VIRKE på Ørritslevgaard

Åben for stemmer - Region Syddanmark

VIRKE er en højskole, der brænder for, at unge får mere demokratisk selvtillid, værktøjer og handlekraft. Og VIRKE er en hub for danske civilsamfundsaktører og et hotspot for lokale unge. VIRKE på Ørritslevgaard skal være et lokomotiv for bæredygtig omstilling. Lokalt i form af en nærvarmestation og cirkulær transformation, og nationalt ved at inspirere fremtidens civilsamfundsaktører.

Hvad er idéen?

Formålet med projektet er at udvikle og sikre rammerne for, at VIRKE kan blive etableret på Ørritslevgaard på en grøn og bæredygtig måde. Konkret ved at indtænke eksisterende materialer og bygninger i en cirkulær økonomi samt tage initiativ til etablering af en nærvarmeløsning for lokalområdet.

En cirkulær metode vil forlænge eksisterende bygningers tidslighed og skabe et "væredygtigt miljø" - et miljø, der nudger til bæredygtighed.

VIRKE skal på sigt fungere som en platform for partnerskaber for handling og bæredygtig udvikling. Og her er det afgørende, at rammerne er sat rigtigt!

Hvor skal idéen realiseres?

Ørritslevgård har en god kombination af central geografisk beliggenhed i landet, smukke omgivelser, og nærhed til enestående natur såvel som by. En kombination der både vil være et plus for højskolens elever, vores samarbejdspartnere og de øvrige gæster VIRKE kommer til at have.

Ørritslevgaard tilbyder samtidigt nogle unikke historiske herregårdsrammer, hvor en proceshistorisk transformation forpligtet af en cirkulær tankegang vil øge bygningernes samtidsværdi. Denne bæredygtige transformation vil være det perfekte arkitektoniske udtryk for VIRKEs vision.

Hvad omfatter projektet?

Projektet omfatter 3 faser, hvoraf fase 1 og 2 er afsluttet.

Fase 1 omhandlede "Kortlægning og projektudvikling", og fase 2 omhandlede "Identifikation af lokale ønsker og samarbejdsmuligheder samt arkitekttegnet helhedsplan".

Fase 3, "Konkretisering", som der søges midler til i denne ansøgning, er afgørende for at tage projektet fra idefasen til projekteringsfasen. Fase 3 skal derfor inkludere:

- en potentialeafdækning, der giver overblik over cirkuleringspotentialer for identificerede materialer.
- en procesorienteret idekatalog, der giver inspiration til, hvordan de kortlagte materialer og konstruktioner kan cirkuleres.
- en roadmap, der operationaliserer kommende handlinger og beslutninger, som vil være nødvendige for at realisere de identificerede potentialer.
- den videre procesrådgivning.

Hvem står bag projektet?

REPRÆSENTANTSKABET er VIRKEs øverste myndighed med repræsentanter og støtte fra 25 lokale og nationale civilsamfundsaktører med sammenlagt 200.000 medlemmer. VIRKEs bestyrelse vælges af repræsentantskabet og fungerer indtil etablering som styregruppe.

ADVISORY BOARD’ET består af civilsamfunds- og højskole eksperter/forskere, som kvalificerer VIRKEs mulighed for at etablere sig som mødested mellem civilsamfund og unge.

PROJEKTETS TEKNISKE rådgivere består af arkitektfirmaet Lendager APS, &GreenProject samt ProEnergi, der alle er frontløbere indenfor grøn omstilling.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

VIRKE ønsker at skabe et lokalt Hotspot for 17+ unge. Et ung-til-ung mødested, der skal fungere engagerende og dannende ved at give unge et mulighedsrum samt bygge bro til andre lokale initiativer.

Frivilligcenter Nordfyn, Nordfyns Ungdomsskole, forskellige lokalråd, ungerepræsentanter m.fl. efterspørger et sådant sted. VIRKE har derudover bred lokal opbakning, hvilket bl.a. dokumenteres i en lokal behovsundersøgelse fra efteråret 2021, som bestod af 16 dialogmøder og en spørgeskemaundersøgelse.

Nordfyns Kommune støtter desuden projektet, bl.a. økonomisk med 2.4 mio kr. til køb af bygninger.

Hvem gavner projekter og hvordan?

VIRKEs elever og besøgende på matriklen vil opleve et "væredygtigt" arkitektonisk miljø, der inspirerer dem til grønne og bæredygtige løsninger. Netop fordi VIRKE vil være åben for lokale borgere, der vil kunne benytte sig af en bred palet af offentlige kulturelle og sociale arrangementer året rundt.

Naboer i nærområdet vil igennem Ørritslevgaards transformation samtidigt få en nærvarmeløsning, der vil gøre det mere attraktivt at omstille til grønne varmeløsninger. Dette flugter med lokalrådets ambition om at blive til en CO2 neutral område.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

VIRKE ønsker at være et sted, hvor lokale unge og borgere samt andre samarbejdspartnere færdes, får inspiration og mødes. Fordi vi tror på at det vil være til gavn for alle. Det gælder lokale unge, borgere og interessenter, vores elever såvel som vores øvrige samarbejdspartnere.

Flere af bygningerne og nogle af udendørsarealerne forventes således at være åbne til fri afbenyttelse.

De konkrete brugsmuligheder vil i sidste ende afhænge af de rammer, som vil blive skabt som følge af dette udviklingsprojekts arkitekttegninger.

Projektfakta

Samlet budget

743.453 kr.

Ansøgt beløb

380.000 kr.

Beliggenhed

Strandvejen 151
5450 Otterup
Nordfyns Kommune

Organisation

Foreningen Højskolen VIRKE
Brostykkevej 69
2650 Hvidovre
https://hoejskolenvirke.dk

Kontakt

Bogdan Vasii

hoejskolenvirke@gmail.com