard i Brabrand. Grimhøjgaard har gennem 17 år været hjemsted for ”Grimfest” samt et hav af andre kulturarrangementer, og har særligt præsenteret up-coming kunstnere og scenekunst, i kombination med street-art, skateboarding, og meget andet. Grimhøjgaard er allerede kendt som en dynamisk kulturinstitution, men mangler muligheden for at kunne tilbyde rammerne hele året rundt.

Spillestedet skal realiseres ved en ombygning og renovering af en af gårdens længer, mens arbejdsfællesskabet indrettes i gårdens øvrige rammer og lokaler.

Hvad omfatter projektet?

Total renovering og ombygning af en af gårdens længer til spillested med alle faste tekniske installationer, herunder med inddragelse af tilstødende garage, delvis fritlægning af loftskonstruktion, samt muligvis etablering af et indskudt dæk.

Der skal opbygges en scene, skabes et backstage lokale, opføres toilet- og omklædningsfaciliteter, bar, garderobe, fællesspisning- og indgangsfaciliteter, samt møblering og indretning.

Udover spillestedet ønsker vi også at etablere et arbejdsfællesskab for aktører i musikbranchen, hvilket indrettes i gårdens øvrige lokaler.

Der søges om støtte til fase 1 (planlægning og projektering) samt fase 2 (udførelse), mens fase 3 (aptering) realiseres med egenfinansiering eller anden finansieringsform.

Hvem står bag projektet?

Projektet udføres af teamet bag GrimFest med tilknytning af professionelle rådgivere og entreprenører.

Teamet bag GrimFest vil i samarbejde med de frivillige; et samlet korps på ca. 500 stå for den senere drift af spillestedet.

'Grim Højskolen', der er med til at skabe de kreative rammer på Grimhøjgaard, tænkes også tilknyttet spillestedet.

Grimhøjgaard-tanken er at være et læringsmiljø for unge mennesker, og spillestedet giver en ramme, for de der ønsker at lære mere om planlægning og afvikling af kulturelle arrangementer. Vi udvikler talenter både på og bag scenen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Der findes ikke en lignende kulturinstitution, særligt ikke uden for midtbyen i Aarhus, og der vil derfor være en naturlig søgning mod Grimhøjgaard.

GrimFest har et eksisterende samarbejde med andre lokale organisationer og kulturinstitutioner i Gellerupområdet, bl.a. Gellerup Art Factory og Kollektivbyen, ligesom der gennem GellerupPuljen er givet tilskud til en lokal vejfest for alle kulturtilbud i Gellerup.

Dette samarbejde vil blive styrke ved etablering af en ny indendørs scene, herunder give mulighed for samarbejde med andre kulturinstitutioner, eks. musikskoler og teaterforeninger.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Corona-pandemien fratog os alle muligheden for sociale og kulturelle oplevelser, og understregede dermed betydningen, at det fællesskab og sammenhold, der skabes gennem nærværende kulturoplevelser.

Vi håber på hjælp til at give gården liv hele året til gavn for det danske vækstlag, vores mange frivillige, gården som institution, og det store publikum, der venter på at få nye kulturelle impulser.

Spillestedet, der også kan være øvelokale, og arbejdsfællesskabet danner i sammenhæng med de frivillige det nødvendige fundament for skabelsen af fællesskaberne omkring nye kulturoplevelser.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Alle kulturarrangementer vil som udgangspunkt være tilgængelige for offentligheden.

Spillestedet vil også fungere som øvelokale for up-coming bands og for scenekunst, ligesom arbejdsfællesskabet vil være åbent for alle ildsjæle, der ønsker at arbejde eller bidrage med deres kunst og udvikling af en stærk kultursektor, eller i øvrigt ønsker at indgå i "Grim"-fællesskabet.

Teamet bag GrimFest vil stå for driften af lokalerne.

Projektfakta

Samlet budget

1.634.126 kr.

Ansøgt beløb

1.250.000 kr.

Beliggenhed

Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
Aarhus

Organisation

Den Grimmeste ApS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
https://grimfest.dk/

Kontakt

Ellen Emilie Madsen

ellen@grimfest.dk