Kultur- og Aktivitetshus - nytænkning af Sattrup Forsamlingshus

Under bedømmelse - Region Midtjylland

Forsamlingshuset rummer banko, fælles madlavning, krea-kvinder, juletræsfest, fredagscafé, fastelavnsfest, tøzer & tapas og flere fælles aktiviteter. Desværre er huset slidt, mangler faciliteter for gangbesværede og lever ikke op til moderne standarder. Derfor er renovering nødvendig til gavn for fællesskabet nu og i fremtiden.

Hvad er idéen?


I samarbejde med PAX arkitekter i Aarhus ønsker vi at renovere og nytænke det eksisterende forsamlingshus. Trods ringe stand rummer huset mange aktiviteter for områdets beboere. Vores vision er et multifunktionelt hus, der bevarer nuværende aktiviteter og åbner for nye såsom bevægelse, dans, foredrag, musik og et dagligt mødested for mennesker i alle aldre og fra alle sociale lag. Kort sagt drømmer vi om at forvandle det traditionelle forsamlingshus til et moderne samlingssted.

Hvor skal idéen realiseres?

De nuværende rammer har både en historisk værdi og et særpræg, der skal bevares. Men huset skal nytænkes og nænsomt renoveres, så det lever op til moderne standarder herunder energikrav, bæredygtighed og ikke mindst plads til alle på trods af eventuelle fysiske begrænsninger.

Beliggenheden er centralt i byen skråt overfor det gamle frysehus, der i dag er renoveret og rummer en byttecentral. Udover parkeringsplads skal det nuværende uderum tænkes ind i husets indretning, så udearealerne er en naturlig forlængelse af husets indre.

Hvad omfatter projektet?

Der skal nyt tag på huset, gulve og vægge skal efterisoleres og køkkenet skal have en totalrenovering. Derudover står både vinduer og døre til udskiftning, hvor vi i den forbindelse vil etablere større dør- og vinduespartier mod udearealerne.

De eksisterende rammer skal nytænkes med en fleksibilitet, så det ikke bliver de fysiske rammer, der sætter grænsen for aktiviterne.

Hvem står bag projektet?

Huset har en demokratisk valgt bestyrelse og et solidt netværk omkring, der træder til med praktisk hjælp og gode initiativer. Huset har en god økonomi, hvor lejeindtægt, overskud fra arrangementer og kommunalt tilskud tilsammen bidrager med sorte tal på bundlinjen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Sattrup har en beboerforening, der er tæt knyttet til forsamlingshuset. I dette regi arrangeres arbejdsdage, fællesspisning, Sct Hans bål og grisefest. Derudover er folk engagerede i shelterplads, bålhytte og Frysehuset, der i bedste fra skrot til slot stil er forvandlet fra en ruin til en aktiv byttecentral.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der udover bestyrelsen rummer frivillige, der gerne vil gøre en forskel for fællesskabet. Der inviteres til idémøder og dialog med jævne mellemrum, så folk føler sig set og hørt.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Den lille landsby Sattrup nær østjyske Østbirk får selvfølgelig stor gavn af huset. På landet er der langt mellem husene, men kort mellem mennesker. Så selvom byen er lille, er netværket omkring forsamlingshuset stort. Folk i alle aldre kommer langvejs fra for at spille banko, deltage i arrangementer for børn eller blot for at møde venner og bekendte.

Kort sagt skal huset kunne rumme mange og have plads til alle.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Der foregår både private og offentlige arrangementer i huset. I privat regi er det udlejet til eksempelvis fødselsdage, konfirmation, barnedåb etc.

I offentligt regi arrangeres fredagscaféer, banko, madlavning, krea-kvinder, tøzer & tapas samt musik og foredrag. Her har alle adgang uden forbehold, medlemmer såvel som ikke-medlemmer af foreningen.

Hvordan er bæredygtighed tænkt ind i jeres projekt?

Vi drømmer om et fælles hus, der med respekt for det gamle renoveres efter moderne bæredygtige principper, hvor genbrug og miljø er i højsædet.

Kort sagt et hus, der rækker langt ind i fremtiden til gavn for kommende generationer.

Projektfakta

Samlet budget

5.625.000 kr.

Ansøgt beløb

1.200.000 kr.

Beliggenhed

Sattrupvej 47
8752 Østbirk
Horsens

Organisation

Sattrup-Monbjerg Forsamlingshus
Sattrupvej 47
8752 Østbirk
https://sattruplandsbyen.dk/

Kontakt

Frederik Teisner

frederikteisner@gmail.com