Sauna til Sdr. Ege Strand i Ry - Varm vinterbadning for alle

Under bedømmelse - Region Midtjylland

Vi ønsker brændende at etablere en permanent sauna til vinterbadere ved den smukke Sdr. Ege Strand i Ry. Det vil skabe liv i de kolde måneder med en stor sauna, vi kan samles i og som gør vinterbadning lettere tilgængelig for flere. Det vil styrke fællesskabet og gøre det muligt med saunagus, børnevinterbadning og andre aktiviteter, der spreder glæde i den kolde tid.

Hvad er idéen?

Sdr. Ege Strand er en perle i Ry og en meget populær badestrand om sommeren. Vi vil gerne fremme den fredfyldte brug af Sdr. Ege Strand efterår, vinter og forår med en permanent sauna som gør den populære vinterbadning tilgængelig for flere. Vi har fået en fin lille tøndesauna, men vi kan kun være 8 deri og ovnen er brændefyret, som det tager en time at få varm. Det gør det svært for vinterbadere med børn og arbejde at bruge i en travl hverdag. En stor sauna med el-ovn vil være et underværk i Ry og et samlingspunkt for vinterbadere fra hele oplandet.

Hvor skal idéen realiseres?

Sdr. Ege Strand har et skønt kig over Knudsø, med fine omklædningsfaciliteter, et godt overdækket picnic areal og græsarealer til afslapning, leg og spil, der gerne er fyldt med mennesker på varme sommerdage, men strand og bygninger har et stort potentiale til at blive brugt endnu mere til vinterbadning, issvømning og andre vinteraktiviteter. Vores saunaprojekt skal arkitektonisk passe ind i de unikke omgivelser, de eksisterende bygninger og det landskabelige udtryk, og vil udfolde det skønne potentiale stranden har udenfor sommersæsonen.

Hvad omfatter projektet?

Med saunaprojektet vil vi tilføre en bygning i træ med grønt sedumtag, der vil ligge i naturlig forlængelse af de eksisterende omklædningsfaciliteter, og som skal rumme en sauna til 20 personer, med et stort vinduesparti mod søen og et mindre omklædningsrum, hvor man kan opbevare taske, jakke og værdigenstande. Vi har fundet et smukt arkitekttegnet modulbyggeri - Minikoncept - der også går op i æstetik, kvalitet, funktion og bæredygtighed. Det betyder, at vi genbruger et godt design til at skabe et helt særligt vinter underværk ved Sdr. Ege strand.

Vi søger Underværker om midler til selve saunabyggeriet, men med den større, permanente sauna, vil vi i foreningen selv stå for en masse forskellige aktiviteter, saunagus arrangementer og andet der udbreder hvor skønt og sundt det er at vinterbade. Det vil vi finansiere gennem gæstebilletter og medlemskontingent.

Hvem står bag projektet?

Saunaen etableres af Ry Vinterbadeklub, der er en velfungerende forening med 280 medlemmer. Vi har pt. en kapacitet på 300 medlemmer, og med den nye sauna vil vi have plads til 500 medlemmer, ud fra erfaringer fra andre klubber. Sidste år havde vi venteliste, da vi lige havde fået tøndesauna, men nogle medlemmer er faldet fra. De siger - særligt dem med børn og fuldtidsarbejde - at det er for ufleksibelt og tidskrævende at tænde op, men at de gerne vil med, når der er en permanent sauna.
Foreningen er ansvarlig for byggeprocessen og for driften af saunaen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Vinterbadeklubben har en god dialog med Skanderborg Kommune. Vi har kontakter, der gerne skal hjælpe os med det praktiske; forny byggetilladelsen, ny bro, strøm mv.
Det er vigtigt for os at udbrede tankerne om fællesskabet og det sundhedsmæssige aspekt. Derfor er det vores intention at tilbyde en sauna for alle, også skoler, institutioner og foreninger.
Søhøjlandet er kendt for den smukke natur, og Ry får besøg af mange turister hvert år - og udeaktiviteter er prioritet for mange. Vi vil, med en let tilgængelig sauna, kunne hjælpe hoteller med at tilbyde ture i saunaen om vinteren.

Hvem gavner projekter og hvordan?

En sauna med el-ovn og plads til 20 personer vil være et kæmpe aktiv for nuværende og kommende vinterbadere og issvømmere i Ry og omegn. Vi er en aktiv forening med 280 medlemmer som glædes ved at mødes til vinterbadning og en hyggelig snak i saunaen. Vores medlemsskare er blandet i køn og alder, og vi vil gerne have plads til flere. Med nye faciliteter vil vi åbne for gæster, lokale som turister, der kan opleve det helt særlige ved et koldt gys og saunaens hede. Vi vil holde åbne arrangementer, fx saunagus, og give skoleklasser og institutioner mulighed for en anderledes idrætstime.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Vi har snakket med andre vinterbadeklubber med permanent sauna, og der fungerer det godt med faste åbningstider, fx morgen/formiddag og eftermiddag/aften, hvor medlemmer frit kan komme, og hvor der er et fast antal gæstebilletter i hvert tidsrum, så alle der kommer til Sdr. Ege har mulighed for at bruge saunaen.
Den permanente sauna vil vi også gerne låne ud til skoleklasser, institutioner og andre gode formål, der kan få en god oplevelse med at vinterbade. Dertil vil vi gerne holde særlige saunagus events og vinterbadearrangementer, som er åbne for alle, fx jule- og nytårsdyp, fuldmånebad mm.

Hvordan er bæredygtighed tænkt ind i jeres projekt?

Saunaen er et byggemodul, tegnet af LOOP Architects, der laves af Minikoncept og Thy Tømrerfirma. Det er dermed en mere prisbillig arkitekttegnet løsning for os, som stadig passer i kvalitet og design til den unikke placering ved Knudsø.

Saunaen er udformet i de mest klimavenlige materialer som muligt. Saunaen skal bygges i træ, med træfiberisolering og med et grønt sedumtag. Det etableres på et skruefundament fra Fremtidens Fundament, for at reducere brugen af beton og for at skåne miljø og natur ved søen mod udgravning. Minikoncept er ved at få lavet LCA på deres moduler, og der vil vi vide den mere præcise klimabelastning. Allerede nu kan de dog fortælle os, at saunaen vil have en lang levetid - og vi vil i klubben vedligeholde og passe godt på den.

Vores nuværende saunaløsning er brændefyret og vi glæder os også til en fremtidig sauna, der ikke forurener luften med partikler, og at vi kan få en elaftale til saunaovnen, som er baseret på grøn energi.

Bæredygtighed er selvfølgelig også socialt og kulturelt ved at fremme fællesskabet og glæden ved vinterbadning på tværs af generationer. Med en permanent sauna kan vi åbne op for at skoler, institutioner og andre målgrupper får mulighed for at vinterbade, ligesom vi får plads til at børn kan deltage på bestemte tidspunkter i saunaen. Vinterbadning er sundhed og trivsel for den enkelte og for fællesskabet.

Projektfakta

Samlet budget

867.100 kr.

Ansøgt beløb

612.100 kr.

Beliggenhed

Søndre Ege Strand, Knudsø
8680 Ry
Skanderborg

Organisation

Ry Vinterbadeklub
Søndre Ege Strand, Knudsø
8680 Ry
http://ryvinterbadeklub.dk/

Kontakt

Rikke Gram-Hansen

rikkemargrethe@gmail.com