Fælles - Skabet: Landsbyrummet som er analogt, socialt og inviterende.

Region Midtjylland

Et gammelt hus midt i byen er revet ned og har skabt en ny mulighed – Ideen er at skabe et grønt byrum, hvor vi kan møde hinanden og analogt dele informationer og ting, i fællesskab – helt konkret i et Fælles Skab. Landsbyens nye fællesrum ligger ud til hovedfærdselsåren i byen, samt på ruten mellem skoven og fælleshytten, og er et sted mange mennesker allerede i dag ofte passerer forbi.

Hvad er idéen?

Omdannelse af centralt tomt rum til landsbys nye gadekær.
Et landsbyrum der danner ramme om fælles og deleunderstøttende funktioner samt giver plads og anledning til det uformelle og spontane møde mellem beboere - og mellem beboere og besøgende.
Midt på vores hovedgade har et gammelt bindingsværkshus stået forladt så længe at bygningen gav op.
Der er nu et hul i vores by.
Det hul vil vi fylde med fællesskab, deleøkonomi, analoge sociale medier i rammer der skaber et smukt rum til de spontane møder skabt af turene i området og nysgerriges besøg efter stedets herligheder og informationer.

Hvor skal idéen realiseres?

Et lille tomt og meget forsømt bindingsværkshus på hovedgaden i Dråby blev revet ned, med tilskud fra kommunen og tilbage stod en tom grund på et sted, hvor mange mennesker allerede mødes på vej til sportspladsen og bålhytten, til børnehaven eller til skoven for at cykle, gå eller løbe en tur.
Her er der oplagt plads til at dele - ressourcer, tid, info og invitationer i vores nye Fælles- Skab.

Hvad omfatter projektet?

Der skal opføres en konstruktion, som kan indramme mødestedet og samtidig tjene som overdækning for deling af lokale herligheder.
Genbrugsmaterialer fra det gamle hus, f.eks. to små blåmalede vinduer med sprosser, skal sammen med andre fundne materialer skabe det nye rum.
Rummet skal bruges som byens fælles opslagstavle – byens Fælles-Skab, hvor vi deler information om arrangementer, fællesspisninger på sportspladsen, bede om hjælp til haven og stiller små køkkenredskaber, bøger og andet som gives videre.
Der skal plantes til med spiselige lokale arter.
Endelig skal der etableres en sti og en trappe med adgang fra hovedgaden ind i skabet og videre til den eksisterende sti til skoven.

Hvem står bag projektet?

Projektet er organiseret omkring grundens ejer og Dråby Borgerforening.
Der er en arbejdsgruppe af Dråby beboere, som inkluderer et medlem af borgerforeningens bestyrelse, arkitekter og biolog.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Når projektet skal realiseres vil hele byen blive inviteret til mindre arbejdsdage, herefter vil involveringen ske organisk gennem delingen af funktioner, ressourcer og informationer i Fælles-Skabet.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Projektet gavner både beboere, forbipasserende, turister og besøgende. Dråby ligger på vejen til Ree Park, til Dråby Kirke – Djurslands Domkirke. Til Dråby Strand som er en af Djurslands bedste badestrande med Dråby Camping og et stort sommerhusområde. Banestien benyttes af rigtig mange - mange bevæger sig på tværs af Dråby, forbi landsbyrummet Fælles-Skabet.
Her vil være plads til deleøkonomi og analog information.
Alle vil få gavn af at kunne orientere sig her, købe en squash eller en valnød fra de lokale haver, nuppe en bog eller blot sidde en stund - som også kan deles.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Fælles-Skabet og Lands-Byrummet er en åben konstruktion og alle vil kunne benytte stedet til ophold og hvil. Borgerforeningen vil arrangere aktiviteter, og naboer og borgere kan spontant eller planlagt bruge landsbyrummet til hygge og samvær.

Projektfakta

Samlet budget

306.000 kr.

Ansøgt beløb

306.000 kr.

Beliggenhed

Dråby bygade 29
8400 Ebeltoft
Syddjurs Kommune

Organisation

Dråby Borgerforening
Dråby Søvej 11
8400 DRåby

Kontakt

Darma Louise Duus

darmaduus@live.dk