VOB - Dit lokale mødested

Støttede projekter

Hvad er idéen?

Lolland Kommune har gennem flere år arbejdet med en masterplan for kultur- og fritid, bl.a. for at få "samlet flest mulige aktiviteter på færrest mulige matrikler". Det betyder for Vindeby Forsamlingshus, at brugerskaren er blevet fordoblet - med udsigt til at endnu flere vil ønske at gøre brug af faciliteterne.

Samarbejdet aktivitetsgrupperne imellem er på plads, tilbage står at få foretaget den nødvendige ind- og udvendige tilpasning af faciliteterne, så vi kan rumme det stadigt stigende antal aktiviteter og brugere.

Vi har ideerne, men ikke de finansielle muligheder for at gennemføre.

Hvor skal idéen realiseres?

Vindeby Forsamlingshus er en ældre bygning beliggende tæt ved kunstneren Richard Winthers Hus, gadekæret og Vindeby Kirke. Oprindeligt rummede huset forskellige idrætsforeninger, hvilket en samling af udstillede pokaler illustrerer. Miljø- og lokalhistorie er i høj grad en del af huset, der nu bl.a. fungerer som mødested for Vindeby-Onsevig Borgerforening, lige som det er muligt at leje lokalerne til private fester. Vi ønsker at bevare husets mangeårige miljø, men også at gøre det mere rummeligt og funktionelt, samtidig med at vi opnår en bedre rentabilitet.

Hvad omfatter projektet?

Fra en længere ønskeliste for forbedringer af huset har vi sat fokus på tiltag, der tilgodeser miljøet, reducerer vedligehold og åbner op mod haven.
1. Nyt tag på den resterende halvdel af huset, så vi undgår fugtskader p.gr.a. utætheder. Det vil også forskønne huset.
2. Udskifte vinduer/døre, der er meget utætte, hvilket giver meget vedligehold og et stort el-forbrug til varmepumperne. Samtidig erstatte et af de store vinduer på havesiden med en dør, så der bliver fri adgang til de grønne arealer.
3. Anlægge en stor terrasse på husets haveside.
4. Øge funktionaliteten i køkkenet.

Hvem står bag projektet?

- Overordnet ansvarlig for projektet er bestyrelsen for Vindeby-Onsevig Borgerforening med formanden som ansvarlig projektleder.
- Der foreligger separat håndværkertilbud fra en håndværker for hver enkelt fase i projektet.
- Nedrivning og bortfjernelse af eksisterende materialer foretages af frivillig arbejdskraft.
- Etablering af terrassen udføres af frivillige. Gelænder udføres af et smedefirma.
- Vedligeholdelse af huset (maling, indretning af 1.salen, bortfjernelse af en gammel oliekamin etc.)er gennem alle årene udført i foreningsregi af frivillige.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

- Formanden har til stadighed nær kontakt med kommunen f.eks. om ændringer i masterplanen, nye tiltag omkring sociale aktiviteter etc.
- Kommunen er orienteret om planerne og har givet tilladelse til anlæggelse af en terrasse.
- Vi lægger vægt på at være involveret i frivilligt arbejde, der fremmer det sociale miljø. Senest har vi etableret samarbejde med grupper fra Købelev Kulturcenter.
- Vi har planer om et samarbejde med borgerforeningen i den nærliggende landsby.
- Vi har planer om at forfatte en brochure om husets aktiviteter og distribuere denne i et større område.

Projektfakta

Samlet budget

788.000 kr.

Støttebeløb

790.000 kr.

Beliggenhed

Toftevej 135, Vindeby
4913 Horslunde

Kontakt

Jens Christiansen

jensbirthec@gmail.com