Ildsjæle skaber fællesskab og skubber på grøn dagsorden

Lokale ildsjæle fordelt over hele landet får nu 15 mio. kr. i støtte til at realisere i alt 17 projekter som del af Realdanias Underværker-kampagne. Projekterne støtter fysiske rammer om lokale fællesskaber. Flere af projekterne har desuden fokus på den grønne dagsorden ved at genbruge og gentænke tomme bygninger og steder.

False

I Taulov bliver stationsbygningen nyt forsamlingshus. I Odense genbruges betonelementer til en ny skaterpark på havnen. Og i Kirke Hyllinge bliver den gamle landsbyskole bygget om til cafe og landhandel med lokale, økologiske varer. Det er blot tre af de i alt 17 kreative projekter, som nu får støtte fra den filantropiske forening Realdania til at gøre ildsjælenes byggedrømme til virkelighed. 

I Realdania-kampagnen Underværker arbejder lokale frivillige over hele landet med byggeri til og for fællesskaber. Siden 2011 har Realdania støttet i alt 349 ildsjæleprojekter over hele landet med samlet omkring 190 mio. kr. Underværkerne er både i storbyen, i de mindre byer og i landsbyerne: 

”Alle vegne er der ildsjæle, som med en ihærdig, frivillig indsats bidrager til at styrke det lokale fællesskab. Dét engagement ønsker vi at støtte, og jeg glæder mig til at se fællesskaberne folde sig ud for alvor i bygninger og byens rum,” siger Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i Realdania. 

 

Folkelige laboratorier for grønne tiltag

 

Flere af Underværkerne har på forskellige måder fokus på at genbruge og gentænke bygninger eller byggematerialer til nye funktioner. På den måde fungerer de projekter som småskala-forsøg af, hvordan man kan arbejde med klima- og ressourcebesparende tilgange i bygninger. Både nyere og historiske.

I Frederikshavn bliver f.eks. Ellinggård fra 1700-tallet til et aktivitetshus ved hjælp af traditionelle håndværksmetoder og organiske byggematerialer. Derudover inviteres unge fra Håndværkerakademiets restaureringsuddannelse og kurser i bygningsbevaring til at deltage i omdannelsen af den gamle gård. 

”Ildsjælene har en evne til at eksperimentere og se muligheder før mange andre. I Underværker lader vi ildsjælene få mulighed for at afprøve, teste og undersøge i lille skala, hvordan vi kan arbejde med klima- og ressourcebesparende tilgange i byggeriet,” siger Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i Realdania.

 

De 17 nye underværker

 

Fyn og øerne:

 

I Odense får ildsjæle støtte til at skabe et byrum med muligheder for aktivitet, leg og samvær ved at modernisere og forbedre en eksisterende skaterpark og legeplads. I projektet eksperimenteres med at genbruge  materialer og betonelementer fra den gamle skaterbane for at reducere brugen af ny, ressourcetung beton.

Projektejer: Odense Skateboardforening

Støttebeløb: 380.000 kr.

 

Ved Lillebælt, Middelfart Kommune, vil Foreningen Blå Brobyggere etablere en aktivitets- og undervisningsbro ved Maritim Center Lillebælt. Broen skal være grundlaget for dyrkning af muslinger, udgangspunkt for dykning og formidling af viden om Lillebælts havmiljø til personer i alle aldre og for udendørsfællesskaber i byen.

Projektejer: Foreningen Blå Brobyggere

Støttebeløb: 1,2 mio. kr.

 

Nordjylland:

 

I Frederikshavn vil ildsjæle omdanne Ellinggård fra 1700-tallet til et aktivitetshus og base for et lokalt forankret fællesskab. Projektet formidler bygningsarven, traditionelle håndværksdyder og organiske  byggematerialer til bl.a. unge i byggefagene. Det sker gennem  samarbejder med Håndværkerakademiets restaureringsuddannelse og kurser i bygningsbevaring.

Projektejere: Arbejdsgruppen Ellinggårds Venner og det almennyttige, ikke-kommercielle selskab danmarks KULTURARV ApS

Støttebeløb: 985.000kr.

 

Syd- og Sønderjylland:

 

I Visby Park, Tønder Kommuner, skal det lille nedslidte, men historiske parkhus Trosalta sættes i stand og gøres til et indendørs mødested med historieformidling og faciliteter til små fællesskaber, lokale institutioner og overnattende gæster i parken.

Projektejer: Visby Lokalråd

Støttebeløb: 500.000

 

I Taulov, Fredericia Kommune, vil ildsjælene skabe nyt liv i den funktionstømte og historiske bygning, Taulov Station. Stationen skal danne rammen om flere typer af fællesskabsaktiviteter og blive det 'forsamlingshus', som mangler i lokalområdet.

Projektejer: Foreningen Taulov Station

Støttebeløb: 400.000

 

I Kolding, Kolding Kommune, vil den socioøkonomiske forening, Huset Fundament, skabe kultur, liv og aktivitet for unge i Koldings bymidte. Huset Fundament skal være et socialt anker for ungefælleskaber og kulturmiljøet i Kolding midtby, men kræver en gennemgribende renovering. Der er tale om et eksemplarisk ungeprojekt drevet af unge, for unge.

