Street i Travbaneparken

Ansøger på vej - Hovedstaden

Formålet med projektet er at skabe nye aktive mødesteder for børn og unge med Streetsport som tema.
Streetsport er fremtidens uformelle mødested for børn og unge. Her er en anderledes dynamik, hvor man ikke bliver vurderet, vejet og målt, og alle mødes på lige fod uanset kultur, alder, religion og niveau.

Hvad er idéen?

Vores idé er at forstærke Travbaneparken som Tårnbys grønne åndehul for alle aldre. Parken er i dag en gammel travbane, der er omdannet til et stort grønt græsareal opdelt med gange og stier, og som bliver brugt til at spille fodbold, rugby, kælke, hundeluftning mm. Vi ønsker, at stedet på sigt skal bestå af flere forskellige miljøer med variation af hårde og bløde overflader til sport og aktivitet for alle. Vi hylder det upolerede og uformelle miljø, hvor børn og unge motiveres og inspireres til aktivitet og sport udenfor de mere formelle rammer, som findes i foreningssport.

Hvor skal idéen realiseres?

Travbaneparken er netop valgt, fordi parken er velbesøgt og bruges af alle aldre – ung som gammel. Parken binder de omkringliggende villaer, skoler og institutioner og plejehjem sammen, og er fortællingen om ”parken for alle”. Parken har i dag mange græsbelagte ”bløde” overflader hvilket begrænser brugen til mere traditionelle sportsgrene som fodbold, rundbold, rugby mm.
En eller flere ”hårde” overflader til andre gadeidræter giver parken et mere varieret tilbud og vil yderlige forstærke parkens karakter som et moderne byrum, hvor natur, byliv og sport forenes.

Hvad omfatter projektet?

Projektet omfatter etableringen af en ny streetbane i den eksisterende grønne park – Travbaneparken. Den nye streetbane vil erstatte noget af det store græsbelagte areal med en moderne boldbane, der kan bruges til alle former for sport og aktivitet.
Ud over at fungere som en officielt godkendt streetbasketballbane, kan banen qua dens specielle underlag, også bruges som bane til almindeligt boldspil, herunder fodbold, hockey, tennis, volleybold, badminton, stikbold, dans og leg, fysisk træning osv. Langs banens ydre kanter kan opstilles mindre mobile mål, ligesom der kan opstilles net til volleyball, tennis mm på tværs af banen. I forlængelse af det omkransende hegn placeres en mindre aflåst container, hvor skoler, fritidshjem, SFO’er mm, har adgang til remedier.
Der vil ligeledes være tilknyttet strøm og vandpost til dette område.

Hvem står bag projektet?

BK Amager vil administrere og drive banen i det daglige.
I selve etableringen af banen har vi flere lokale sponsorer, som hjælper til med billige ydelser, ligesom vi agter at give en hjælpende hånd i det omfang, det er muligt.
I en kommende driftsdel forestiller vi os, at halpersonalet fra Amagerhallen, trænere mm. tager sig mere af det praktiske, herunder bookning af bane, opsyn med bane, op- og aflåsning osv., hvorimod mere generel vedligeholdelse som hegn, diverse reparationer, lys, fejning mm varetages af kommunen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Da det planlagte areal er kommunal jord, vil etableringen og den fremtidige drift kræve et tæt samarbejde med Tårnby Kommune. Projektet er forelagt kommunen og har i skrivende stund stor opbakning fra politisk side. Såfremt den nødvendige kapital opnås, er kommunen derfor indstillet på at stille arealet til rådighed.
Projektet er støttet bredt og har modtaget støtteerklæringer fra bl.a. Løjtegårdsskolen, Fritids- og ungdomsklubben Løjtegårdsvej, Børnebasket Fonden og Streetball København.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Projektet gavner primært alle Tårnbys børn og unge såvel i skoletiden som i fritiden. Det nye mødested skal være med til at facilitere aktivitet og gadeidræt i særdeleshed, og samtidig give børn og unge et fristed og nogle faste rammer, hvor de kan dyrke streetkulturen. Den nye streetbane giver børn og unge mulighed for en høj frihedsfølelse, da streetkulturen lægger op til det impulsive, innovative, kreative og kunstneriske i form af nye og andre fortolkninger af mere traditionelle sportsgrene og måder at mødes på.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Den grundlæggende tanke er, at banen er til for alle, hvilket understøttes af, at alle opstillede basketballkurve kan reguleres i højden, så de passer til alle aldersgrupper. Der vil dog være tidsintervaller i eftermiddags- og aftentimerne, hvor BK Amager har faste træningstider, og i formiddagstimerne, hvor skoler og SFO’er mm har fortrinsret.
Banen er åben for alle skoler og institutioner i alle ugens dagtimer og åben for hele offentligheden i alle weekendtimer.

Projektfakta

Samlet budget

1.700.000 kr.

Ansøgt beløb

500.000 kr.

Beliggenhed

Løjtegårdsvej 62
2770 Kastrup
tårnby

Organisation

BK Amager
Løjtegårdsvej 62
2770 Kastrup
https://bkamager.dk

Kontakt

Carsten Nørregaard-Laursen

laursen1975@gmail.com