Transformationsprojekt Nordskov Mølle

Under bedømmelse - Region Hovedstaden

Foreningen Nordskov Mølles Venner har besluttet at redde den gamle møllebygningen og føre den ind i en ny tid som et kultursted og et udsigtspunkt for by, natur- og himmelrum. Den gamle møllehat som alligevel skal udskiftes vil blive erstattet med en glaskuppel, og man vil herfra kunne se ud over by, land og hav – en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Hvad er idéen?

Projektets formål og kvalitet er, at møllen som et historisk og topografisk landemærke bevares og transformeres til et spændende samlingssted i en sjælden atmosfærefyldt og velegnet bygningskonstruktion, der kan danne ramme om en række forenings- og lokal-forankrede aktiviteter. Aktiviteter som omfatter: Møder, foredrag, kunst/musik, udstillinger, lokaleudlejning for medlemmer, fugle- og stjerneobservationer fra kuppelhat.

Hvor skal idéen realiseres?

Idéen skal realiseres på møllens matrikel, som i henhold til den godkendte lokalplan 4.12 og tillæg til lokalplan 4.12.1 giver Nordskov Mølles Venner ret til at købe møllen. Skelpæle er sat i jorden og handlen vil blive effektueret i begyndelsen af 2024 ved kammeradvokatens mellemkomst.

Hvad omfatter projektet?

Projektet er delt op i 5 faser. Store dele fra kælder til kuppel skal stort set udskiftes: Isolering af kælder, gulvvarme i kælder, toiletter, køkken, udskiftning af bjælker, nye gulve, nye trapper, el og varmeinstallationer samt gennemgribende puds- og murreparationer. Yderligere kræver den nye transformation større udvendige jordreguleringsarbejder. For at opnå et sundt indeklima har vi til dato koncentreret os om den nederste etage af møllen. Hertil har adskillige fonde og foreningen selv ydet tilskud, i alt kr. 1.196.876,- hvilket kan aflæses som allerede udført arbejde i restaureringsbudgettet under Fase 0. De resterende 4 faser repræsenterer tilsammen en udgift på kr. 6.947.030,-.

Hvem står bag projektet?

Bag projektet står foreningens egne medlemmer, i alt 282. Til køb og restaurering af møllen har 376 personer ind til videre købt i alt 936 mølleaktier til en værdi af 250,- kr. stykket. Yderligere har Boliggården og Helsingør Kommune bakket projektet op ved at bekoste lokalplanarbejdet og rådgiverhonorar i forbindelse hermed.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Lokalsamfundet er igennem foreningens medlemmer aktive i projektet. Foreningens årlige sommer- og julearrangementer som er blevet afholdt til fordel for transformationen, har allerede involveret adskillige foreninger, kunstnere, musikere m.m. samt ildsjæle i et samspil til fælles glæde for det igangværende projekt.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Møllen bliver indrettet med en åben café i stueetagen, plads til sociale arrangementer og udstillinger på 1. og 2. sal og et udkigspunkt med udsigt over byen, landskabet og Øresund på øverste dæk. På denne baggrund bliver møllen et sted hvor borgere og foreninger i Ålsgårde og opland kan samles og finde både inspiration og fællesskab. Tillige vil møllen kunne blive et spændende turistmål for en tur i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Møllen er åben for offentligheden når foreningen afholder arrangementer. Når transformationsprojektet står færdigt, vil møllen være åben for offentligheden året rundt, og ved særlige arrangementer ifølge aftale med foreningens koordinator, hos hvem man kan aftale alt fra private sammenkomster, rundvisning for skoleklasser og interessegrupper til øvrige arrangementer.

Hvordan er bæredygtighed tænkt ind i jeres projekt?

Med hensyn til de byggetekniske krav der stilles til renovering af en 200-årig grundmuret mølle har arkitekt MAA/danske ark. Finn Strabo som p.t. står bag en fondsstøttet udstilling på Kulturværftet i Helsingør om et halvt århundredes udvikling af den gamle bykerne i Helsingør, udarbejdet transformationsprojektet af møllen til brug for diverse myndighedstilladelser. Ingeniørfirmaet SWECO A/S har udført statik- og brandrådgivning. Der arbejdes med biogene materiale ved restaurering af møllen: Kalk, linolie, mursten, tegl, træbjælker og etagedæk.
Ressourceforbruget er forberedt for skift fra naturgas til opvarmning med varmepumpe.
Den økonomiske bæredygtighed forbedres ved at foreningen bliver selvejende. Udgifter betales af brugerne af møllen via kontingenter, arrangementer og udlejning af lokaler. Tillige ved frivillig indsats og tilskud til kulturelle aktiviteter.

Projektfakta

Samlet budget

6.947.030 kr.

Ansøgt beløb

1.200.000 kr.

Beliggenhed

Nordskov Møllevej 14
3140 Ålsgårde
Helsingør

Organisation

Nordskov Mølles Venner
Nordskov Møllevej 14
3140 Ålsgårde
www.nordskov-mølles-venner.dk

Kontakt

Peter Sandholt

peter@sandholt.dk