Home:: Sisters Hope

Støttede projekter

Hvad er idéen?

I en institution centralt placeret i Charlottekvarteret omdannes modernismen til et sanseligt læringsrum, faciliteret af Sisters Academy gennem lærings-, fællesskabs- og identitetsdannende projekter. Hedehusene er i rivende udvikling, og der er behov at skabe nye fællesskaber på tværs af kvarterer og aldre og mellem fremtidige og nuværende borgere. Derfor søger Sisters Academy i tæt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, Den Boligsociale Helhedsplan og Den Skabende By 2640 om midler til at skabe et samskabende laboratorium og base for sanselig læring og forankring i en bydel i forandring.

Hvor skal idéen realiseres?

Bygningen med tilhørende udearealer er en klassisk 1970er-institution, som er centralt placeret i Charlottekvarteret, - et alment boligområde, der hopper af og på listen over udsatte boligområder. Men Hedehusene er i forandring og vokser fra 12.000 til 20.000 borgere inden for de næste tre år, og om tre år samles alle byens børn også i den samme nye skole – Læringshuset i NærHeden. Det betyder, at Charlottekvarteret, får en helt ny bystrategisk rolle.

Projektets beliggenhed mellem Charlottekvarteret og NærHeden er hermed placeret centralt og i en spændende byudviklingsperiode.

Hvad omfatter projektet?

- Åbne bygningen op mod byen
Projektet skal vende bygningen om, så den sydvestlige del åbner sig op mod det nye knudepunkt i byen.

- Etablere et total-univers
Bygningen skal omdannes til et sanseligt og poetisk total-univers, der er sanselige tilgængeligt for borgerne. Derfor skal lokalerne transformeres lokalerne med permanent lyd, lys og scenografi opsætning.

- Etablere projektkontor
Ved et fælles tilholdssted og brobyggende projektkontor satser vi på at kunne udklække nye formater og fælles projekter, som kan åbne for en ny måde at lave byudvikling, interagere og lære at være i verden på.

Hvem står bag projektet?

Husets rammer og sanser skabes af frivillige med frivillige fra hele verden og Hedehusene.

Sisters Hope er projektledere og sikre projektets fremdrift samt involvering af frivillige fra hele landet og hele verden.

HEJ arkitekter er ansvarlig projektering af ombygningen og rådgivning. Høje-Taastrup Kommune rådgiver og sagsbehandler. Foreningen Den Skabende By 2640 faciliterer samskabende lærings- og ombygningsindsatser med lokale partnere, erhverv og borgere. Den Boligsociale Helhedsplanen for Charlottekvarteret faciliterer samskabende projekter med lokale institutioner, beboere og foreninger.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Aktiviteterne i forbindelse med opbygningen og driften af HOME: Sisters Hope er central i den menneskelige transformation af Hedehusene og Charlottekvarteret de næste 5-10 år. I etableringsfasen kobles projektet til beskæftigelse og uddannelsesindsatser. Derefter vil Sisters Hope udbygge sine formater og ambitioner for sensuous governance i tæt samarbejde med en kommune og lokale aktører; Skoletjenesten inden for den formelle læring og i fritiden med klub, ungdoms- og aftenskole. Byens projektkontor, koblet på totalinstallationen, kan integreres på egne præmisser i HOME :: Sisters Hope.

Projektfakta

Samlet budget

1.540.000 kr.

Støttebeløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Charlottegårdsvej 1a
2640 Høje-Taastrup

Kontakt

Gry Worre Hallberg

sistershope@sistershope.dk