Hawila Project - med fuld sejl mod bæredygtigt fællesskab

Under bedømmelse - Sjælland

Skibet Hawila er under renovering! Det 32 m lange træskib er et knudepunkt for et fællesskab med formål at skabe viden om bæredygtighed. Hawila har hjemstavn i Holbæk Havn, hvor hun er centrum for maritime aktiviteter for alle aldersgrupper i omegnen. Hawila bruges også til at sejle rundt i Danmark med foreningsmedlemmer for at udbrede viden om bæredygtighed via events, performance og uddannelse

Hvad er idéen?

Vores mission er at engagere og bygge bro mellem danske kystsamfund ved hjælp af en innovativ kombination af CO2-fri fragt samt kulturelle og oplysende aktiviteter, hvor Hawila er hub for kulturudveksling, vidensdeling og uddannelse. Det bevaringsværdige sejlskib Hawila er et stærkt redskab for, hvordan vi, med hjælp fra vind og vejr kan fremme fællesskab dele viden om bæredygtighed ved at pleje og fremme Danmarks stolte, maritime traditioner på en videnskabelig og moderne måde og til gavn for alle.

Hvor skal idéen realiseres?

Hawila Project er baseret i Holbæk Kommune - en by med ambition om at være Danmarks centrum for det maritime kulturarv. Det giver os rig mulighed for bidrage til at skabe liv, kultur og events i havneområdet. Hawila som sejlskib er en flydende platform for oplysning. Et majestætisk stort og smukt sejlskib kommer helt naturligt i fokus, når vi sejler ind i de danske havne med et stærkt budskab om fællesskab, kærlighed og forandring. Vi er enhver dansk havns mulighed for at lave aktiviteter, der skaber liv og viden om bæredygtighed og traditionel sømandsskab.

Hvad omfatter projektet?

Det er den første gennemgribende renovering af det 86 år gamle skib i de sidste 40 år, som indebærer:

Nødvendige strukturelle reparationer for at sikre skibets sødygtighed
Ombygning af skibets lastrum til et multifunktionelt rum, som kan anvendes til workshops, sengepladser, events og last
Fornyelse af dæk og master
Fornyelse af de elektriske installationer samt VVS
Optimering af indretning
Etablering af:
Fire skotter (Vandtætte vægge)
Vindgeneratorer og solceller for at blive mere bæredygtige og uafhængige af diesel

Vi vil sejle med fragt i vintermånederne, når der ikke er havneaktiviteter i Danmark, som indtægtskilde for at kunne udleve vores vision med ovennævnte kulturevents. Under ombygningen er vi et hub for vidensdeling for bådebygning og maritimt håndværk. Vi offentliggør vores erfaringer og stiller vores viden til rådighed i samarbejde med Nationalmuseet, Anna Møller og Kystliv. Bådebyggere fra hele Europa medvirker som frivillige for at tage del i denne dannelsesrejse.

Hvem står bag projektet?

Skibet Hawila ejes af foreningen Hawila Project, med en fast bestyrelse bestående af skibets mandskab: kaptajnen, styrmænd, kokken og kommunikationsansvarlige, som har ansvar for skibets kontinuerlige drift og vedligeholdelse. Foreningens øvrige medlemmer er med til at skabe, organisere og gennemføre foreningens yderligere aktiviteter.
Alt arbejde på skibet er frivilligt drevet.
Vi har et stort og internationalt netværk af bådebyggere, skibstømrere, søfolk og andre interesserede, som støtter vores ideer og projekt med mange timers frivilligt arbejde - et helt fantastisk og uundværligt bidrag.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Skibet og foreningen Hawila Project har hjemsted i Holbæk Kommune og bygger bro mellem forskellige maritime lokalsamfund, herunder Helsingør, Svendborg, Kastrup, København og Samsø.
Vi samarbejder bl.a. med Holbæk Kommune, Holbæk Havns Gl. beddinger, Kystliv, Buena Vista, Anna Møller, Makværket, LAG Nordvestsjælland, Stenhus IB, Ugerløse og Kagerup Savværk , Museet for Søfart og Hal16 i Helsingør.
Vi har haft aftaler med ovennævnte foreninger og kommuner for at skabe offentlige aktiviteter omkring sømandsskab, maritimt håndværk og bæredygtighed, som kan gennemføres når det igen er tilladt.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Hawila arbejder for at finde løsninger på klimakrisens og globaliseringens udfordringer på sine sejlruter rundt i Danmark og via interaktive havneaktiviteter og samarbejde med institutioner. Vi laver kunstprojekter og workshops for vække nysgerrighed og fremme viden om bæredygtighed. Kunst og leg åbner vores sind og kan lede til handling mod et bedre syn på forbrug, produktion og transport. Vi er centrum for optimisme og tillid til, at der findes løsninger til forandring. I Hawilas mange aktiviteter indgår læring om traditionel sejlads og bådebygning under hensyn til klima og bæredygtighed


Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Hawila er en åben platform for ideer og aktiviteter. Alle, som støtter op om Hawila Projects ideer og praktiske formål, kan blive medlem og bruge skibet Hawila. Bestyrelsen, der udgør Hawilas faste mandskab har ansvar for skibets drift, sikkerhed og vedligeholdelse, fungerer som vært for events og samarbejder med de øvrige medlemmer om at udføre sociale og kulturelle aktiviteter, der er offentligt tilgængelige for et bredt publikum og altid gratis for deltagere.
Deltagelse i sejlads kræver af lovmæssige grunde medlemskab. Omkostningerne for mad og brug af skibet fordeles blandt de medvirkende

Projektfakta

Samlet budget

2.300.000 kr.

Ansøgt beløb

650.000 kr.

Beliggenhed

Havnevej 7b
4300 Holbæk
Holbæk

Organisation

Hawila Project
Skamstrupvej 37
4440 Mørkøv
https://www.hawilaproject.org

Kontakt

Louise Jeppesen

louise@hawilaproject.org