Fremtidens Højskamling

Under bedømmelse - Region Syddanmark

At styrke den arkitektoniske og kulturmæssige fortælling, så bygningen på Skamlingsbanken kommer i samklang med de omkringliggende, fredede landskaber og det nye besøgscenter til gavn for de mange besøgende på Skamlingsbanken.

Hvad er idéen?

At fuldende revitaliseringen og renovering af Højskamling til gavn for de mange besøgende og brugere af Skamlingsbanken og Skamlingsbankeselskabets lokaler.

Hvor skal idéen realiseres?

Skamlingsbankeselskabets lokaler på Skamlingsbanken.

Hvad omfatter projektet?

Projektet omfatter udskiftning af vinduer og døre til nye energioptimerede og med større lysåbning. Den øgede lysåbning betyder mere direkte udsigt til vest til Skamlingsbankens ikoniske støtte såvel som til den storslåede udsigt mod øst til naturlandskab, Lillebælt og Fyn. Samtidig betyder det øgede lysindfald at relieffets udtryk i Kongesalen styrkes. Vindues rammer og døre ændres fra hvide til bronzeret farve, så de falder mere naturligt ind i bygningen og tilpasset beplantning op ad murværket. Der etableres direkte adgang fra kongesalen til udeareal. Facaderne beplantes med rådhusvin, hvorved bygningen vil falde i med det omkringliggende naturlandskab, ligesom rådhusvinen med tiden vil udgøre en klimaskærm for bygningen.

Hvem står bag projektet?

Skamlingsbankeselskabet er en 180 år gammel almennyttig forening, der drives af en ulønnet bestyrelse på 7 personer som vælges på den årlige generalforsamling. Der har siden 1843 været ca 5000 medlemmer og der indmeldes stadig mellem 30 og 50 nye om året. Alle aktiviteter gennemføres således udelukkende gennem frivilligt arbejde.

Skamlingsbenkeselskabet vil som hidtil have ansvaret for driften af bygningen efter renoveringen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Skamlingsbankeselskabet har sammen med Kolding Kommune, Museum Kolding og Klokkestabelfonden arbejdet sammen om revitaliseringen af Skamlingsbanken herunder opførelse af et oplevelsescenter. Skamlingsbankeselskabets bygning var ikke en del af dette projekt. Skamlingsbankeselskabet og Kolding Kommune samarbejder om den landskabelige vedligeholdelse af Skamlingsbanken.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Højskamling og Skamlingsbankeselskabets lokaler er et naturligt samlingssted for ca. 100.000 besøgende årligt, herunder borgere, turister, skoler, familier og foreninger.

Man vil opleve at:
Naturen trækkes ind i bygningen med større og sprossefri vinduer , der energioptimeres og der bliver direkte adgang til terrasser i det fri.
Nyt lys, lyd, projektor og lærred betyder en eklatant forbedring for brugerne.
Hvide plastvinduer udskiftes med bronzerede træ/alu.
Bygningen vil set udefra falde ind i naturen, når murværket beplantes med rådhusvin.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Skamlingsbankeselskabets bygning er åben for offentligheden i bygningens åbningstid. Dog kan der være lukkede arrangementer i bygningen. Til alle Skamlingsbankeselskabets arrangementer, som omfatter generalforsamling 3. mandag i september, foredragsaften i november og sangaften i marts/april er offentlig adgang.

Projektfakta

Samlet budget

1.902.314 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Skamlingvejen 123
6093 Sjølund
Kolding

Organisation

Skamlingsbankeselskabet
Dalbyvej 100
6000 Kolding
www.skamlingsbankeselskabet.dk

Kontakt

Niels Bjerre

nb@care4farm.dk