72 rådgivere til Underværker

Overvældende mange rådgivere vil hjælpe Underværker på vej. 72 er nu prækvalificeret til en liste, som ildsjæleprojekter i kampagnen fremover kan vælge fra.

False

19.06.2019

Selv om ildsjæleprojekter ofte er små i skala og økonomi, kan den arkitektoniske barre godt sættes højt. Ildsjælene er pionerer og de kan ofte eksperimentere og vise nye veje - også når det gælder de fysiske løsninger.

Den rette rådgivning tidligt i processen kan hjælpe ildsjælene med at nå i mål, så de får tid og rum til at gøre det, de brænder for - både når det handler om at løse de konkrete behov, udfordre arkitekturen og skabe et løft af de fysiske rammer. Derfor indbød Underværker i starten maj 2019 arkitekter og landskabsarkitekter til at byde ind som rådgivere.

Interessen for at byde ind var overvældende stor. Nu er 72 rådgivere udvalgt, som kan bidrage med nye og kreative løsninger i ildsjæleprojekter af mindre skala.

De Underværker-projekter, som har brug for rådgivning, kan vælge at indbyde to-tre rådgivere til at afgive tilbud på løsninger, der kan hjælpe med at omsætte idéer til arkitektoniske løsninger af lille skala, men af højeste kvalitet.


Stor bredde i rådgivningskompetencer

Ansøgerne kom både fra store etablerede og fra små, nystartede rådgivningsvirksomheder, og der er stor bredde i kompetencerne.

Feltet af rådgivere på den liste, som ildsjæleprojekterne nu kan vælge fra, byder på rådgivning i alt lige fra skitsering, proces- og byggestyring, projektering og myndighedsdialog.

Listen inkluderer rådgivere, der er stærke inden for bæredygtige løsninger, genanvendelse, materialernes livscyklus, brug af træ og klimatilpasningsløsninger og rådgivere, der er stærke inden for bevaringsværdi, restaurering og omdannelser af industribyggeri, by- og naturrum, installationer, multifunktionalitet og tilgængelighed.

Hent liste over de udvalgte rådgivere her 
Se udbuddet  her