Harrevig Grønne Samlingshus

Støttede projekter

Hvad er idéen?

I 2013 samledes en gruppe borgere i det skønne Harrevig område i Salling, Skive kommune i det gamle udtjente forsamlingshus og en drøm om at sætte et nyt forsamlingshus til gavn og glæde for egnens beboere blev født. Projektet blev til realiseringen af Harrevigs Grønne Samlingshus, der i dag danner rammerne for både traditionelle og nye fællesskaber for området.

Med projektet har man indrettet huset med café, professionelt køkken og to sale, der kan rumme mange forskellige aktiviteter for området. Udendørs vil der senere blive en legeplads med bålsted og andre udendørs aktiviteter. Der indrettes cykelstation for cykelturister og opsættes infotavler om egens naturstier.

Hvor skal idéen realiseres?

Arkitekturen er gjort med afsæt i karakteristiske bygninger på landet: laden og stakladen. Harrevig Grønne Samlingshus er placeret, hvor det gamle Hjerk forsamlingshus var beliggende, smukt på bakken op mod kirken.

Huset er bygget som et passivhus efter ressourcebesparende principper, der gerne skulle blive en spydspids i Nordvestjylland, og hvor vi gerne byder velkommen til andre, der har behov for inspiration. Træ er det bærende materiale i tagkonstruktionen og som udvendig beklædning. Der er desuden genbrugt mursten fra det gamle forsamlingshus, installeret varmepumper og solceller på bygningens tag.

Hvad omfatter projektet?

Harrevig Grønne Samlingshus er et multianvendeligt hus, der bringer forsamlingshustraditionen ind i en ny tid med nye krav og ønsker fra borgerne om et lokalt samlingssted. Husets indendørs muligheder vil blive suppleret med aktive udearealer, overdækkede terrasser og legeplads. Husets arealer og værksteder anvendes af beboere og kommunens ungdomsskole. Husets cyklestation er et tilbud til lokale og turister. I huset opstår nye fællesskaber på kryds og tværs og giver inspirerende rammer om aktiviteter med op til 150 mennesker.

I april 2019 bevilgede Underværker 200.000 øremærket til rådgivning og klargøring som har dannet forarbejdet for realiseringsprojektet. Projektet har gennemgået en fordyring undervejs, grundet stigning i materialepriser.

Hvem står bag projektet?

Vi er blevet inspireret af FN’s Verdensmål i forhold til at udvikle et hus ud fra principper om genanvendelse og vedvarende energi. Lokalsamfundene Harre og Hjerk er fælles om projektet, der er udviklet i tæt dialog med beboerne. Der har været stor frivillig opbakning fra området til projektet, hvor der både er indsamlet penge til at medfinansiere byggeriet og givet frivillige hænder i byggeprocessen.

Husets bestyrelse består af syv beboere, hvoraf tre medlemmer udgør projektgruppen, der har arbejdet med husets etablering, og siden har varetaget driften af samlingshuset. Skive Kommune har givet midler til såvel professionel fundraising som til selve projektet.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Harrevig Grønne Samlingshus er et ægte græsrodsprojekt drevet af lokale ildsjæle og lokale brugere. Lokalområdet er fyldt med engagerede borgere og foreninger, og en del af visionen for det nye hus var at række ud til interesserede mennesker i hele Salling, på Mors, turister, Skive kommunes ungdomsskole, børn, unge og andre, der finder aktiviteter, tilbud og pulsen i samlingshuset spændende. Folkeoplysningsforbundene i området er aktive og har set frem til bedre faciliteter. Harrevig Grønne Samlingshus er et vedkommende mødested, der rækker langt ud over lokalområdet.

Projektfakta

Samlet budget

7.294.358 kr.

Støttebeløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Skelsgaardvej 2, Hjerk
7870 Roslev

Kontakt

Inger Hvid Arensbach

iar@udsigtens.dk