Genopføre sidebygningen til tårnet fra Det Gule Palæ

Under bedømmelse - Region Sjælland

Vi ønsker at genopføre den historiske og ikoniske sidebygning til det filmkendte tårn fra bygningen "Det Gule Palæ", designet af Heinrick Wenck i starten af 1900-tallet. Sidebygningen var i for dårlig stand til bevarelse, da vi i 2016 reddede tårnet, ved at flytte det fra København til Gedser og renovere det. Sidebygningen skal være Cafe, film- & foredragssal, undervisningslokale og meget mere.

Hvad er idéen?

Formålet med projektet er at genskabe den meget kendte og ikoniske sidebygning der hører til tårnet fra bygningen kaldet "Det Gule Palæ". Bygningen skal opføres som nybyggeri, men i nøjagtigt samme udvendige udseende som den oprindelige sidebygning, fuldstændig som Heinrich Wenck designede den i starten af 1900-tallet. Indvendigt vil den dog blive indrette som cafe, film-, musik- & foredragssal, undervisningslokale til skoleelever, toiletter, garderobe m.v., med plads til op imod 150 gæster. Det skal være Gedsers nye kulturelle og historiske mødested for både lokale og turister.

Hvor skal idéen realiseres?

Projektet skal realiseres på området hos Gedser remsie i Gedser, hvor tårnet i forvejen står i dag. Da tårnet blev placeret i 2016 under den store og lange flytning fra København til Gedser, blev det netop placeret på grunden, så der var plads til, at sidebygningen en dag kunne opføres ved siden af på sin rette plads, og bygningen dermed komme til sin flotte helhed igen.

Hvad omfatter projektet?

Nyopførelse af en komplet ny bygning, samt sammenførelse med det eksisteren tårn, der står på grunden i dag. Når bygningen står færdig, vil vi indrette den med cafe, toiletter, garderobe samt en multisal med mulighed for mange forskellige sociale og kulturelle arrangementer for både lokalområdet og de mange turister. Remisen planlægger evt. ydermere at anlægge togspor og perron langs den ene side af bygningen, så den fremstår fuldstændig som den gjorde i København.

Hvem står bag projektet?

Olsen Banden Fanklub DK v/ Rune Holm Clausen er Tovholder på projektet i samarbejde med den tyske Olsen Banden fanklub samt Gedser remise ved Formand Finn Rasmussen. Ved projektets afslutning overdrages hele bygningen samt drift og vedligehold af denne til Gedser remise, præcis som vi succesfuldt gjorde det med tårnet i 2016/2017. Ydermere modtager vi rådgivning fra eksterne firmaer og samarbejdspartnere.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Relationen til kommunen/ Byen skyldes forhistorien med tårnet der fungerde som kontroltårn for alt godstrafik fra København til Gedser og videre til Tyskland, hvor det var netop én af grundende til, at tårnet kom til Gedser i sin tid.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Hele lokalområdets beboere samt de mange turister der hvert år besøger Gedser. Bygningen vil kunne bruges til flere forskellige formål af kulturel og social interesse, og besøgstallet til Gedser remise er tidoblet (10-doblet) over de sidste 5 år, fra vi flyttede og renoverede det kendte tårn, der i dag står som et meget velbesøgt og attraktiv turistattraktion. Hele Gedser by samt opland har kunne mærke en stigning i turister og omsætning grundet projektet med tårnet, og tallene er fortsat stigende. I dagligdagen vil bygningen fungerer som cafe for remisens mange gæster.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Næsten alle ugens dage fra kl. 10-17 i højsæsonen, dog ikke mandag hvor der er lukket, og i lavsæsonen er åbningstiden kun fra kl. 11-16. Entreprisen til Gedser remise er 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Små børn er gratis.
Der vil fra tid til anden være særarrangementer i form af udstillinger, rundvisninger, koncerter og lignende.

Projektfakta

Samlet budget

3.500.000 kr.

Ansøgt beløb

500.000 kr.

Beliggenhed

Stationsvejen 20
4874 Gedser
Guldborgsund

Organisation

Olsen Banden Fanklub DK
Bakkevænget 17, Store Rørbæk
3600 Frederikssund
www.olsenbandenfanklub.dk

Kontakt

Rune Holm Clausen

kontakt@olsenbandenfanklub.dk