Mejeriet åbner op

Støttede projekter

Hvad er idéen?

Mejeriet vil fortsætte den rivende udvikling, der af lokale ildsjæle er sat i gang med kærlighed til huset og en ihærdig skabertrang, ved at etablere et lyst og åbent indgangsparti, en fast scene med forbedrede forhold for de optrædende og at åbne kulturhuset ud mod haven og byrummet med en ny udendørs scene. Derudover etableres nyt barområde, en spektakulær trappe op til 1. sal og forbedrede køkken- og toiletforhold. Et samlet løft til huset, som bliver multifunktionelt til stor glæde for de mange brugere, og et stort skridt i retning af et gennemrenoveret hus med endnu flere kulturtilbud.

Hvor skal idéen realiseres?

Da Tryllestaven startede billedskole i 2008, tændtes en glød i lokale ildsjæle, der så muligheder i det centralt beliggende hus med mange forskelligartede rum. På frivillig basis lykkedes det at starte et kulturhus med en tro på, at hvis ikke der er en vej, ja, så laver vi en, og hvis ikke vi har kulturen at kæmpe for, hvad skal vi så kæmpe for. For små midler er der i fællesskab med en stadigt voksende skare af frivillige skabt grobund for en bred palet af kulturtilbud. Vi vil gerne optimere de fysiske rammer, så de bliver tidssvarende og indbydende for nye ildsjæle, som kan slutte sig til.

Hvad omfatter projektet?

Vi søger midler til et delprojekt, som er en del af det beskrevne slutprojekt og omfatter de nævnte bygningsforbedringer samt rampe for kørestolsbrugere. Dette kræver en økonomisk indsprøjtning, som sammen med de frivilliges arbejdsindsats vil give Mejeriets faciliteter et tiltrængt boost og åbne op mod byrummet gennem den nyanlagte have og forbedre forholdene for udendørs arrangementer såsom koncerter og åbent hus/cafe. Udvidelse af køkkenet vil understøtte tanken om et moderne forsamlingshus, og renoveringen af 1. salen på sigt vil give mulighed for nye lejere (en fotoklub er interesseret).

Hvem står bag projektet?

Mejeriet er en selvejende institution, hvor den eneste lønnede er rengøringsdamen. Alt andet, fra daglig ledelse og planlægning til fundraising, havepasning og mindre renoveringsopgaver, klares af en voksende skare af frivillige. Mejeriet var med i planlægningen af en kulturnat i Tarm og i et projekt under Århus 2017, hvor der blev samarbejdet med spejdere, plejehjem og seniorcenter om grøntsagsoptog og Halm-Colosseum med internationale islæt. Mejeriet styrker det levende kulturliv i byen og giver næring til kulturelle vækstlag gennem et frugtbart samarbejde med kulturkonsulenten i kommunen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Kommunen bidrager til driften gennem huslejen fra Musikskolen og et fast tilskud til koncerter, og har siden 2013 bidraget med ca. halvdelen af de anvendte anlægsmidler. Kulturprisen 2016 blev givet til den daglige leder, ligesom kommunens kunstudvalg har doneret en skulptur til Mejeriet. En lokal Y’s Mens Club har etableret et Escape Room, Tryllestaven lejer sig ind for at afholde kurser, et vævelaug har en vævestue og Børns Voksenvenner og andre foreninger afholder møder og arrangementer i huset. Alle med lyst til det kan få rum til at udvikle deres egne ideer i Mejeriet og inspirere andre.

Projektfakta

Samlet budget

2.720.694 kr.

Støttebeløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Kirkegade 1
6880 Tarm

Kontakt

Tove Lauritsen

tove@tovelauritsen.dk