Den Grønne Lunge

Region Sjælland

Den Grønne Lunge – en ny multipark er det nye centrale fælles uderum, et mødested der summer af liv med fælles aktiviteter, leg og bevægelse for børn, unge, voksne og seniorer.

Den Grønne Lunge vil være med til at samle byens borgere, skoler, institutioner og foreninger til fællesskabende aktiviteter på tværs af tilhørsforhold til parken.

Hele dagen vil parken summe af liv og aktivitet.

Hvad er idéen?

Det er et stort ønske at skabe en multipark ”Den Grønne Lunge” med fokus på bæredygtighed i Vor Frue. I dag er der igen steder i Vor Frue, der inviterer til udendørs fælleskaber og ophold.
Vi, i Vor Frue IF, har været dialog med hele landsbyen, lokalrådet, skoler og institutioner hvorefter vi har fået et projektforslag hvor flest mulige ønsker fra landsbyen er taget med.
Parken skal derfor indrettes med masser af natur, grønne bakker og blomstrende dale - redskaberne kommer fra bæredygtig og miljøbevidst produktion, i materialer, som kan genbruges om mange år efter endt levetid.

Hvor skal idéen realiseres?

I dag benyttes klubhus og træningsbane primært til udendørs boldspil.
"Den Grønne Lunge" vil ændre dette så der skabes et fælles samligssted i Vor Frue.
Med aktivitet, fokus på fællesskaber, mere frisk luft til alle og mere motion. Nye fælleskaber vil blive skabt, til gavn for alle i vores samfund, og relationer mellem de forskellige grupper i vores samfund vil styrkes. Klubhuset vil også kunne benyttes, meget mere end det gør i dag, med de mange nye aktiviteter som "Den Grønne Lunge" vil skabe.

Hvad omfatter projektet?

Området hvor Den Grønne Lunge skal ligge, lægger i dag hen som græsplæne lige op af klubhuset i Vor Frue IF.
I det nye projekt kommer Den Grønne Lunges sti til at snor sig gennem landskabet og grener sig ud i små grønne lommer med forskellige aktivitetsmuligheder:

•Fitnessområde
•Flere opholdssteder i det grønne med vilde blomster og biodiversitet
•Klatrepyramide
•Balancetræningsbane
•Svævebane – dobbelt!
•Padelbane
•Overdækket madpakkehus

De fleste redskaber er udført i det smukke robinietræ, som kommer fra bæredygtigt skovbrug og er et af naturens mest modstandsdygtige og holdbarhed materialer med minimale krav til vedligehold.
Da vi lægger meget stor vægt på bæredygtighed har ingået samarbejde med en leverandør der kan dokumentere bæredygtig produktion samt bæredygtig valg af materialer. Alle produkter har en specifik produktside med opgørelse for belastning af Co2 samt brug af genanvente materialer i produktionen

Alle er velkomne i Den Grønne Lunge.

Hvem står bag projektet?

Vor Frue IFs bestyrelse vil være tovholdere for hele projektet.
Forudsætninger ud fra erfaring fra vores civile jobs, hvor vi 4 bestyrelsesmedlemmer til daglig er hhv:

Direktør hos en større leverandør af facility management, catering og rengøring
Teamleder i Skatteministeriet
Sektionsleder i Politiet
Grafisk design og selvstændig

Projektleder bliver Thomas Østergaard Bagge som udtaler:
Efter mange års erfaring med opbygning af virksomheder og organisationer, ligger dette projekt mig personligt meget nært. Alle byens borgere skal mødes her til hygge og aftensmad på byens nye samlingssted.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Vi har været i dialog med Vor Frue Privatskole, Vor Frue Lokalråd, Børnehuset Spiloppen samt Vor Frue Skole og SFO som alle er kommet med input til projektet. Det frivillige samarbejde vil fremadrettet komme til består af flere af ovenstående sammen med medlemmer af Vor Frue IF.
Her tænker vi på fællesspisninger, naturvandringer med start og stop i "Den Grønne Lunge", træningsarrangementer som kunne være sammen med DGI Bevæg Dig For Livet, eller Kaffe og Kage i det fri.
Roskilde Kommune bakker op om projektet, og har med en opdateret brugsaftale givet tilsagn og benyttelse af området.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Alle Borgere i Vor Frue.
De mindste med deres forældre, vil lege og tage ophold.
De lidt større, institutioner, skole og fritidsinstitutioner har mange muligheder for leg, tage ophold, spise madpakken, lave udendørs undervisning, og meget mere.
De unge og voksne borgere kan komme og motionerer, træne eller bare tage en slapper på de mange opholdsmuligheder.
De selvorganiserede idrætsudøvere, vil kunne slå vejen forbi og have rige muligheder for at træne og motionerer.
Ja, kort sagt så er "Den Grønne Lunge" for alle i Vor Frue.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

"Den Grønne Lunge" placeres på et offenligt område som ejes af Roskilde Kommune.
Og vil være tilgængelig for alle 24/7.
Frivillige vil arrangerer fællesspisninger, madpakkedage, trænningsdage for alle og disse arrangementer vil være åben for alle der har lyst til at deltage.
Vor Frue IF er også i dialog med DGI Bevæg Dig for Livet om et samarbejde hvor frivillige vil blive uddannet som instruktører, for herefter at afholde udendørs træningsevent i "Den Grønne Lunge".

Projektfakta

Samlet budget

2.499.604 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Vor Frue Hovedgade 75
4000 Roskilde
Roskilde

Organisation

Vor Frue IF
Vor Frue Hovedgade 75
4000 Roskilde
https://vorfrueif.dk/

Kontakt

Thomas Østergaard Bagge

thomasoebagge@gmail.com