Kølstrup Elværk - Et arbejdende fællesskab på Margueritruten

Åben for stemmer - Region Syddanmark

Formålet med projektet er at omskabe det gamle elværk i Kølstrup til et naturligt fælles rum med værksteder og café i naturskønne omgivelser med fokus på kreative og gastronomiske oplevelser.
Værkstederne vil primært være rettet mod lokalsamfundet, mens caféen også vil være rettet mod naturturister.

Hvad er idéen?

Formålet med projektet er at omskabe det gamle elværk i Kølstrup til et naturligt fælles rum med værksteder og café i naturskønne omgivelser med fokus på kreative og gastronomiske oplevelser.
Værkstederne vil primært være rettet mod lokalsamfundet og caféen vil kunne tiltrække gæster og besøgende med løftet om en let forfriskning.

Hvor skal idéen realiseres?

Kertinge Bygade 79, det gamle elværk i byen, vil danne rammer for projektet. Bygningen er arkitekttegnet af Ivar Bentsen og vil skabe flotte rammer for kreativitet, mindfulness og livsnydelse.

Hvad omfatter projektet?

Idéen er at skabe både et rekreativt og et kreativt rum i let tilgængelige, naturskønne omgivelser.
Selve bygningen som skal være omdrejningspunkt for aktiviteterne, er det gamle elværk, som er en smuk og bevaringsværdig bygning fra 1910. Centralt for projektet er ønsket om at respektere og videreføre æstetikken og arkitekturen fra denne periode i renoveringen, således at både bygning og den omgivende natur vil fremstå som et harmonisk hele.
I forhold til tilgængelighed for turister ligger projektet ved en stor offentlig parkeringsplads, adgang til vandet og der er et shelterområde i nærheden.
Værkstederne og mødelokalerne skal skabe muligheder for at lokale i alle aldre kan udleve sig selv, fremme kreativiteten og skabe et fællesskab for nærområdet med et fokus på det gode liv.
Synergien mellem det gamle og det nye, natur og byrum, æstetik og praktikalitet som dette projekt ønsker at skabe, vil være en unik perle ved det naturskønne Kertinge Nors sydlige bred.

Hvem står bag projektet?

Som forening

Hvordan involveres lokalsamfundet?

På kølstrups beboerforenings portal som opslag . Af andre foreninger tilslutning fra Fyns pileflet, Hele Danmarks familieklub, underskrift indsamling lokalt og unge som gerne vil kunne benytte værksted

Hvem gavner projekter og hvordan?

Målgrupperne for projektet falder i to kategorier: lokale og udefrakommende.
Værkstederne i projektet er primært rettet mod den lokale målgruppe med en intention om at det kan bruges som et kreativt frirum og et sted hvor kunstnere, som måske ikke selv har råd eller mulighed for at have et værksted, kan komme og bruge faciliteterne.
Caféen er selvfølgelig åben for de lokale, men er mere rettet mod udefrakommende gæster. Disse gæster kan f.eks. være shelter-brugere eller personer der bruger Marguerit-ruten eller Cykelrute 45 mellem Kerteminde og Odense.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Der vil være åbent for dem som vil benytte værksteder ved kontigent / udlejning af lokaler og åbent for offentlighed som formidling .

Projektfakta

Samlet budget

2.500.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Strandvejen 6
5300 Kerteminde
Kerteminde

Organisation

El-værket
Kertinge Bygade 79
5300 Kerteminde

Kontakt

Marianne Sternkopf

jdc@etkerteminde.dk