Harrevig Grønne Samlingshus (forprojekt)

Støttede projekter

Hvad er idéen?

I landsbyerne Hjerk og Harre er vi gået sammen for at realisere drømmen om nyt samlingssted. I dette forprojekt skal det undersøges hvordan ambitionerne om at ny fortolke det traditionelle forsamlingshus og skabe et sted, hvor der er liv og fællesskab alle ugens dage, kan realiseres. Det skal også undersøges hvordan forsamlingshuset kan etableres med fokus på bæredygtighed.
De to gamle forsamlingshuse er utidssvarende og kolde. Det Grønne Samlingshus skal være det sunde, varme mødested for områdets beboere, ja for hele Salling.
Der bliver plads til kultur, fællesspisninger, lettere gymnastik som pilates og seniordans. Vi ønsker værksteder til alt fra pileflet til reparation af cyklen eller båden.
Cyklende turister er velkomne til at tage en pause her.

Hvor skal idéen realiseres?

Det Grønne Samlingshus opføres, hvor Hjerk Forsamlingshus ligger i dag, tæt på landsby og den smukke gamle kirke, og med udsigt over marker. Huset får bæredygtighed som overordnet vision. Solcellepaneler bliver integreret i husets tag. Mursten fra det gamle hus bliver genanvendt. Udvendigt bliver træ det bærende materiale. Omgivelserne indrettes med naturraste/legeplads, og indbyder til besøg af forbipasserende.
Projektet er helt båret af Harrevig-egnens mange aktive borgere. Det Grønne Samlingshus er åbent og tilgængeligt for alle, besøgende føler sig velkomne og inkluderes i fællesskabet.

Hvad omfatter projektet?

Det Grønne Samlingshus vil have mange funktioner, som let kan ændres efter behov. Husets hjerte er køkkenet, der indrettes professionelt med åbning ud mod husets brugere. Salen i Det Grønne Samlingshus bliver omdrejningspunktet ved større begivenheder med plads til 150 personer. Det vil være her, der bliver afholdt fællesspisninger, foredrag, koncerter, pilates, dans, julebanko, fastelavn og diverse generalforsamlinger for foreningerne i lokalområdet. Huset vil kunne lejes til fester. Der bliver 2 multifunktionelle værksteder, hvor der bliver plads til alt fra pileflet til cykelreparationer.

Hvem står bag projektet?

Bestyrelsen for Harre og Hjerk Forsamlingshuse er ansvarlig for projektet. Idéen til Det Grønne Samlingshus er udviklet på baggrund af dialog med lokalbefolkningen. Borgerne er engagerede og støtter i høj grad op om projektet. Der er foreløbig indsamlet 160.000 kr. og givet tilsagn om frivilligt arbejde fra 50 husstande. Projektgruppen, 3 medlemmer af forsamlingshusets bestyrelse, leder projektet.
Huset får egen hjemmeside, hvor projektet kan følges og bookninger laves.
Projektet har modtaget støtte fra Lokale og Anlæg (LOA), Skive Kommunes Landsbyudvalg, Spar Vest Fonden og LAG Skive-Viborg.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Skive Kommune støtter projektet med sparring og økonomi.
Harrevig-egnen bebos af mange aktive ildsjæle, som alle har indflydelse på projektet. Sammen vil vi etablere et hus, som skal være et samlingspunkt for områdets aktive borgere, klubber og foreninger.
Et bevis på lokalsamfundets iværksætterkraft er, at andre projekter er udsprunget af arbejdet med Det Grønne Samlingshus. Et eksempel på dette er etableringen af lokal afdeling af Folkeuniversitetet, Harrvig-egnens Folkeuniversitet og Kulturforening. Herudover har borgerne arrangeret Walking Dinners til fordel for Det Grønne Samlingshus.

Projektfakta

Samlet budget

6.868.000 kr.

Støttebeløb

200.000 kr. til et forprojekt

Beliggenhed

Skelsgårdvej 2, Hjerk
7870 Roslev

Kontakt

Inger Hvid Arensbach

iarensbach@mail.dk