Styrkelse af det lille museum med den store fortælling

Åben for stemmer - Region Syddanmark

Drømmen er, at revitalisere Gærup Skolemuseum så vi bedst muligt kan formidle vores vigtige historie om Danmarks første folkeskole. Vi ønsker at forstærke det autentiske. Oplevelsen af at gå i skole på Johan Ludvig Reventlows tid skal møde gæsterne og trænge helt ind under huden på dem. Her er det vigtigste greb, at genskabe den skolestuen der mødte eleverne i den reventlowske skole anno 1783.

Hvad er idéen?

Johan Ludvig Reventlow lægger i sine skoletanker vægt på, at børnene lærer at danne sig deres egne begreber og lærer at forstå og tænke over tingene frem for udenadslære. Vi ønsker at bruge denne grundtanke i museets formidling, så gæster selv får lov at tænke og danne sig deres egne begreber ud fra det, de ser og hører.
Vi ønsker at forstærke det autentiske. Oplevelsen af at gå i skole på Johan
Ludvig Reventlows tid skal møde gæsterne og trænge helt ind under huden
på dem. Her er det vigtigste greb, at genskabe den skolestue der mødte
eleverne i den reventlowske skole anno 1783.

Hvor skal idéen realiseres?

På Sybillesvej 3 i Korinth ved Faaborg ligger Gærup Skolemuseum i den oprindelige skolebygning fra 1783 - den første af ”De Reventlowske Skoler” og dermed den første moderne folkeskole i Danmark. Bygningen var folkeskole indtil 1950’erne og har
siden 1975 dannet ramme om Gærup Skolemuseum. I 2019 blev Foreningen Gærup Skolemuseum sat i verden for at realisere et udviklingsprojekt, der arbejder med museets bygninger og med udvikling af formidlingsgreb og aktiviteter til formidling af den unikke historie.

Hvad omfatter projektet?

Den originale skolebygning fra 1783 og de senere tilføjede sidebygninger, skal gennemgå en renovering og ombygning med respekt for bygningernes historie og oprindelige stemning og udtryk. Skolestuen tilbageføres til oprindelig størrelse, to vinduer mod vest reetableres, teglstensgulv med gulvvarme ny etableres, nye elinstallationer, vægge og vinduer renoveres, nye forsatsvinduer og flytning af dør fra entré. I den del af bygningen, som oprindeligt var lærerbolig, vil vi opbygge udstillinger, der både fortæller om lærerens liv og rolle; men som også skal bidrage til at perspektivere det tankegods som Johan Ludvig Reventlow har efterladt os. Nuværende toilet nedlægges (er en del af oprindelig skolestue) og det
tidligere badeværelse renoveres til nyt (fælles) handicaptoilet. Teknik- og energiløsninger skal så vidt muligt opdateres til nutidig standard. Hertil skal adgangsforholdene forbedres, lige som bygningens klimaskal skal sikres med nyt stråtag og facaderenovering.

Hvem står bag projektet?

Projektet bæres af en kreds af frivillige organiseret i Foreningen Gærup Skolemuseum, der i 2020 fik brugsretten til ejendommen overdraget af Faaborg-Midtfyn kommune til museumsdrift. Realisering af udviklingsplanen bliver ledet af foreningen og kommunen i fællesskab, således at det er kommunen som har ansvaret for og projektstyring af alle bygningsmæssige forhold, mens foreningen varetager det historiske og formidlingsmæssige. Det er foreningen som står for og har ansvaret for museets drift – også fremadrettet.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Foreningen er forankret i lokalsamfundet, men har medlemmer fra hele landet. Vores nærmeste samarbejdspartner er Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, der også har lokaler til rådighed i ejendommen og som hjælper til med museets drift. Vi samarbejder med Sydfyenske Veteranjernbane, Foreningen Korinth Kro, Brahetrolleborg Gods m.fl. om at tiltrække gæster til området. Og vi har et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune, der både har finansieret et skitseprojekt til udviklingsplanen og bevilget 1 mio. kr. i 2023 og afsat 1 mio. kr. i budget 2024 til projektet.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Museet ønsker med projektet at gavne både almenhedens indsigt i en vigtig samfundsmæssig fortælling og række ud til den store gruppe af skolerelevante gæster. Herunder ikke mindst skolebørn, skolelærere, lærerstuderende, skolebestyrelser, pensionerede skolelærere, pædagoger og andre, der er interesseret i skolehistorie, pædagogik, dannelse og uddannelse. Gærup Skolemuseums formidling skal give besøgende og medvirkende i museets aktiviteter lov til at tænke og danne sig deres egne begreber ud fra det de ser, hører eller deltager i. Med afsæt i et unikt tankegods fra 1700-tallets oplysningstid.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Museets faste åbningstid er alle lørdage fra april til og med oktober. I juli måned ekstra 3-4 ugentlige åbningsdage, i skoleferier desuden legedage. Skoleklasser tilbydes undervisningsforløb om skolen i gamle dage og vi afholder løbende foredrag og saloner, som er åbne for alle. Dertil har vi åbent for gruppebesøg med rundvisning og fortælling i museet, og hvert andet år arrangerer vi Skolehistoriske Dage - en weekend med fokus på skolehistorien både lokalt og i hele Danmark.

Projektfakta

Samlet budget

3.539.949 kr.

Ansøgt beløb

500.000 kr.

Beliggenhed

Sybillesvej 3
5600 Faaborg
Faaborg-Midtfyn

Organisation

Foreningen Gærup Skolemuseum
Sybillesvej 3
5600 Faaborg
www.gaerupskolemuseum.dk

Kontakt

Henrik Jessen Toft

info@gaerupskolemuseum.dk