Restaurering af Stenderup Kirke, Nybøl

Åben for stemmer - Region Syddanmark

Vi vil restaurere Stenderup Kirke, som er opført i 1903, tegnet af arkitekt Martin Nyrup, der bl.a. også har tegnet Københavns Rådhus og Sønderborghus.
En af flere sjove detaljer er, at kirkens dørhåndtag stammer fra Københavns Rådhus, hvor Martin Nyrop havde fået nogle i overskud, som kunne anvendes i kirken. Se foto

Kirken er fredet og har modtaget tilsagn om støtte fra Slots- & kulturstyrelsen

Hvad er idéen?

Projektets formål er at bevare den kulturelle værdi, der ligger i selve bygningen og i dens funktion. Et kirkeligt monument i en grænseegn! En stenbygning med et afgørende indhold! Det bør bevares i en omskiftelig og usikker tid!

Hvor skal idéen realiseres?

Projektet skal realiseres i og omkring kirken.

Hvad omfatter projektet?

Stenderup Kirke restaureres både udvendigt og indvendigt.
1. Restaurering af murværk i facader, hvor der blandt andet skal skiftes flere sten i vestgavlen.
2. Opmuring af skorstenspiben som oprindelig.
3. Restaurering af vindskeder, stern, udhæng, kors og tagrytter.
4. Reparation af sokkel.
5. Restaurering af blyindfattede vinduer.
6. Restaurering af øvrige vinduer og udvendige døre
7. Arbejder i tagrum.
8. Renovering af klokke og udskiftning af bom.
9. Udskiftning af lamper over hoveddør.
10. Restaurering af indvendige overflader i kirkerummet, hvor alle vægge afrenses og pudsen repareres og væggene kalkes.
11. Indpasning af orgel på pulpituret.
Se medsendte beskrivelse fra hhv. arkitekt Bent B. Toft og fra Slots- og kulturstyrelsen.

Sundeved Centret og kirken opvarmes pt. af hver sit oliefyr, hvilket vi vil ændre både i kirke og center til opvarmning ved hjælp af luft-vand varmepumper, hvilket kræver etablering af nyt varmeanlæg i kirken, som kan installeres under restaureringen.

Hvem står bag projektet?

Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem vores arkitekt Bent B. Toft og Slots- og Kulturstyrelsens rådgivere.
Det er bestyrelsen for den selvejende institution Sundeved Centret der har stået for driften af kirke og center siden 1971. Dette fortsætter uændret i fremtiden.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Sundeved Centret er et aktiv for lokalsamfundet.
Opbakningen på underværker.dk viser at folk på egnen og rundt i landet gerne vil bevare kirken.
De mange kommentarer vidner også om at kirken har stor opbakning.
Se nedenfor.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Kirken er en del af Sundeved Centret, som er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse med forankring i lokalområdet.
Kirken benyttes lejlighedsvis til gudstjenester og konfirmationer. Flere og flere brudepar ønsker at blive viet i kirken og efterfølgende holde bryllupsfesten på Sundeved Centret. Endvidere afholdes retræteophold, seniorlejre og campingarrangementer.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Sundeved Centret indeholder foruden kirke 14 værelser, bade- og toiletfaciliteter, møde-/spisesal og moderne køkken. Der er desuden et større grundareal, hvorpå der bl.a. kan camperes.
Centret lejes ud til familiearrangementer som f.eks. fødselsdage, bryllupper og familieweekender. Også lejrskoler og kursusvirksomhed er en aktivitet, der er i stigende udvikling.
Se også www.sundevedcentret.dk

Projektfakta

Samlet budget

2.870.213 kr.

Ansøgt beløb

1.211.170 kr.

Beliggenhed

Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl
6400 Sønderborg
Sønderborg

Organisation

Sundeved Centret
Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl
6400 Sønderborg
www.sundevedcentret.dk

Kontakt

Peer Mikkelsen

udlejer@sundevedcentret.dk