Levende museum og læringscenter i kommandantbygningen på Odense Kaserne

Åben for stemmer - Region Syddanmark

I den historiske bygning vil vi etablere et inkluderende museum og læringscenter, hvor vi med vores frivillige og mange effekter fra 2. Verdenskrig vil gøre historisk formidling nærværende, aktuel og tilgængelig. Vi har indgået partnerskab med SDU om undervisning af elever i folkedrab, hvor etik diskuteres uanset nationalitet og religion. Lign. partnerskaber er indgået med en række aktører.

Hvad er idéen?

Vi bestræber os på at være et aktivt, aktuelt og væsentligt kulturelt tilbud for så bred en befolkningsgruppe som muligt. Et væsentligt sigte med aktiviteterne er at koble militærhistorien til aktuelle nutidige begivenheder, så besøgende kan se sammenhænge og blandt andet få større forståelse for forsvarets betydning før og nu. Men museet har på nuværende tidspunkt kun plads til at udstille en meget lille del af sine samlinger samt meget begrænset mulighed for at afholde de aktiviteter med vores mange samarbejdspartnere og frivillige, som vi ønsker.

Hvor skal idéen realiseres?

Bygningen har været bolig for højtstående befalingsmænd og ligger i hjertet af Odense Kaserne. Den 3 etager høje bygning emmer af historie, og en rundtur får én til at føle, at Oberst Hackel fra Matador kunne have haft sin gang her. Vi renoverer i respekt for de oprindelige farver og materialer, så bygningen bevarer sit oprindelige udtryk. Stueetagen rummer nu udstilling, bibliotek, arkiv og undervisningslokale. På sigt vil vi søge midler til at udbedre de resterende etager, så foredrag kan holdes under tagets fritlagte bjælker og kontorer til forskere og demenskoordinator kan indrettes.

Hvad omfatter projektet?

Nu er der kun plads til at udstille en lille del af vores samlinger, og de planlagte aktiviteter kan først realiseres, når fase 2, 1. sal, står færdig og rummer:
1) Holocaust Center, 2) Fyn under besættelsen og 3) Udsendte danskere soldaters rolle forskellige steder i verden.
Vi er i gang med at ansøge flere fonde om sammenlagt 3.571.500 mio. kr. til at gøre 1. sal i bygningen færdig samt at få installeret elevator.
I september 2021 har vi fået tilsagn om 350.000 fra Louis Hansens Fond. Med udgangspunkt i Creo Arkitekters projektforslag (bilag) ønsker vi at fortsætte renoveringen af 1. sal, hvilket indebærer:
- Renovering af 1.sal (203 M3) efter arkitekts udregning (9000.- pr M3)
- Installation af elevator ifølge tilbud fra altan.dk
- Diverse relateret arbejde – etagegennembrud, maler- og tømrer arbejde etc.
- Pris for det samlede projekt eksklusive frivillig indsats 3.571.500 kr. inkl. moms
Etablering af elevator er afgørende for, at vi får en byggetilladelse til 1. salen.

Hvem står bag projektet?

Fyns Militærhistoriske Museum består af 40 frivillige ildsjæle med både håndværksmæssige og akademiske kompetencer, der indtil videre har lagt arbejdstimer i projektet svarende til 400.000 kroner. Vi er en selvejende institution. Bestyrelsen består af en formand, næstfmd., sekretær, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, en daglig leder og en suppleant.
Et medlemskab til museet koster 200 kr. pr. år og giver adgang til museets aktiviteter. Entré er 40 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn for ikke-medlemmer. Vores driftsbudget balancerer fra indtægter fra billetter, foredrag, sponsorater etc.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Sammen med University College Lillebælt har vi udviklet en app til undervisning af elever i 5-8. klasse om Odense under besættelsen.
Odense Veteranhjem: Tidligere udsendte soldater har haft nutidens krige inde på livet og vil kunne deltage i formidlingen herom og være en del af fællesskabet.
SDU: Etablering af læringscenter om holocaust og samarbejde med forskere og studentermedhjælpere
Vi er ”demens-venner” og har plejehjem til rundvisninger
Odense Kommune:
Samarbejde med de sociale myndigheder om arbejdsprøvning.
Veterankoordinator vil have sin faste plads på museet.
Odense Skolevæsen.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Målgrupperne er primært børn og ældre, og vi arbejder på at gøre historien levende og vedkommende – både analogt og gennem moderne teknologi – for dem. Renoveringen af 1. sal vil gøre det muligt for os at udbygge vores udstilling om besættelsestiden, om udsendte danske soldater i verdens brændpunkter og få skabt et læringsunivers om folkedrab for folkeskolens ældste elever, hvor dilemmaer, valg og ondskab vil blive diskuteret. Formålet med de etiske spørgsmål er at vække empati og eftertanke hos denne aldersgruppe på tværs af nationalitet og religion.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Åbningstider i museet: mandag og torsdag 10-14 samt 1. og 3. lørdag hver måned samme tid.
Vi tilbyder dog åbent for skoleklasser og andre interesserede grupper på alternative tidspunkter og hvert år arrangerer vi op til 10 foredrag på museet, som er gratis for alle gæster. Vi tilbyder også 8-10 årlige guidede cykelture rundt til mindesmærkerne i Odense og omegn.

Projektfakta

Samlet budget

3.571.500 kr.

Ansøgt beløb

900.000 kr.

Beliggenhed

Sdr. Boulevard 21
5000 Odense C
Odense

Organisation

Foreningen Fyns Militærhistoriske Museum
Sdr. Boulevard 21
5000 Odense C
www.milmus.dk

Kontakt

Lars Neumann

milmus@milmus.dk