EFTERTANKEN: Terapihave i gammel gylletank

Region Hovedstaden

Vi vil omdanne en gylletank på Bornholm til en fantastisk terapi-, og sanse-have. "Eftertanken" stilles gratis til rådighed til børn, unge, voksne og gamle med særlige vanskeligheder, angst, stress, depression, ensomhed, diagnoser, handicap eller folk som gennemgår kriser, PTSD, misbrug - kort sagt alle og enhver, som behøver et helle. Eftertanken bliver fyldt med træer, vandfald, blomster og liv.

Hvad er idéen?

Eftertanken skal forbedre den mentale trivsel hos alle i lokalområdet, ved at give folk i alle aldre muligheden for at fordybe, forvandle eller forarbejde sig. Især på Bornholm er der en overvægt af især unge som mistrives og føler sig ensomme og isolerede. Dem, og mange andre, skal Eftertanken være et frirum for. Den omdannede gylletank med dens lille skov, sø, vandfald, blomsterhave, græsbakke og junglehule vil give både enkeltpersoner og grupper et sted at holde samtaler, lave terapi, yde rehabilitering, reflektere, sanse og stoppe op.

Hvor skal idéen realiseres?

Eftertanken realiseres i en gammel beton-gylletank; en af de såkaldte "Muleby Tanke", som engang var at finde overalt på især Bornholm. Tanken er en brutal og solid konstruktion med en 4 m. høj vægkrans og, hvor bunden er placeret ca. 1,5 meter under jordoverfladen. Ved at lave en døråbning i væggen gives der adgang til et helt særligt funktionstømt rum, som har en speciel æstetik og akustik. Tanken er placeret på Kjøllergaard, som er en tidl. svinefarm der nu er en kulturhub for kreativitet. Derfor kan besøgende af Eftertanken frit bruge stedets café, toiletter, kulturevents, skov, å, eng m.m

Hvad omfatter projektet?

Projektet omfatter en fysisk ombygning og opblomstring af den gamle gylletank såvel som en række forløb og aktiviteter i den. Eftertanken vil blive indrettet i forskellige have-rum som hver har sin positive gavn og virkning på sind og krop. Der vil være områder med rislende vand, vild beplantning som lukker dig inde, farverige blomsterbede, åben græsbakke, Filosoffens Springvand m.m. Tanken vil blive forsynet med en stor glaskuppel, så der kan vokse særlige planter og så stedet kan bruges hele året. Efter indvielse er der allerede en række behandlere, tilbud, indsatser, foreninger og andre som har planlagt at lave events og forløb for netop deres individuelle målgrupper. Eftertanken har nogle særlige brugs-principper som bla. omfatter, at der ikke må medbringes mobiler eller computere i tanken (de efterlades udenfor i en aflåst boks). Der må heller ikke opholde sig mere end 5 personer ad gangen i tanken, med mindre man bruger den som en etableret gruppe.

Hvem står bag projektet?

Foreningen Eftertanken stiftes for at sammensætte den gruppe af eksperter, ildsjæle og organisations-repræsentanter der har udviklet idéen. Foreningen vil agere rådgivere og kompetence-sikring for projektet. Efter etablering vil foreningen løbende indgå partnerskaber med relevante parter der har behov for tanken, evaluere løbende på resultater for brug af stedet og udgive en rapport hvert 2. år med konklusioner og opdagelser. Driftselskabet Kjøllergaard I/S vil stå for den praktiske drift med vedligeholdelse, havepleje, videre udvikling m.m.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Projektet udvikles i samarbejde med folk fra Bornholms Regionskommune, som stiller viden, netværk og kompetencer til rådighed. Dette gælder blandt andet Sundhed & Forebyggelse samt STIME (for unge i mental mistrivsel). Derudover realiseres projektet med sparring fra div. lokale foreninger, skoler, behandlere, lærere, sundhedsfagligt personale, misbrugscentre m.fl.. Tankens etablering sker i samarbejde med bla. de bornholmske stenbrud Zurface som donerer granit til vandfald, bassiner, vægge og andet. Lokale lyddesignere står for det akustiske layout. En nærboende lyskunstner laver belysningen.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Eftertanken udvikles og anlægges på baggrund af forskning på området, hvor Evidensbaseret Sundhedsdesign af naturmiljøer ligger til grund for, at særligt indrettede naturrum med planter, dyreliv, lyde, dufte og rummelig sanselighed bidrager til det mentale helbred. Et unikt og trygt sted som Eftertanken kan være en vigtigt brik for at folk med diagnoser, afhængighed, kriser, handicap o.l. får bedre muligheder for at bearbejde og forbedre sin situation. Via kommunale tilbud, tilbud, terapeuter, behandlere, hospitaler m.m. vil en kæmpe del af bornholmerne få gavn af et tilbud som Eftertanken.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Eftertanken er et non profit projekt som er offentligt tilgængeligt. Foreningen Eftertanken uddeler adgangskort/nøgler til de tilbud, instanser og forløb som kan videredistribuere dem ud til folk som har mest brug for dem. Dette er for at sikre, at skrøbelige brugere kan bruge tanken, uden at den er proppet med folk. Derudover er der hele året rundt åbne dage, hvor alle og enhver kan booke tid og komme og nyde haven. Året rundt vil der være små særlige events i Eftertanken, hvor alle kan komme til en intim akustisk koncert, mini-foredrag el.l. Åbningstiderne følger Kjøllergaards.

Projektfakta

Samlet budget

1.347.150 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Lyrsbyvej 32
3751 Østermarie
Bornholms Regionskommune

Organisation

Foreningen Eftertanken
Lyrsbyvej 32
3751 Østermarie, Bornholm

Kontakt

Roald Bergmann

roald@kjollergaard.dk