Spejdernes Kraftcenter Dybbøl

Støttede projekter - Syddanmark

Spejderne i Dybbøl har købt KFUM’s gamle soldaterhjem ved Sønderborg Kaserne billigt og taget det ned for at bygge deres nye spejderhytte op med disse materialer. Træbjælkehytten bliver opsat ved siden af den nuværende hytte i Dybbøl. Det er et bæredygtigt projekt, fordi materialerne er genbrug. Hytten er en del af ”Kraftcenter Dybbøl”, fordi den regnes som et unikt center for hele lokalområdet.

Hvad er idéen?

KFUM Spejderne Dybbøl Gruppe ønsker med baggrund i den forøgede medlemstilgang at udbygge eksisterende spejderhytte med en ny materiale- og aktivitetshytte som samlingssted for lokalsamfundet. Formålet er at skabe bedre rammer for aktiviteter til børn og unge i Dybbøl og opland.
Spejderne i Dybbøl ønsker at være en aktiv gruppe og være med til at synliggøre områdets mange værdier (naturen, historien og kulturen). KFUM Spejdernes ”Kraftcenter Dybbøl” bliver et attraktivt center, der kan give livskvalitet og tiltrække nye målgrupper og samarbejdspartnere.

Hvor skal idéen realiseres?

KFUM Spejderne Dybbøl Gruppe blev i 2015 en del af ”Kraftcenter Dybbøl”, der foreløbig omfatter Dybbøl Ungdoms- og Idrætsforening og KFUM Spejderne Dybbøl samt grundejerforeningen.
Den nye træbjælkehytte er ved at blive opbygget ved siden af deres gamle spejderhytte på Vaskilde i Dybbøl og vil blive placeret parallelt med eksisterende spejderhytte med udsigt til nye fodboldbaner på den ene side og med den eksisterende spejderhytte på den anden side. Det er således et bæredygtigt projekt, fordi langt den største del af materialerne er genbrug.

Hvad omfatter projektet?

Det gamle soldaterhjem fra den tidligere Sønderborg Kaserne skal genetableres som ny materiale- og aktivitetshytte til KFUM Spejderne i Dybbøl Gruppe. Hytten opbygges som bæredygtigt projekt, idet der anvendes over 85% af eksisterende bygning.
Vi er færdige med at lægge rør i jorden, opbygge sokkel og etablere gulvet. Vi skal i gang med at opbygge skelettet og indervæggene. Bjælkehytten ligger i enkeltdele på soklen og skal i løbet af foråret genopbygges.
Byggeriet udføres af en række håndværksmestre, der assisteres af engagerede frivillige ildsjæle. Det er frivillige spejdere og forældre, der har stået for planlægning, nedtagning af soldaterhjemmet samt projektering og fundraising. Vi søger støtte til at kunne gennemføre vigtige elementer i genopbygningen af ”soldaterhjemmet” som kraftcenter, ikke kun for spejderne, men også vores samarbejdspartnere i ungdomsforeninger, boldklubber, børnehave, kommunal dagpleje og grundejerforening og dermed skabe grobund for børnenes trivsel.

Hvem står bag projektet?

Projektet ledes af en byggebestyrelse på fire frivillige, der i forvejen er aktive i den lokale spejderforening som formand, kasserer og spejderledere. Byggeriet udføres af håndværksmestre, der assisteres af frivillige ildsjæle. Det er blandt andet frivillige spejdere og forældre, der har stået for planlægning, nedtagning af soldaterhjemmet, projektering og fundraising.
Byggebestyrelsen sikrer fremdrift i byggeriet og sørger for, at økonomi og tidsplan hænger sammen og sikrer, at byggeriet opfylder det gældende BR18. Byggebestyrelsen deltager selv i det praktiske arbejde med genopbygningen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

KFUM Spejdernes nye materiale- og aktivitetshytte skal først og fremmest anvendes til lokalsamfundets børn og unge, der går til spejder. Derudover er der en stærk voksengruppe, som også er forældre til børnene, og som tager del i den tilhørende gruppebestyrelse. Så er der ledergruppen til spejderne, som er aktive og engageret, og som gør en stor indsats for at aktivere spejderne. Hytten vil også blive anvendt af samarbejdspartnerne til møder og andre aktiviteter, det vil sige give bedre rammer og plads til udfoldelse og et aktivt tilbud med indhold.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Den nye hytte får blandt andet et stort aktivitetsrum for kreativ og lærerig udfoldelse samt plads til opbevaring af spejdernes udstyr og materialer. Desuden bliver der plads for udstyr til de nye nærliggende boldbaner. Samtidig skal hytten fungere som samlingssted for ungdomsforeninger, boldklub, børnehave, kommunal dagpleje og grundejerforening.
Desuden forventes spejdergrupper fra hele landet at besøge området og holde lejr her. KFUM Spejdernes ”Kraftcenter Dybbøl” vil således blive et attraktivt center, der kan tiltrække nye målgrupper og samarbejdspartnere.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Den kommende materiale-og aktivitetshytte vil være åben for medlemmerne i KFUM Spejderne, Dybbøl Gruppe samt for aktive i lokalsamfundet, for eksempel ungdomsforeninger, boldklubber, børnehave, kommunal dagpleje og grundejerforening samt andre spejdergrupper på sommerlejr.
Stedet vil være samlingssted for lokalbefolkningen. Når der laves større arrangementer ved spejderhytterne, for eksempel sankthans, Sct. Georgs fejring, fastelavn og andre begivenheder i Dybbøl-området, vil materiale- og aktivitetshytten med boldbaner, legeplads og grillsted være samlingspunkt for disse foreninger.

Projektfakta

Samlet budget

1.720.850 kr.

Ansøgt beløb

170.210 kr.

Beliggenhed

Vaskilde 1C, Dybbøl
6400 Sønderborg
Sønderborg

Organisation

KFUM Spejderne Dybbøl Gruppe
Vaskilde 1 C
6400 Sønderborg
http://dybboel.gruppesite.dk/

Kontakt

Flemming Moltesen Ravn

fm@ravnarock.dk