Forstærket musikmiljø

Støttede projekter

Hvad er idéen?

Indtil for seks år siden havde de unge i Ringkøbing drømt om et rytmisk spillested. Byens tidligere arnested for el-produktion blev til spillestedet Generator. Udspringet var byens unge, der dannede foreningen Medspil. I samspil med den selvejende institution DSI Generator og med stor lokal opbakning fra Kulturudvalget som det lokale erhvervsliv har stedet udviklet sig som omdrejningspunkt for 24 timers øvelokaler, Ungerådet, byens Big Band og selvfølgelig også et bredt musikalsk program året rundt. Nu er tiden moden til at løfte rammerne og dermed mulighederne. Version 2.0 betyder bl.a. fast scene.

Hvor skal idéen realiseres?

Generator er en gammel generatorbygning, der indtil for få år siden blev benyttet af Ringkøbing-Skjern Forsyning og forsynede byen med strøm. I april 2012 åbnede Spillestedet Generator. Stedets formål er at give vestjyderne gode oplevelser samt at udfordre deres musikalske nysgerrighed. Desuden tilbydes talentfulde musikere øvelokaler med muligheder for at give koncerter i koncertsalen med oplevelsen af at optræde på en ”rigtig” scene. Foruden dette benyttes stedet af kommunens musikskole samt af diverse foreninger og organisationer til møder og aktiviteter året rundt.

Hvad omfatter projektet?

Den nuværende koncertsal optimeres og forlænges med syv meter til brug for en fast scene med sidescene. I den modsatte ende af koncertsalen konstrueres en balkon med plads til 50 personer. Balkonen er bekostelig, da vi i respekt for den gamle bygning ønsker, at koncertsalens charme, udtryk og miljø bevares. Desuden laves en tilbygning med seks nye toiletter samt rengøringsrum og et ”servicerum”. De to tilbygninger opføres begge i dyb respekt for det bestående. Udvidelsen bygger på en bred optimering af rammerne, så frivillige, brugere, kunstnere og publikum samlet set får en bedre oplevelse.

Hvem står bag projektet?

Foreningen Medspil er med sine mange frivillige ildsjæle hovedaktør i afvikling af koncerter. Foreningen står for markedsføring, booking af bands, billetsalg, opstilling og nedtagning af stole, scene m.v. DSI Generators bestyrelse, som er frivillig med sammensat af erfarne og kompetente ledere fra erhvervslivet er sammen med den daglige leder (deltid) ansvarlig for den daglige drift – d.v.s. booking af lokaler til koncerter, øvelokaler og udlejning til f.eks. møder. Ringkøbing-Skjern Kommune i form af Kulturudvalget er en vigtig medspiller og yder tilskud til lokaleleje og den daglige drift.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Generator har indtil nu vist sig som et stort aktiv for lokalsamfundet. Mange mennesker mødes og deltager i koncerterne - både som publikum og som medhjælpere på mange plan. Øvelokalerne har gjort det lettere for mange af egnens musiktalenter at udøve deres interesse for rytmisk musik 24/7. En kommende kapacitetsudvidelse af Generator vil være med til at give en bredere anvendelighed, som bl.a. åbner for musikskolens balletskole, teaterkoncerter, foredrag/debatter mm. Derved vil Generator både være et funktionelt spillested som et bredere kulturhus med afsæt i en stærk frivillig kultur.

Projektfakta

Samlet budget

4.458.000 kr.

Støttebeløb

500.000 kr.

Beliggenhed

Spillestedet Generator
6950 Ringkøbing

Kontakt

Anton Bjerg

anton@spillestedet-generator.dk