FÆLLESHAVEN - et videns- & inspirationscenter for bæredygtige hverdagsløsninger

Under bedømmelse - Nordsjælland

Fælleshaven bygges op over det regenerative princip, at vi ikke tager mere fra jorden, end vi giver tilbage. Haven skal inspirere til, at brugerne tager dette princip ind i deres liv og hverdag ved at fortælle, vise og skabe fællesskab om løsninger til at leve mere bæredygtigt og handle for at fjerne negative påvirkninger.

Hvad er idéen?

Under pay-off’et 'Vi bringer bæredygtighed ned på jorden', ønsker vi at opbygge en Fælleshave i Lyngby-Taarbæk Kommune, der bygger på det regenerative princip, at vi ikke tager mere fra jorden end vi giver tilbage. Fælleshaven skal inspirere brugerne til at tage dette princip ind i hverdagen gennem inspiration og viden til bæredygtige hverdagsløsninger.

Haven skal inspirere brugerne til at forstå, opleve og bruge naturen på nye måder og overføre denne viden til egne haver, institutioner, arbejdspladser, skoler mm. for her at inspirere andre og dermed skabe positive handlingsspiraler.

Hvor skal idéen realiseres?

Fælleshaven er en smuk grund i Kongens Lyngby, der rummer et større udendørs areal samt et stort drivhus. Drivhuset og området omkring drivhuset skal renoveres for at skabe de bedst mulige rammer for et godt læringsrum: ude/indendørs køkken, shelter, bålplads og udendørs spise/møde/undervisnings- og læringsfaciliteter.
Lyngby-Taarbæk kommune har med deres nye bæredygtighedsstrategi en klar vision om at omstille kommunen til en ny grøn praksis, som Fælleshaven understøtter via borgerrettede og fællesskabsorienterede initiativer med fokus på bæredygtige hverdagsløsninger.

Hvad omfatter projektet?

Fælleshaven skaber rammen om fællesskab, der er åbent for alle og på inddragende, involverende og meget konkret vis fortæller og inspirerer til bæredygtig hverdagshandling, den:

DESIGNES til anvendelse og formidling:
• Vidensformidling gennem information, oplevelser og interaktion i havens rum.
• Havedesign, der inspirerer til gentænkning af brugernes egne udearealer med fokus på bæredygtige hverdagsløsninger
• Smag og duft naturen, f.eks. madlavning i og med naturen.

DELE inspiration og viden:
• Foredrag, workshops og kurser om naturen, regenerativ dyrkning, alternative energiløsninger mm.
• Rådgivning om, hvordan naturen kan dyrkes regenerativt, til produktion og til biodiversitetsfremme.
• Inspiration til, hvordan naturen kommer med løsninger på mennesket udfordringer.

DYRKE til læring og produktion:
• Skolehaver for skole/institutioner til pædagogiske forløb.
• Dyrkning af jorden med brugerne - lære om mikroliv, hummusjord, dyrkningsformer og biodiversitet .

Hvem står bag projektet?

Vi er borgere i Lyngby-Taarbæk kommune og samtidig er vi ildsjæle, projektledere og forandringsfacilitatorer, der arbejder med virksomheders cirkulære omstilling og bæredygtige udvikling. I alt vi laver, er vi inspirerede af naturen og regenerativt design; en designmodel der viser vejen for nye livs-, ledelses- og systemdesign og som tager udgangspunkt i naturens egen logik og cirkulære intelligens. Det er vores mission at formidle, forbinde og forandre med naturen som forbillede.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Projektet skal udvikles for og med borgere, institutioner, skoler, foreninger og virksomheder, idet bæredygtig udvikling sker gennem partnerskaber og i forpligtende fælleskaber – ikke alene som borger, kommune eller virksomhed.
Havens brugere vil derfor blive involveret aktivt i udviklingen af havens design, opbygning og drift, og tæt samarbejde med områdets andre aktører.
Den lokale forankring er vigtig og Fælleshaven er derfor udviklet med kommunen som en vigtig strategisk samarbejdspartner.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Projektet skal samle lokalsamfundet i inspirerende fællesskab:
Institutioner og skoler kan indgå i forløb og lære om regenerativ dyrkning og biodiversitet.
Lærere og pædagoger kan blive inspireret i pædagogisk forløb.
Familier kan deltage i dyrkningsdage, fællesspisning mm.
Ældre kan besøge haven, nyde, smage og opleve.
Svage borgere kan benytte haven som et sted uden krav og opleve, hvordan naturen healer.
Ledige kan komme i aktivering og opbygge kompetencer.
Virksomheder kan bidrage med deres viden og ressourcer.
Organisationer og foreninger kan indgå i samarbejde og vidensopbygning.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Fælleshaven vil som udgangspunkt være åben for alle og de udendørs arealer er der adgang til for alle, døgnet rundt og året rundt.

De indendørs faciliteter vil der være adgang til, når stedet er åbent og har arrangementer, hvilket vil være hverdage og i weekendenden, når der er arrangementer.

Projektfakta

Samlet budget

2.962.960 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Færøvej 41
2800 Kongens Lyngby
Lyngby Taarbæk

Organisation

Sustainable Change v. Ditte Deigaard
Bygholmvej 16
2720 Vanløse
https://such.dk/

Kontakt

Louise Leisemei Paustian

leisemei@gmail.com