Nyt forsamlingshus i Sønder Tranders

Under bedømmelse - Nordjylland

Sønder Tranders er en driftig lille landsby i det sydøstlige Aalborg, og midt i byen finder man parken. Her har det gamle, nedslidte og med tiden ikke-anvendelige forsamlingshus stået i mere end 30 år, og her skal det nye placeres som et nyt centrum for byens fællesaktiviteter. Et samlingspunkt der igennem årene har skabt byens DNA: ”Vi står sammen, vi vil byen og arbejder for fællesskabet”.

Hvad er idéen?

Sønder Tranders Borgerforening har etableret en arbejdsgruppe, der har til formål at forny rammerne for byens mange sociale aktiviteter (både privat og i foreningsregi) i et nyt forsamlingshus, da det nuværende er forfaldent og i så dårlig stand, at det ikke længere tilgodeser den ønskede anvendelse. Etableringen af et nyt forsamlingshus indgår i en samlet plan, der ligeledes inkluderer en fornyelse af de grønne rammer for parken. Denne del forestås af Aalborg Kommune i tæt samarbejde med arbejdsgruppen for at sikre et kontinuerligt udtryk i parken.

Hvor skal idéen realiseres?

Sønder Tranders er en landsby placeret mellem Aalborg Universitet og det nye Aalborg Universitetshospital. Midt i byen finder vi parken, og her ligger forsamlingshuset. Det eksisterende forsamlingshus har siden opførelsen for mere end 30 år siden tjent borgerne til arrangementer - både privat og i foreningsregi - men det har nu udtjent sin værnepligt, og standen muliggør ikke længere den ønskede anvendelse.
I den skønne park finder du en lille sø samt borde og bænke, hvor man kan nyde vejret og den friske luft. Der er plads til boldspil, leg for de små, fugle og dyr og en lille urtehave.

Hvad omfatter projektet?

Projektet omfatter opførelsen af et helt nyt forsamlingshus som erstatning for det eksisterende, der er forfaldent, og som ikke længere tilgodeser den ønskede anvendelse.
Det eksisterende har en stand, der ikke muliggør renovering, og et nyt forsamlingshus vil øge interessen for og give fornyet næring til borgernære aktiviteter.

Det nye forsamlingshus er designet på baggrund af følgende ideer og visioner:
- Det skal konstrueres, så det giver de laveste omkostninger ved opførelse, men samtidig muliggør at skabe nye rammer for det sociale samvær i Sønder Tranders;
- Det skal opføres i materialer, der sikrer minimal vedligehold for byens borgere;
- Det skal opføres, så det sikrer minimale gener, især ift. støj, for de nærmeste naboer;
- Det skal integrere i det eksisterende miljø omkring parken, hvilket sikres med store åbne vindues- og dørpartier mod de grønne områder;
- Det skal være et samlingssted, der muliggør store og små aktiviteter og arrangementer for både foreninger og private.

Hvem står bag projektet?

Projektet med nyt forsamlingshus i Sønder Tranders drives af en selvstændig arbejdsgruppe, der støttes af den lokale borgerforening, Sønder Tranders Borgerforening.
Derudover har Aalborg Kommunes Landdistriktsområde under Sundheds- og Kulturforvaltningen støttet projektet økonomisk.
Aalborg Kommunes Park og Naturområde under By- og Landskabsforvaltningen har ansvar for den igangværende fornyelse af parken.
Slutteligt har byens borgere støttet projektet økonomisk, og lokale erhvervsdrivende har ligeledes givet tilsagn om støtte til projektet.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Vi har fra start involveret byens borgere, som ved en afstemning har defineret den foretrukne retning for arbejdsgruppens arbejde.
Arbejdsgruppen udgiver månedligt opdateringer på projektarbejdet, og disse opdateringer er tilgængelige både på byens Facebook-side, på byens hjemmeside og via fysiske opslag i byen.
Gennem husstandsomdeling har vi kontaktet husets naboer og inviteret til dialog tidligt i projektet for at sikre et stort engagement, og byens borgere har ligeledes støttet huset økonomisk for at vise opbakning.
Slutteligt har arbejdsgruppen et tæt samarbejde med Aalborg Kommune.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Det nye forsamlingshus er prioriteret mod byens borgere og foreninger. Udgangspunktet er socialt samvær og aktiviteter uden kommercielle aspekter. Byens borgerforening afholder årligt mange arrangementer, fx Sankt Hans, Fastelavn og Halloween.
Der er et ønske fra lokalsamfundet at have et fælles sted at kunne mødes til forskellige miniklubber, herunder fx kortklub, strikkeklub, folkedans, yoga, mindfulness, e-sport. Det nye forsamlingshus skal understøtte og skabe rammerne for disse aktiviteter. Ydermere ønskes huset anvendt til fx børnefødselsdage, byfest, fredagscafé og konfirmationsfester.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Det nye forsamlingshus er tiltænkt som et samlingssted for alle byens borgere og foreninger i nærområdet.
Byens borgere og foreninger kan leje sig ind i huset på præcis den måde, som tilgodeser deres respektive anvendelser og arrangementer - fx på ugentlig basis i foreningsregi, eller ved enkelte arrangementer som fødselsdage eller konfirmationer.
Huset vil blive driftet af en dedikeret gruppe, og denne gruppe vil ligeledes planlægge og afholde fællesarrangementer, fx foredrag.
Huset vil derudover være åbent og tilgængeligt for ikke-planlagte aktiviteter, fx fredagsøl en gang om måneden.

Projektfakta

Samlet budget

1.494.000 kr.

Ansøgt beløb

600.000 kr.

Beliggenhed

Aladdinvej 14
9260 Gistrup
Aalborg

Organisation

Sdr. Tranders Borgerforening
Aladdinvej 14
9260 Gistrup
https://www.sdr-tranders.dk

Kontakt

Karín Nesheim

nesheimkarin@gmail.com