Vigersted Forsamlingshus som ramme for nuværende og fremtidige fællesskaber.

Åben for stemmer - Region Sjælland

Vi vil renovere taget på Vigersted Forsamlingshus, således at det fortsat kan være rammen om nuværende og kommende fællesskaber, samt om lokalbefolkningens livsbegivenheder. Derudover vil vi arbejde på at skabe en form for forsamlingshusmuseum, som betjener sig af digitale løsninger, samt rundvisninger og arrangementer.

Hvad er idéen?

Målet er at Vigersted Forsamlingshus fremover skal kunne danne rammen om talrige og varierede fællesskaber i landsbyen Vigersted. Huset er en væsentlig faktor for at kunne tilbyde nuværende beboere, tilflyttere og børnefamilier en ramme, hvori de kan dyrke f.eks. madfællesskaber, kulturelle arrangementer og andre fællesskaber. Vi har brug for at forbedre taget, der er træt efter mange års slid. Vi har en drøm om at føre taget tilbage til det oprindelige tagpaptag i stedet for det nuværende cementasbest.
Huset skal være med til at bevare den livskvalitet, der ligger i at bo i et lille samfund.

Hvor skal idéen realiseres?

Vigersted Forsamlingshus har ligget i byen siden 1903 og fremstår med mange af de oprindelige bygningselementer. Det giver huset en særlig atmosfære, som fremmer muligheden for gode fællesskaber. Huset er forsynet med et velfungerende køkken, små sale til mødelokaler og mindre sammenkomster, samt en stor sal med scene, der kan være rammen om madfællesskaber, privatfester, kulturelle arrangementer og idrætsaktiviteter. På 1. sal er indrettet et billardlokale. Den nyrenoverede bymidte danner en fantastisk kulisse til huset.

Hvad omfatter projektet?

Lokalerne skal som sådan ikke ændres. Det er de ydre rammer, der skal forbedres. Først og fremmest har vi brug for at udskifte taget over store sal, idet flere tagplader er knækket. Dernæst skal vinduerne skiftes, og til sidst gulvet. Vi har via Trelleborgfonden fået mulighed for at udskifte 3 vinduer i store sal. Disse bliver med støjdæmpende glas idet huset ligger i et beboelsesområde.
Udover de allerede nævnte aktiviteter er følgende på tegnebrættet:
Søndagscaféer, brætspilsarrangementer, filmvisninger, storskærmsarrangementer, aftenskolevirksomhed, events hvor man mødes om specifikke arrangementer, musikarrangementer, kunstudstilling, ungdomsaktiviteter, quizarrangementer.
Ideen om at indrette et hus med museale aktiviteter, delvist digitalt, men også med rundvisninger og arrangementer.
Huset drives af Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus og udelukkende af frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Hvem står bag projektet?

Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus er ansvarlig for organisationen. Bestyrelsen består af 9 medlemmer i alderen 30 til 75 år. Bestyrelsen stiller med projektejer, projektansvarlig, økonomiansvarlig og kommunikationsansvarlig. I foreningen er over 100 husstande medlemmer, hvoraf mange vil være villige til at give praktisk hjælp.
Selve renoveringen bliver udført af professionelle byggefirmaer. Tilbud på udskiftning af tag er indhentet. Den senere drift skal også fremover varetages af Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Støtteforeningen arbejder sammen med Vigersted Lokalråd, som benytter huset i forbindelse med deres arrangementer. Vigersted Idrætsforening har p.t. 3 brugergrupper i huset. Vigersteddilettanten har teateraktiviteter i huset. Kværkeby Fuglereservat har foredrags og mødearrangementer, Vigersted Kirke benytter huset i forbindelse med særarrangementer, Skole og børneinstitutioner låner huset i særlige situationer. Støtteforeningen overtog huset fra Ringsted Kommune 1.1.2021.
Huset er fritaget for ejendomsskat. Huset benyttes til valghandlinger i overensstemmelse med forsamlingshuses historie.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Projektet vil gavne de nuværende brugergrupper og de mange nye projekter, der er på tegnebrættet ved at skabe sikkerhed for, at rammen vil kunne bestå mange år fremover. Projektet vil skabe sikkerhed for, at mange initiativtagere vil kunne benytte huset som ramme, og dermed bidrage til, at borgerne kan være sikre på at have et sted at mødes. De nuværende brugergrupper er Lokalrådet (sociale arrangementer, foredrag, banko, mødevirksomhed, politiske møder);Støtteforeningen(madfællesskaber, mødevirksomhed, ældreklub); Idrætsforeningen (billard, ældregymnastik, dilettant); m.fl.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

I forbindelse med arrangementer er huset åbent for offentligheden. Brugergrupperne er åbne for alle, der ønsker at være medlemmer. Ved udlejning til private fester og livsbegivenheder er det kun indbudte gæster, der har adgang. Det betyder i praksis, at der fredag-lørdag som regel er begrænset offentlig adgang. De øvrige dage er der adgang i forbindelse med arrangementer.

Projektfakta

Samlet budget

1.038.000 kr.

Ansøgt beløb

800.000 kr.

Beliggenhed

Vigersted Bygade 41
4100 Ringsted
Ringsted Kommune

Organisation

Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus
Ågerupvej 26
4100 Ringsted
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Kontakt

Torben Dan Jensen

mot.jensen@gmail.com