Ny Formidlingsbygning i Mindelunden

Åben for stemmer - Region Syddanmark

Vi vil etablere en formidlingsbygning. Den muliggør undervisning i f. eks. kulturarven, 2. verdenskrigs historie, naturgenopretningen i området, med mulighed for overnatning og socialt samvær.
Målgrupperne er skoleklasser, spejdere, konfirmander og lignende grupper.

Hvad er idéen?

Etablering af undervisningsfaciliteter i det rekreative område på de nedlagte skydebaner i Seden.

Hvor skal idéen realiseres?

Undervisningsbygningen skal indgå i det rekreative område, som er etableret på Forsvarets nedlagte skydebaner i Seden.
( Mindelundsvej 47 i Seden )

Hvad omfatter projektet?

Etablering af en ny formidlingsbygning på ca. 120m2, samt renovering af eksisterende toiletbygning, hvori der desuden etableres et handicaptoilet

Hvem står bag projektet?

Stedet er ejet af Seden Kirke som stiller arealerne vederlagsfrit til rådighed. Driften er adskilt fra Seden Kirkes regnskab, idet al drift er lagt i Støtteforeningen, som har selvstændigt cvr og bankkonto.
Støtteforeningens bestyrelse er valgt med ligelig repræsentation fra foreningen og Kirken.
Den daglige drift forestås af foreningens bestyrelse.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

De lokale medier har vist og viser stadig stor opmærksomhed på projektet.
Via kirkebladet og lokalaviser bliver der løbende oplyst om fremdriften. Via "Bookenshelter", som står for udlejning af shelters.
Støtteforeningen er lokalt funderet og der samarbejdes med skoler, spejdere, konfirmander, lokalarkivet og borgerforeningen om aktiviteter i Mindelunden, ligesom Forsvarsbrødre og Marineforeninger medvirker ved 4. maj mindehøjtideligheden.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Undervisningen er målrettet skoleklasser, konfirmandklasser, spejdere og lignende grupper.
Undervisningen sker dels i naturen og dels i formidlingsbygningen ved brug af de faciliteter der findes på stedet, overnatning i shelters, madlavning over bål samt ekskurtioner i Natura 2000 området.Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Seden Kirke har efter tilbageleveringen fra Forsvaret besluttet at stedet er nu fuldt åbent for lokalbefolkningen og alle andre interesserede.

Projektfakta

Samlet budget

4.500.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Mindelundsvej 110
5240 Odense NØ
Odense

Organisation

Støtteforeningen "Mindelunden I Seden"
Mindelundsvej 110
5240 Odense NØ

Kontakt

Niels Mertz Rasmussen

nielsmertz@dbmail.dk