Viden og værktøjer

Find viden, værktøjer, tips og tricks til udviklingen af dit Underværk. Her på siden har vi samlet noget af alt det, der kan hjælpe jer til at udvikle projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder, nye bæredygtige tilgange til byggeriet og lokal udvikling.

Den gode idé

Den gode idé er fundamentet for et godt projekt. Den sætter retning og giver gejst. Derfor er det vigtigt at projektets bærende idé er på plads og forankret i hele gruppen inden projektet går i gang.

Find her tre værktøjer til at kvalificere og formidle jeres projektidé.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en allestedsnærværende dagsorden. Vi er alle vidner til globale udfordringer med bl.a. klimaforandringer, biodiversitets- og ressourcekrise, social ulighed og ensomhed. Alt dette gør, at vi må gentænke vores måder at bo, leve, opleve og forbruge på.

Som projektudviklere i det byggede miljø har I mulighed for at bidrage til at gøre en forskel. Her finder I inspiration til at tænke bæredygtighed ind i jeres projekt:

Byg mere bæredygtigt

I 2023 står byggeriet og vores bygninger for op til 30 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Overvej derfor hele vejen gennem projektet, hvordan I kan bygge mere bæredygtigt f.eks. gennem klima- og ressourcebesparende tiltag.

Overvej f.eks.:

Undersøg, om der er en eksisterende bygning, som I og jeres fællesskab kan genbruge. Renoveringer og omdannelser af eksisterende bygninger sparrer ofte ressourcer. Derfor vil det næsten altid være et mere klima- og ressourcevenligt valg at reparere frem for at bygge nyt - både når det kommer til hele bygninger og delelementer.

Når det lykkes at give ældre bygninger nyt liv, får I desuden et stykke historie forærende, der er svær at nybygge sig til. En historisk bygning fortæller noget om, hvem vi var, hvor vi kommer fra, og hvad der binder os sammen – det kan være godt for fællesskabet.

Før I går i gang med jeres projekt, kan I med fordel overveje:

  • Er det nødvendigt at bygge nyt, eller kan en eksisterende bygning i jeres lokalområde rumme projektet?
  • Kan I reparere og istandsætte bygningens elementer som f.eks. vinduer i stedet for at købe nye? Eller kan I finde delelementer, som er brugte, men i fin stand til at blive genbrugt?

Kan ler, ålegræs og gamle vinpropper bruges, når I skal skabe jeres Underværk? Måske. Tænk i hvert fald over, hvilke materialer der er bedst for jeres bygning, klimaet, ressourceforbruget og miljøet. I har måske mulighed for at afprøve og eksperimentere med nye materialer i netop jeres Underværk eller bruge lokale, solide, gamle kvalitetsmaterialer, der virker og holder?

Tal f.eks. med jeres rådgiver om…

 • …Mulighederne i at arbejde med biobaserede materialer som for eksempel træ, strå eller ler
 • …Mulighederne for at arbejde med genbrug, lang levetid og god kvalitet. Det gælder også værktøjet. Overvej for eksempel at dele udstyr og redskaber med andre lokale fællesskaber.
 • ….Hvor jeres materialer kommer fra. Er de produceret i Danmark eller udlandet og hvordan? Overvej også om transport og arbejdsforhold er ok.
 • …Hvordan I kan sortere og reducere jeres byggeaffald. Måske kan overskudsmaterialer bruges af andre?

Bygninger kan heldigvis stå i mange hundrede år, hvis man passer godt på dem. Til gengæld vil bygningens funktion og formål ofte ændre sig over tid. I kan med fordel bygge, så det er muligt og let at ændre planløsningen, hvis jeres Underværk skal bruges af andre om ti, 20 eller 100 år. Tænk f.eks.over:

  • Er det muligt at indtænke en fleksibel planløsning, som gør det lettere at bygge om, hvis jeres Underværk skal bruges til noget andet eller af andre i fremtiden?
  • Kan I bruge materialer og byggeteknikker, der gør det let at pille hele eller dele af bygningen fra hinanden og genanvende den på nye måder eller andre steder.

