Gudenå Aktivitetshus - Et nyt rummeligt fællesskab for et aktivt udeliv med Gudenåen som scene

Under bedømmelse - Region Midtjylland

Vi vil opføre et nyt og attraktivt foreningshus på fundamentet af et gammelt klubhus, og ændre konceptet for anvendelse, så der åbnes for flere foreninger/brugere i tråd med kommunens strategi ”Bevæg dig for livet”. Huset skal være det naturlige besøgssted for vandsportsentusiaster og naturinteresserede borgere. Således samler vi flere og nye brugergrupper under samme tag.

Hvad er idéen?

Det er hensigten at rive et gammelt og alt for lille hus ned og bygge nyt større aktivitetshus på den eksisterende sokkel, og dermed åbne mulighed for at langt flere brugere og foreninger kan få adgang til den del af Gudenåens natur som vi indtil nu har haft for os selv.
Vi vil skabe et aktivitetshus der danner rammer for, at familier kan dyrke vandsport sammen og indgå i nye fællesskaber. Vi vil nu udvide aktiviteterne, så de gælder sup, vinterbadning og sauna, open water svømning, vandreture langs åen, udendørs fitness, yoga, skoletjeneste og meget andet.

Hvor skal idéen realiseres?

Det gamle hus er opført i 1975 og beliggende i et meget naturskønt område der er en del af Gudenå-engene, som er velbesøgt af byens borgere. Vi har som den eneste forening direkte adgang til åen og med bygningen af det nye aktivitetshus ønsker vi at åbne klubben for flere medlemskategorier og desuden åbne vores udeområder for Randers Borgere.
Det nuværende hus har en fuldstændig fantastisk beliggenhed med vild natur og blot et stenkast fra Gudenåen og tæt ved Randers centrum. Området er omsluttet af de smukke Gudenåenge, som er blevet genskabt af Aage V. Jensens Naturfond.

Hvad omfatter projektet?

Det er hensigten at rive det gamle klubhus ned og opføre et nyt aktivitetshus indrettet til at omfatte flere brugergrupper/foreninger, og samtidig åbne for offentlig adgang til foreningens arealer. I tilknytning til Gudenå Aktivitetshus bliver der i fase 2 etableret faciliteter med offentlig adgang så som flydebro, motorikbane, fitnessområde, borde og bænke. Desuden vil lokalerne i huset kunne lånes/lejes til møder, workshops, undervisning m.v.

Hvem står bag projektet?

Projektet er organiseret og styret af Kano- og Kajakklubben Gudenaa, der har eksisteret som klub siden 1935 og præsterer en særdeles fornuftig driftsøkonomi, hvilket kan ses af vedlagte driftsbudget. I processen med at udarbejde idegrundlag for Gudenå Aktivitetshus har vi arbejdet med workshops med brugere fra SUP-miljøet, Open Water miljøet, Skoletjenesten, Veteraner, Vinterbadere og medlemmer fra kajakklubben, som har givet input til visionen for projektet. Bestyrelsen for Kano- og kajakklubben Gudenaa har ansvaret for opførelse af aktivitetshuset og den senere drift.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Når Gudenå Aktivitetshus er færdigopført, vil vi arbejde sammen med Randers Naturcenter, Randers Regnskov og Randers kommune om etablering af infotavler om hele områdets muligheder for aktiviteter og oplevelser. Randers Kommune bakker op om projektet og støtter os med en bevilling på 2 mio. kr.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Vores aktivitetshus ligger i helt bynære omgivelser på kanten af et naturområde, der hvert år har mange tusinde besøgende, derfor har vi mange målgrupper:
Lokale borgere, både børn, unge og ældre med interesse for natur, friluftsliv og vandaktiviteter, især brugere som måske ikke er vant til at færdes i naturen. Medlemmer af bl.a Kano og Kajakklubben Gudenaa, ældresagen, vinterbadeklubben, de selvorganiserede sup`ere og øvrige foreninger.
I tilknytning til Gudenå Aktivitetshus bliver der faciliteter med offentlig adgang så som flydebro, motorikbane, fitnessområde, borde og bænke.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Efter etablering af fase 2 vil der være fri offentlig adgang til aktivitetsbane, fitnessområde og opholdsfaciliteter. Adgang til aktiviteteshuset med brug af kajakker, SUP-boards og vinterbadning kræver medlemskab af foreningen. Byens øvrige foreninger og interessegrupper kan efter aftale med bestyrelsen benytte lokalerne til diverse aktiviteter, som f.eks. fotogrupper, Ældresagen, skoletjenesten, veteraner, open water, mountain bike klub, vandreklub m.v.

Hvordan er bæredygtighed tænkt ind i jeres projekt?

Vi går meget op i bæredygtige løsninger til vores nye aktivitetshus. Ved valg af byggematerialer vil vi kigge nøje ind i bæredygtige valg og løsninger. I hele projekteringen er der lagt stor vægt på at sikre aktivitetshuset mod forhøjede vandstande, da dette er en reel stor trussel hos os. Vi har udvalgt tre delmål fra FN’s verdensmål, som vi gerne vil indarbejde i byggeriet og den efterfølgende drift:
Mål 6: Minimering af vandforbrug, vandbesparende løsninger, opsamling af regnvand
Mål 7: Opsætning af solceller, varmepumpe, genvex, LED-belysning, installation af lysfølere m.v.
Mål 12: Anvendelse af bæredygtige produkter i klubhuset. Bl.a. affaldssortering og rengøring uden kemi.

Det sociale element af bæredygtighed:
• Udformning af nærmiljø: arkitektonisk har vi valgt at lægge os op af Naturcenteret, som ligger i vores baghave. Vi sikrer god akustik indvendigt i huset, så der er rart at være, trods mange mennesker.
• Vores aktivitetshus skal medvirke til, at flere kommer ind i foreningslivet og bliver en del af et fællesskab. Vores mission er at flere unge og ældre skal finde glæde ved et aktivt udeliv som aktivitetshuset skaber en tryg ramme omkring.

Projektfakta

Samlet budget

4.700.000 kr.

Ansøgt beløb

300.000 kr.

Beliggenhed

Gudenåvej 30A
8920 Randers NV
Randers

Organisation

Kano- og kajakklubben Gudenaa
Gudenåvej 30A
8920 Randers NV
http://gudenaa-kajak.dk/

Kontakt

Brian Jensen

briankajak@gmail.com