Projektejer: Huset Fundament

Støttebeløb: 1 mio. kr.

 

Midtjylland:

 

I Hou, Odder Kommune, vil ildsjæle fremtidssikre og skabe et attraktivt forsamlingshus og mødested i den tidligere gymnastiksal fra 1920. Huset, der kan sikre sammenhængskraften i en by i udvikling, skal energirenoveres og tilbageføres til dets oprindelige udtryk.

Projektejer: Foreningen Hou Medborgerhus

Støttebeløb 1,2 mio. kr.

 

Vestjylland:

 

På Jegindø Havn, Struer Kommune, vil ildsjæle istandsætte de to blåmalede træhuse til nutidige aktive funktioner på havnen herunder til sauna, kajakhotel og mødested. ”ÆBøe’hus” (Bødehuset) og ”ÆGår’hus” (Garnhuset), skal indgå sammen med det allerede aktive museum i ”Æfywerhus” (Fjordhuset).

Projektejer: Foreningen Jegindø Fælleshavn

Støttebeløb: 1,2 mio. kr.

 

I Ulfborg, Ringkøbing-Skjern Kommune, vil ildsjæle omdanne et tidligere høloft til et helårs formidlingsrum og værksted for foreningsaktiviteter og fællesskaber omkring kunsthåndværk. Projektet eksperimenterer med bæredygtige lokale materialer og vil isolere med eget uld. Det er samtidig et godt eksempel på omdannelse af funktionstømte kvadratmeter i landdistrikterne.

Projektejer: Lystbæk Forening

Støttebeløb: 845.000 kr.

 

I Serups smedje, Lemvig Kommune, vil ildsjæle skabe bedre rammer for formidlingen af smedjearbejde og muliggøre aktiviteter for større grupper som skoleklasser m.m. Det sker ved at etablere en ny bygning på 100kvm, med overdækket arbejdsplads og madpakkely, aflåst depot og metalværksted samt handicaptoilet.

Projektejer: Bestyrelsen for Serup’s Smedje

Støttebeløb: 1,1 mio. kr.

 

Sjælland:

 

I Kirke Hyllinge, Lejre Kommune, vil ildsjæle skabe en landhandel, café og fællesskab i byens gamle landsbyskole. Det bliver et fælles mødested med fokus på at afsætte økologiske varer, som dyrkes på lokale marker.

Projektejer: Gershøjforeningen 111

Støttebeløb: 1 mio. kr.

 

I Kirke Værløse, Furesø Kommune, vil ildsjæle undersøge mulighederne for at omdanne en tidligere skole til et funktionelt og moderne forsamlings- og fælleshus, der samler Kirke Værløse-borgernes voksende antal initiativer. De får støtte til en forundersøgelse.

Projektejer: Foreningen Den Gamle Skoles Venner

Støttebeløb: 250.000 kr.

 

I Ålsgårde, Helsingør Kommune, vil ildsjæle bevare en historisk mølle som topografisk landemærke og nyt samlingssted. Den sjældne bygningskonstruktion skal danne ramme om en række lokalt forankrede foreningsaktiviteter.

Projektejer:  Foreningen Nordskov Mølles Venner

Støttebeløb: 1,2 mio. kr.

 

I Bregninge, Kalundborg Kommune, skal der laves en hub for vandsport, friluftsliv og natur med afsæt i et øget antal surf- og wakeboard-brugere i området. De midlertidige containerfaciliteter skal løftes til et permanent mødested for lokale, bl.a. via en ny badebro, nyt udeareal med omklædning og en flydende digesvalekoloni.

Projektejer: Kulturforeningen AMFI-Vestsjælland

1,2 mio. kr.

 

På Østerbro, Københavns Kommune, skal BK Skjolds klubhus åbnes og løftes, så det bliver et samlingspunkt og medborgerhus med cafe og taghave for både de nuværende mere end 3.500 medlemmer samt lokalområdet på Østerbro.

Projektejer: BK Skjold

Støttebeløb: 1 mio.kr.

 

I Værløse, Furesø Kommune, vil ildsjæle opføre en innovativ, miljø- og klimavenlig aktivitetsbygning kaldet ’Laden’ i kanten af Hareskoven, centralt i Hareskovby og tæt på en S-togsstation. Laden skal styrke fællesskabet blandt byens familier, foreninger og institutioner og samtidig give nye grupper mulighed for at samles og gå på

opdagelse i skoven med større viden og relevant udstyr.

Projektejer: Foreningen Udhusets Venner

Støttebeløb: 1,2 mio. kr.

 

Bornholm:

 

I Sandvig-Allinge står ildsjæle bag et klimaprojekt i cirkusbygningen på Nygade 2. Bygningens fysiske rammer ændres for at sænke ressourceforbruget til opvarmning af bygningen – alt sammen for at skabe gode rammer for lokalsamfundet og bornholmske udøvende scenekunstnere som alternativ til de gængse idrætsforeninger.

Projektejer: Foreningen Cirkusbygningen i Sandvig

Støttebeløb: 450.000 kr.

 

23.05.24