Hvis I vedligeholder jeres bygning, holder den længere – og det kan styrke fællesskabet samtidig. Tænk over, hvordan I kan og vil passe på bygningen sammen, så både fællesskabet og bygningen holder i mange år. Tænk også over, hvilken varmekilde, I vælger, og hvordan I kan isolere bygningen, så den bliver effektivt opvarmet og I sparer penge på energiregningen.

  • Hvem kan hjælpe med at lave en vedligholdelsesplan for jeres bygning?
  • Hvordan kan I styrke fællesskabet gennem de opgaver, der ligger i at passe på byggeriet eller bygningskulturen?
  • Hvilke dele af bygningen har gode materialer, og hvordan kan I forlænge deres levetid gennem vedligehold og rengøring?
  • Har bygningen en effektiv varmekilde baseret på vedvarende energi? Hvis ikke, så overvej at skifte og isoler bygningen.
  • Overvej at energioptimere jeres eksisterende bygninger. Udskift ældre pumper, ventilationsanlæg og gamle hårde hvidevarer. Og skift eventuelt vinduet, tætningslister, isolering og/eller tag.
  • Kan I regulere forbrug af lys og vand ved hjælp af sensorer?
Gamle bygninger kan give identitet til nye fællesskaber

Gamle bygninger kan give identitet til nye fællesskaber

Læs mere om hvordan et gammelt skoleslagteri er transformeret til kultur- og medborgerhus

Læs mere
Det grønne samlingshus i Harrevig

Det grønne samlingshus i Harrevig

Læs mere om hvordan huset er opført med ressourcebesparende drift og vedligeholdelse i fokus.

Læs mere

Bygninger og Anlæg

Der er mange hensyn, der skal tages, når I arbejder med bygninger og anlæg. I skal naturligvis finde en bygning eller andet fysisk udgangspunkt, der passer til fællesskabets behov i forhold til f.eks. kvadratmeter og funktioner. I skal samtidig tænke over behovet for mere bæredygtige tilgange til byggeriet og driften af jeres bygning. Derudover er det vigtigt, at I arbejder med bygningen med blik for både lovgivningen, bevaringshensyn og samspillet med omgivelserne.

Her er nogle gode råd, viden og spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i:

Proces

Husk at lægge en plan for hele projektet – fra den første idé til anlægsfasens afslutning. Med den gode plan får I brudt projektet op i mindre faser, der gør det komplicerede mere overskueligt. Derved bliver det lettere at se, hvilke opgaver der skal løses af hvem og hvornår. Vær særligt opmærksom på, om der er faser, der er forbundet med større risici end andre.

Fem veje til at få planlagt jeres projekt

Fleksibel kulturplatform fra vugge til grav

Fleksibel kulturplatform fra vugge til grav

Læs mere om hvordan Volume Village har tænkt ressourcebevisthed og fleksibilitet ind i projektet fra start

Læs mere

Forankring og samarbejde

Erfaringen siger, at inddragelse og dialog med omverden både kan gøre jeres projekt bedre og sikre den opbakning, som er helt afgørende for, at jeres Underværk bliver en langvarig succes. Det er derfor vigtigt, at I tidligt får afklaret, hvem der skal bruge projektet, når det står færdigt, hvem der kan have interesse i det, hvem der bliver påvirket undervejs og hvem der skal involveres og samarbejdes med for at nå jeres mål.

Her er nogle gode råd og værktøjer til at komme i gang:

Organisation

De fleste projekter har behov for en formel organisation, der er juridisk afsender på projektet og ansvarlig for dets gennemførelse og senere driften. Brug tid på at overveje, hvilken organisation, der passer bedst til den idé og det formål I har med jeres projekt. I kan f.eks. oprette en almennyttig frivillig forening som organisation for byggeprojektet, eller I kan stifte en fond eller et selskab, der kan varetage driften. Spørg en juridisk rådgiver om, hvad der er bedst i netop jeres projekt. Få mere viden om.

Håndbog i projektudvikling

Håndbog i projektudvikling

Få værktøjer til at skærpe din idé, projektets organisering, dialogen med myndighederne og økonomien.

Hent Håndbog i projektudvikling