Søndervig Redningsstation RB 100 som fælles mødested og kulturhus

Region Midtjylland

Vi vil give den gamle redningsstation i Søndervig et nyt liv. Dels ønsker vi at formidle budskabet om redningsstationernes betydning for datidens lokalbefolkning, dels ønsker vi at den gamle bygning på ny anvendes som et samlingssted – et bytorv, hvor mennesker mødes, og hvor den lokale historie slår temaet an.

Hvad er idéen?

Bygningen skal ikke være et museum eller et forsamlingshus, men et sted hvor man mødes på tværs af generationer, på tværs af land og stand. Det er vigtigt, at huset istandsættes med respekt for det oprindelige. Udover et frit mødested, kan der også arrangeres små foredrag, om lokale Strandinger, Hav og Rav, Bunkerne på stranden osv.

Hvor skal idéen realiseres?

Søndervig er en ferieby helt ude ved den jyske vestkyst. Der er 8 km. til Ringkøbing og 10 km. til Hvide Sande. De oprindelige indbyggere har ernæret sig ved fiskeri og landbrug, men i dag domineres byen af turismen. Der er mere end 1000 fritidsboliger, og de benyttes flittigt hele året igennem. I sommerperioden vokser indbyggertallet til ca. 5000. I dag benyttes den brede strand til solbadning, havbadning og vandreture. Tidligere var der adskillige strandinger ved Søndervig og hele den jyske vestkyst. I perioden 1868-1954 reddede stationens mandskab 80 menneskeliv i 15 aktioner.

Hvad omfatter projektet?

Ny elinstallation - vand og afløb - Nyt skifertag - Fugning ude - pudsning af vægge inde - indretning af udstilling - indretning til foredrag - indretning af udstilling - oprensning af grund - reparation af port.
Bygningen ejes af tre søskende, der netop har overtaget den sammen med en række andre bygninger i et generationsskifte.
Foreningen skal varetage den fremtidige drift af huset (et mindre beløb).
Den ene af de tre søskende (Ann) vil gerne om sommeren supplere huset med en lille cafédel (højst 3 caféborde ).
Vort fælles forslag er: Familien stiller huset vederlagsfrit til rådighed i mindst 10 år. Foreningen betaler afgift til strøm og vand. Familien betaler andre off. Udgifter. Ann må (i en økonomi, der ikke har noget med foreningens drift at gøre) at drive det lille café-afsnit –højst 5 kvm i et hjørne af huset. Kommenen betinger at café-afsnittet er klart sekundært. Ann, som repræsenterer familien er medlem af foreningens bestyrelse, hvilket gør samarbejdet ret overskueligt.

Hvem står bag projektet?

Foreningen Søndervig Redningsstation er ansøgeren. Foreningen har fået tilladelse til anvendelsen af Ringkøbing Skjern Kommune. I ansøgningsfasen og under et pilotprojekt er Arkitekt M.A.A. Søren Damgaard Jensen byggetekninsk konsulent. Under projektfasen vil NB tegnestuen ApS Ringkøbing og Søren Damgaard være ansvarlige for byggeriet.
Foreningen Søndervig Redningsstation RB100 vil varetage den fortsatte drift.
Der nedsættes et bygningudvalg, et driftsudvalg og et arrangementsudvalg.
Foreningen kasserer styrer økonomien.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Foreningen har fået tilladelse til projektet af Ringkøbing Skjern Kommune. Det betinges at bygningen i informationsform tematiserer redningsstationens historie.
Foreningen samarbejder med Søndervig beboerforening, der har ca. 1.000 medlemmer, og både repræsenterer fastboere og ejere af fritidshuse og lejligheder.
Huset skal til daglig fungere som et bytorv - et mødested med husets historie som tema. Det skal samtidig kunne bruges af foreninger, skoler, daginstitutioner, plejehjem og andre interesserede, der ønsker at være sammen om et lokalt tema.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Projektet gavner samværet mellem lokalsamfundets fastboere, sommerhusejere, og ikke mindst de mange gæster, der besøger området. Det at mødes om et konkret tema, der er relevant for området, befordrer en umiddelbar kontaktflade, hvilket vi bl.a har erfaret ved et pilotprojektet. Projektet giver også muligheder for vidensdeling , der bl.a. kan handle om Vestkystens historie og det barske liv tæt ved havet. Søndervig Beboerferening vil kunne tage udgangspunkt i huset i forbindelse m. vandreture, Bunkertur, strandrensning og plantning af marehalm. Andre lokale interessegrupper er velkomne.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Redningsstationen vil i perioden medio april til medio oktober som minimun være åben for offentligheden i alle week-ends. Derudover hver dag i alle skoleferier i ovenstående periode. Lokale foreninger og institutioner og andre interesserede grupper vil hele året kunne benytte redningsstationen efter aftale.
Ad hoc -besøgende kan få oplyst en nøglekode via telefon hvis der ikke er åbent.

Projektfakta

Samlet budget

750.000 kr.

Ansøgt beløb

700.000 kr.

Beliggenhed

Lodbergsvej 331
6950 Ringkøbing
Ringkøbing Skjern Kommune

Organisation

Foreningen Søndervig Redningsstation RB100
Mariedalsvej 4
8220 Brabrand

Kontakt

Peter Tjellesen

peter@ptvfilm.dk