Varmestuen Fedtekælderen byder nærmiljøet og kunsten indenfor

Region Hovedstaden

Vi ønsker at forbedre varmestuens rammer og åbne op for, at foreninger, kunstnere m.m. kan benytte lokalerne udenfor normal åbningstid. Varmestuens vægge vil vi stille til rådighed for kunstudstillinger, til gavn for såvel lokalmiljøet som vores gæster. Ved at invitere nærmiljøet indenfor, ønsker vi at nedbryde fordomme om socialt udsatte og skabe et mødested på tværs af sociale skel.

Hvad er idéen?

Med udlån af varmestuen til foreningsliv, udstillinger m.m., ønsker vi at skabe et lokalt mødested på tværs af kulturer og sociale baggrunde. I Fedtekælderens lokaler kan varmestuens gæsters manglende adgang til kunst- og kulturtilbud mødes med lokale kunstneres behov for et udstillingssted.

Fedtekælderen er for mange christianshavnere et 'lukket land', som man kun observerer på afstand. Ved at invitere nærmiljøet indenfor til at benytte de samme faciliteter som varmestuen, håber vi at afmontere nogle af de myter og fordomme, der omgærder udsatte mennesker og deres livsvilkår.

Hvor skal idéen realiseres?

Fedtekælderen har siden 1960 ligget i kælderen til Stanleys Gaard lige ved Christianshavns kanal, der også fungerer som menighedshus for kirkerne på Christianshavn og huser Børne- Ungekrisecenteret Joannahuset øverst oppe. Kælderen er et hyggeligt og historisk sted, der har lagt lokaler til socialt arbejde i mere end 60 år.

Stuen er Fedtekælderens centrale rum, hvor der serveres mad, drikkes kaffe og bliver snakket om løst og fast. Det er også her, der vil kunne holdes møder og være kunstudstillinger, da det er et rummeligt lokale med plads til at hænge kunst på alle væggene.

Hvad omfatter projektet?

Grundet saltudtræk fra kanalen er varmestuens vægge afskallede, og vi ønsker derfor at renovere dem for at gøre rummet pænere og rarere at være i for varmestuens gæster og besøgende udefra.

I tæt rådgivning med husets arkitekt Gitte Hoff vil vi finde bæredygtige løsninger til væggene, der kan holde i mange år. Den idé, vi har budgetteret med i ansøgningen, er en model med høje paneler i stil med radiatorskjulere på de indre vægge, samt oppudsning med en særlig type puds til fugtige bygninger, som man fx benytter i Venedig.

Herudover vil vi tilføje nye møbler designet til rummet, der kan facilitere en let overgang mellem varmestue, mødelokale og udstillingsrum. Vi ønsker at bruge bæredygtige og genanvendte materialer, fx ved at komme hjul på genbrugsmøbler og bygge specialdesignede møbler i genbrugstræ i samarbejde med et lokalt snedkerfirma. Til dette er vi inspireret af møbeldesigner Rosan Boschs borde i organiske former.

Herefter vil vi låne lokalerne ud som beskrevet nedenfor.

Hvem står bag projektet?

Leder Sharon Parker er ansvarlig for renoveringen og drift af projektet, herunder booking af lokaler, at være kurator på kunstudstillinger, aftale praktik m.m. med kunstnerne. Frivillige inkluderes så vidt muligt i at løfte opgaverne.

Nøgler kan udleveres i varmestuens åbningstid. Når lokalerne lånes, er foreninger, kunstnere m.m. selv ansvarlige for, at de afleveres og rengøres som fundet. Kunstnere tegner forsikring ift. evt. beskadigelse af værker. Foreninger m.m. kan yde en donation til arbejdet for brug af lokaler, og kunstnere donerer en mindre procentsats af evt. salg.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Projektet vil styrke Fedtekælderens lokale forankring og fremme relationerne til lokale foreninger, erhvervsdrivende og lokalpolitiske fora på Christianshavn m.fl. Vi samarbejder og låner i forvejen sporadisk lokalerne ud til Joannahuset, Brugsens Generalforsamling, møder afholdt af Københavns Kommunes lokaludvalg og Christianshavns Torvenetværks forening m.m. Vi ønsker med projektet at systematisere de lokale foreningers adgang til lokalerne og brede tilbuddet ud. Det vil bidrage til større kendskab og gensidig forståelse mellem foreningerne og danne grundlag for nye samarbejder på tværs.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Fedtekælderens gæster: Socialt udsatte mennesker med få økonomiske og sociale ressourcer, der ikke almindeligvis har adgang til kunst- og kulturtilbud. De vil særligt få gavn af projektet gennem de løbende udstillinger på, og renovering af, varmestuens vægge.

Foreninger, netværk, kunstnere m.m. på Christianshavn: De vil få adgang til at benytte varmestuens lokaler, hvilket altid er efterspurgt på Christianshavn.

Naboer, besøgende i området m.m.: Projektet sikrer desuden en større lokal sammenhængskraft og giver almindelige mennesker adgang til et miljø, der normalt er et ’lukket land’.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Hvis der bevilliges midler til projektet, vil varmestuens lokaler være til rådighed fra ca. kl. 16-22 på hverdage samt 12-20 i weekenden. I vinterhalvåret har varmestuen åbent om søndagen, og lokalerne vil derfor i perioden være til rådighed fra kl. 15.00-20.00.

Lokalerne vil være til rådighed for foreninger, som vi laver en aftale om udlån og samarbejde med. Derudover vil kunstnere kunne arrangere kunstudstillinger, som er åbne for offentligheden i de tidsrum, som er beskrevet ovenfor.

Projektfakta

Samlet budget

699.600 kr.

Ansøgt beløb

624.600 kr.

Beliggenhed

Overgaden Oven Vandet 6A
1415 København K
Københavns Kommune

Organisation

Kirkens Korshær - Fedtekælderen
Overgaden oven Vandet, 6a
1415 København K
https://kirkenskorshaer.dk/koebenhavn/find-sted/fedtekaelderen

Kontakt

Sharon Parker

sharon.parker@kirkenskorshaer.dk