Overdækket uderum ved Sjørslev Demstrups Egnscenter

Ansøger på vej - Midtjylland

At lave et udendørs overdækket multifunktionshus af høj kvalitet, hvor vi kan tilbyde de bedste fysiske rammer for kulturelle, sociale og motionsmæssige formål, og styrke både det planlagte og det spontane møde mellem Sjørslev-Demstrups borgere.

Hvad er idéen?

Det overdækkede uderum vil være den optimale fysiske ramme om en lang række aktiviteter, bl.a.: Den årlige byfest (afholdes nu i lejet telt på samme område), grillaftener for byens børnefamilier (den nuværende bålhytte er fjernet pga. råd), publikumsområde til fodboldkampe, samlingssted for forældre i forbindelse med børnenes fodboldtræning (i modsætning til den nuværende venten i hver sin bil), udendørs yoga og gymnastik, ugentlig fyraftenshygge for byens mænd (og tilsvarende for byens kvinder), udendørs skoleundervisning, udendørs aktiviteter for byens SFO, børnehave og dagplejere.

Hvor skal idéen realiseres?

Det overdækkede uderum skal opføres på det centrale areal mellem Egnscentret, Sognegården, Sjørslev Skole og SFO og SDIF boldbaner. Arealet er det naturlige centrum for alle fritidsaktiviteter i Sjørslev-Demstrup. Lokalområdet har en række gåruter, der flittigt benyttes af byens borgere, og som alle krydser området ved det overdækkede uderum. Vi vil gerne gøre den mulighed mere tilgængelig og informere om områdets historiske værdier, herunder Sjørslev Kirke, der kan dateres tilbage til 1130 og tilknytningen til Aunsbjerg Gods.

Hvad omfatter projektet?

Projektets primære opgave er opførelsen af det overdækket uderum. I tilknytning hertil har vi tanker om krolf- og petanquebane, disc-golf, klatrevæg/parkour.
Områdets foreninger har en sund økonomi, der godt kan betale for en discount-udgave af et overdækket uderum, men vi vil gerne have en kvalitetsløsning, både i materialevalg og arkitektur. Vi ønsker støtte på 1 million kr. hvoraf ca. 200.000 skal bruges til indledende rådgivning og programprioriteringer. Mere specifikt:
- Arkitektonisk og landskabsmæssig udformning og påvirkning
- Prioriteringer af ønsker. Hvilke behov spænder ben for hinanden, Hvordan udnyttes budgetrammen bedst muligt? Hvilke myndighedskrav er der?
- Kan det overdækkede uderum etableres med solceller til brug for opvarmning af Egnscentret?
- Projektering og udbudsmateriale.

Hvem står bag projektet?

Projektet drives af en mindre gruppe med deltagere fra bestyrelserne i Sjørslev Demstrup Idrætsforening (SDIF), Egnscentret Kultur og Aktivitetsforening (EKA) og Egnscentret samt Egnscentrets fuldtidsansatte inspektør. Driften og almindelig vedligehold af det overdækkede uderum forventes at kunne indeholdes i inspektørens daglige arbejde som en del af Egnscentrets drift. Vedligeholdelse af udenoms-arealer varetages af Silkeborg Kommune som hidtil.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Vi har et aktivt foreningsliv og mange ildsjæle, der brænder for områdets udvikling. Det mest konkrete bevis herpå er Egnscentret, der blev bygget i 2005 på initiativ af en gruppe lokale ildsjæle, der med en kæmpe indsats fik en umulig opgave til at lykkes. Det nuværende projekt sker via samarbejde mellem byens foreninger. Silkeborg Kommune vil have stor glæde af det overdækkede uderum til brug for kommunens skole, SFO, børnehave og dagpleje. Kommunen ejer jorden, hvor det overdækkede uderum tænkes opført og Egnscentret modtager et betydeligt driftstilskud fra Silkeborg Kommune.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Et overdækket uderum vil give Sjørslev-Demstrups indbyggere langt bedre muligheder for sammen at udfolde forskellige fritidsinteresser og mødes i forskellige andre sociale sammenhænge, hvilket har stor værdi for vores trivsel og glæde ved at bo her. De gode rammer og mennesker i trivsel er et meget vigtigt skridt for at fastholde Sjørslev-Demstrup som et attraktivt område at bo i, og dermed sikre fortsat tilflytning til området. En positiv spiral, der også sikrer en godt grundlag for skole, SFO og børnehave, og i det lange løb sikre Sjørslev Demstrups overlevelse som en aktiv landsby.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Det overdækkede uderum vil være fuldt tilgængelig for alle - døgnet rundt.

Projektfakta

Samlet budget

2.300.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Sognegårdsvej 39, Sjørslev
8620 Kjellerup
Silkeborg

Organisation

Egnscentret
Sognegårdsvej 39
8620 Kjellerup
http://sjorslev-demstrup.dk/egnscentret/

Kontakt

Martin Nybye Sørensen

egnscentret@fiberpost.dk