Mødestedet i Vejstrup

Under bedømmelse - Region Syddanmark

Mødestedet i Vejstrup, Vejstrup Forsamlingshus, er i dag rammen for en udvikling, der samler byens og omegnens borgere i en mængde forskellige aktiviteter. Bygningen er imidlertid utidssvarende, og en modernisering vil skabe rammer for en styrkelse og udbygning af disse fællesskabsskabende aktiviteter.

Hvad er idéen?

Målet med at gennemføre projektet er, at
• Sikre Vejstrup et naturligt mødested og skabe en æstetisk og funktionel ramme om
byens aktive fællesskab
• Videreføre en vigtig kulturarv – vores gamle forsamlingshus - i tidssvarende og
bæredygtige rammer

Hvor skal idéen realiseres?

På eksisterende adresse Landevejen 26, 5882 Vejstrup

Hvad omfatter projektet?

Forsamlingshuset skal ændres tilbage til sin oprindelige arkitektoniske form såvel udvendigt som indvendigt.
Indvendigt føres loftet tilbage til sin høje buede form, hvor der samtidig lyddæmpes, så hørehæmmede kan deltage i aktiviteter og arrangementer. Der skal være mulighed for at opdele rum/sal, med lydisolerede skydedøre, så der kan afholdes arrangementer uden at skulle aflyse faste aktiviteter. Køkkenet moderniseres og ændres, så der kan laves et cafemiljø, der skal være åbent for alle.
Der skal laves en handicapvenlig adgang og toiletfaciliteter. Derudover moderniseres nuværende toiletforhold, og der tilføres puslefaciliteter.

Der skal laves en klimaforbedring i form af isolering af gulve og lofter, nye vinduer og yderdøre, nyt tag og ny varmekilde. Der etableres en terrasse med adgang fra caféen, og der opsættes bænke med udsigt til gadekæret.

Hvem står bag projektet?

Bygherre er foreningen Vejstrup Forsamlingshus, som er organiseret i arbejdsgrupper. Byggegruppen varetager opgaven med at udvikle og gennemføre projektet, og refererer til bestyrelsen, og igen til generalforsamlingen. Driften skal efter gennemførelsen varetages fortsat af foreningen. Den rådgivende funktion i udvikling og gennemførelse af projektet står Graa Arkitekter, Odense for i samarbejde med foreningen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

I dag bruges mødestedet af forskellige foreninger, herunder en seniorklub, Vejstrup Valgmenighed, den lokale sognekirke, samt en seniorgymnastikforening. Endvidere anvender lokale virksomheder mødestedet til interne møder og arrangementer. Svendborg Kommune anvender huset til informationsmøder/borgermøder vedr. lokale tiltag. Der har således også været afholdt byrådsmøde i huset.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Projektet skal gavne de eksisterende og fremtidige brugere af huset. De eksisterende brugere er borgere i Vejstrup by og Landsbyklyngen Gudmekongens Land. Endvidere samarbejder vi med lokale virksomheder og foreninger. Endelig skal projektet fastholde og gerne udvide den mængde af aktiviteter, som arbejdsgrupper i Vejstrup Forsamlingshus står bag; koncerter, fællesspisning, yoga, seniorgymnastik, foredrag, læseklub, fællessang mm.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Mødestedet er åbent for alle, der har lyst til at skabe aktiviteter, der samler byen og omegnens borgere. De eksisterende aktiviteter er alle åbne, dog udlejes huset også til private arrangementer.

Projektfakta

Samlet budget

6.912.500 kr.

Ansøgt beløb

625.000 kr.

Beliggenhed

Landevejen 26
5882 Vejstrup
Svendborg

Organisation

Vejstrup Forsamlingshus
Landevejen 26
5882 Vejstrup
https://www.vejstrupforsamlingshus.dk/

Kontakt

Henrik Kramer

henrik.kramer@hotmail.com