De nye folkerum // Ny pulje på 2 mio. kr. til aktiviteter

Realdania har netop åbnet en ny pulje, ”De nye folkerum”, som kan søges af frivillige, der under corona har fundet på aktiviteter i andre rammer end de sædvanlige. Aktiviteter som det er værd at genoptage, fastholde og bygge videre på, fordi de kan bidrage til at skabe bedre livskvalitet også efter pandemien.

False

Da landet lukkede ned, kunne vi ikke længere mødes fysisk i de samme rum og bygninger, som vi gjorde før pandemien. Mange af de aktiviteter, vi før lavede inden døre, flyttede udenfor og foldede sig ud på nye måder – til glæde for mange. Det opstod af nød, men meget er værd at lære af og holde fast i også i fremtiden. Det vil Realdania gerne understøtte med puljen, De nye folkerum, som er rettet mod landets mange ildsjæle.

Puljen kan både søges af frivillige grupper, der tidligere har fået støtte gennem Underværker og grupper, der ikke har.

 

Om ’De nye folkerum’

Puljen, som foreninger, NGO'er og grupper af frivillige kan søge, har fire fokusområder og et wildcard:

Kulturen i nye rammer: Nye scener og kanaler, hvor man kan være sammen om at opleve musik, dans, teater, ord, billeder og andre former for kultur eller nye måder at få alle med til at skabe kultur.

Bynær natur og grønne mødesteder: Nye muligheder for og måder at bruge naturen i og omkring byerne – som for eksempel udendørs silent disco, gåfællesskaber, yoga i parken eller nye, fælles haver i boligområder.

Nye nabofællesskaber: Nye måder at mødes og være sammen på – ude på vejen, nede i gården, på nettet, legepladsen eller i det store fælles kælderrum, som ellers altid bare har stået tomt.

Fremtidens foreningsliv: Bedre måder at drive forening på med nye aktiviteter, alternativ brug af faciliteter, kommunikation eller en ny måde at drive foreningen eller aktiviteterne på

Wildcard: Aktiviteter eller projekter uden for de fire fokusområder, men som alligevel har potentiale til at inspirere andre foreninger, organisationer og frivillige fællesskaber.

Puljen består af i alt 2 mio. kroner, og det er muligt at søge op til 100.000 kr. inkl. moms pr. aktivitet.

Aktiviteten eller projektet kan enten være skabt på eget initiativ eller være en del af et samarbejde med andre aktører som for eksempel biblioteker, kommuner, institutioner, menighedsråd, museer eller teatre. 

Der er nedsat en jury, som vil bedømme ansøgningerne.

Lyder det som noget for jer, så læs mere og søg puljen ”De nye folkerum” her.

19.09.22