Bjergtaget - et besjælet fælleshus

Støttede projekter

Hvad er idéen?

Kunstnerbolig i historisk lagerbygning bliver Bjergsteds nye samlingspunkt for landsbyaktiviteter, iværksætteri og kreativitet. Maleren, digteren og skulptøren Lars Askman har testamenteret sin ejendom til byen, der mangler et fysisk sted til de mange aktiviteter og ambitiøse projekter, der præger fællesskabet. En renovering af bygningen vil åbne nye muligheder for kulturarrangementer, et kontorfælleskab og friluftsaktiviteter i Bjergsted Bakker. Askmans kunst og legende livssyn er udgangspunktet for, at Bjergtaget bliver et kraftcenter for kreativitet og fællesskab på Vestsjælland.

Hvor skal idéen realiseres?

Den karakterfulde lagerbygning ligger midt i Bjergsted for foden af de fredede Bjergsted Bakker. I dag rummer bygningen Askmans private bolig, kunstværksted og atelier i stueetagen, 1. salen er uudnyttet. Med dette projekt bliver det rummelige og rustikke atelier ud mod vejen åbnet for byens arrangementer efter en let istandsættelse. På 1. salen etableres et fleksibelt fællesrum til kulturaktiviteter, fællesspisninger mm., et arbejdslokale til kontorfællesskab, et mødelokale, køkken, toilet og terrasse. Når testamentet en dag træder i kraft, vil hele ejendommen overgå til fælles formål.

Hvad omfatter projektet?

Projektet omfatter en komplet energirenovering af loft og tag på bygningen samt etablering af kviste, terrasse, hovedtrappe, elevator og brandtrappe. Herudover installeres varmepumpe. På 1. salen skal ovennævnte rum etableres, inkl. handikaptoilet og køkkenfaciliteter til at servicere både byens fællesspisninger og offentlige arrangementer. Der skal bygges i bæredygtige materialer med blik på et sundt hus med lang levetid samt med materialer og byggeteknik der gør det muligt at deltage som frivillig medbygger. Askmans kunst bliver integreret i arkitekturen ved fx at tapetsere med digte.

Hvem står bag projektet?

Lars Askman har testamenteret ejendommen og gennem uopsigelig lejekontrakt overdraget brugsret til Foreningen Huset Askman, som har ansvar for at skabe de fysiske rammer og en bæredygtig drift. En central partner heri er Bjergsted Beboerforening, som gennem 30 år har samlet et kontinuerligt og stærkt fællesskab omkring fx fællesspisninger, byfester og kulturelle arrangementer. Dertil er der en stor efterspørgsel på et kontorfællesskab, og herfra vil mange være engagerede i udvikling og drift af huset.

Projektet har processtøtte fra Landskaberne samt støttetilsagn fra LAG og Kalundborg Kommune.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Bjergtaget bliver først og fremmest samlingspunkt for lokale i Bjergsted og omegn, både dem, der har opbygget byens tradition for fællesskab gennem årtier, og de mange unge børnefamilier, der er tilflyttet de seneste år. Derudover er der stærke bånd til organisationer, naturgrupper og initiativer i området. Særligt er indgået interessente aftaler med bl.a.: Istidsruten - turistprojekt med stop i Bjergsted, Jyderup Højskole - lokal kulturbærer, Bregninge Bjergsted Friskole, Kvindeklubben for Kultur & Kaffe. De bliver alle brugere af og kulturskabere i Bjergtaget til glæde for hele Vestsjælland.

Projektfakta

Samlet budget

3.006.000 kr.

Støttebeløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Bjergsted Byvej 26
4450 Jyderup

Kontakt

Mogens Højer Jensen

mjbjergsted@gmail.com