Nyt klubhus til dyr og fællesskab på Dyren

Åben for stemmer - Region Hovedstaden

På dyrelegepladsen Dyren i Folehaven drømmer vi om et nyt klubhus, hvor kaniner, sortfodssvin og fugle kan overnatte, og hvor dyreklubbens medlemmer og besøgende kan mødes. Klubhuset skal blive Dyrens nye hjerte med børneliv, dyrepasning, fællesskab og læring. Et samlingspunkt for de børn, som er medlem af dyreklubben og dagligt passer kaninerne, og for familier, som besøger og bruger Dyren.

Hvad er idéen?

I Folehaven er vi stolte af Dyren, som områdets børn er med til at drive. Desværre er Dyren nedslidt og det nuværende klubhus i dårlig stand. Det er utæt, mangler dagslys og inviterer ikke til ophold eller nærvær med dyrene. Der er behov for et sundt klubhus, som hjem for dyrene. Et sted, hvor man sætter skoletasken, lærer om dyrene og mødes.

Sammen med engagerede beboere og dyreklubbens seje børn vil vi skabe et klubhus, hvor fællesskab og lokalt sammenhold er i centrum og der er gode vilkår for, at dyrene kan leve et godt liv omgivet af de børn og familier, der passer og besøger dem.

Hvor skal idéen realiseres?

Klubhuset står på Dyren, som ejes af boligafdelingen 3B Folehaven, som har over 1000 lejemål og ejer enkelte matrikler med offentlig karakter, herunder Dyren. Det omkringliggende villaområde består af parcelhuse og lejligheder. Udover klubhuset er Dyren indrettet med en gedefold, grisestald, hønsehus, fuglebur, redskabskurer og bålområde.

Klubhuset har et stort potentiale som mødested, som vil samle endnu flere besøgende til samvær med og omkring dyr. Samtidig har dyrelegepladsen potentiale til at invitere ind i en af Københavns ældste og største almene boligafdelinger.

Hvad omfatter projektet?

Vi vil rive det gamle nedslidte klubhus ned. I stedet vil vi opføre et nyt tidssvarende klubhus, som hænger naturligt sammen med resten af Dyren.
Klubhuset er hjem for 24 kaniner, som sover indendørs om natten, samt overnatningssted for de to sortfodssvin, Gurli og Gustav. Klubhuset skal være gode rammer til de børn, som er frivillige, så det er nemt og attraktivt at være en del af dyreklubben.
Det kræver gode opbevaringsløsninger til gummistøvler og overtøj samt opholdsmøbler, hvor man kan sidde med ens kanin, spille et brætspil eller spise madpakke, når man er på tur med bedsteforældrene.
Der er ikke brug for et rigtigt køkken, men der skal være mulighed for at lave en kop te, hente vand til kaninerne og vaske hænder.
I dag er klubhuset meget mørkt, der er dårlige opbevaringsløsninger til halm og dyrefoder og man kan hverken se ind eller ud på resten af dyrelegepladsen. Alt dette vil vi ændre på og vi vil gøre os umage med, at det nye klubhus bygges så bæredygtigt som muligt.

Hvem står bag projektet?

Projektet er iværksat af en samarbejdsgruppe med ildsjæle fra Boligafdelingen 3B Folehaven og lokale professionelle aktører. Folehavens klub driver Dyren i klubtid og koordinerer dyreklubben. Boligafdelingen sikrer, at der er åbent i weekenden i sommerhalvåret. Driften varetages af Boligafdelingen, hvor klubben sikrer trivsel hos dyrene, udfører et pædagogisk arbejde og bidrager til, at børnene lærer omsorg og god adfærd omkring dyrene. Det vil være byfornyelsesindsatsen, som vil styre anlægsarbejdet og samarbejdsgruppen vil være medfacilitatorer på inddragelsen og den lokale forankring.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Projektet er et samskabelsesprojekt mellem beboere i Folehaven, dyreklub børn, Områdefornyelsen Folehavekvarteret og den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter.
I samarbejdsgruppen planlægger vi at afvikle inddragelsesworkshops, som en del af processen med at tegne det nye klubhus. Undervejs i processen vil vi kigge på om der er opgaver, som børnene og deres forældre forsvarligt kan løse.

Københavns Kommune og driften har desuden afsat midler til at lave et nyt hegn og indgangsparti, som inviterer området indenfor samtidig med, at dyrene kan opholde sig trygt inde bag hegnene.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Dyren er til for områdets børn og familier, og er især populær blandt pigerne. Mange oplever et unikt fællesskab i at mødes og passe kaniner med andre børn. Det åbner op for gode relationer, venskaber og giver ansvar. Dyren er et godt mødested for de børn, som har brug for ro, nærhed til dyr og natur. Dyren knytter bånd mellem familier, som bor i en almen lejlighed og i villakvarterne. Den byder familier fra Folehaven såvel som resten af Valby indenfor.

Et nyt klubhus vil gøre det endnu mere attraktivt at bruge Dyren og få flere børn til at blive medlemmer af dyreklubben.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Dyren er åben året rundt - mandag til fredag i vinterhalvåret og mandag til søndag i sommerhalvåret. På Dyren kommer klubbørn, børn og pædagoger fra de nærliggende daginstitutioner, den lokale folkeskole, bedsteforældre med deres børnebørn og familier.
Som en del af projektet vil der kigges på om Dyren kan være endnu mere tilgængelig og åben for offentligheden. Det er visionen, at både de beboere, som bor i nærhed til dyrelegepladsen, og beboere fra byen omkring føler sig inviteret indenfor og at åbningstiderne matcher de tidspunkter, hvor man har tid og lyst til at tage på dyrelegeplads

Projektfakta

Samlet budget

1.315.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Vinhaven 4
2500 Valby
Københavns Kommune

Organisation

Boligafdelingen 3B Folehaven
Folehaven 7
2500 Valby
folehaven3b.dk, https://www.facebook.com/dyrelegepladsen

Kontakt

Luna Sofie Høj

gp5k@kk.dk