Den gamle pavillon skaber nye rammer for scenekunst og kultur i Vordingborg

Støttede projekter - Sjælland

Pavillon K er et helt nyt projekt i et historisk hus. Den gamle skovpavillon bliver dels centrum for professionelle scenekunstneres arbejde, og dels byens nye hus for kulturarrangementer i bred forstand. Men det smukke og lidt forsømte hus trænger til en nænsom, kærlig hånd, hvis det skal kunne rumme både scenekunstnere og de lokale kulturaktørers høje og brede ambitioner for stedets fremtid.

Hvad er idéen?


Den historiske kirkeskovspavillon er i kraft af sin størrelse, sin fortid og sin beliggenhed en fantastisk ramme for det liv, der allerede foregår i huset. Men skal vi kunne løfte de store ambitioner om at være et bæredygtigt mødested for både professionelle og ikke-professionelle brugere, skal huset forskønnes og faciliteterne forbedres. For at kunne bruge de tre sale til arrangementer skal der blandt andet etableres nye lofter, belysning og mørklægning. Husets ydre og den gamle foyer, som den besøgende først møder, skal nænsomt istandsættes og give huset et indbydende og åbent udtryk.

Hvor skal idéen realiseres?

I Kirkeskovspavillonen i Vordingborg. Den blev bygget i 1872 i historicistisk stil og indtil 1980 var det en restauration, derefter blev det byens medborgerhus og fungerede som sådan indtil 2001.
I 1968 blev huset renoveret med delvis hensyntagen til den oprindelige byggestil, men bygningen har nu brug for Underværker, for både at kunne møde behovet for aktiviteter for husets brugere, og for samtidig at passe bæredygtigt og bygningskulturelt på det gamle hus.

Hvad omfatter projektet?

Både med tanke på bæredygtighed, og for at passe godt på husets smukke ydre, skal vinduernes kernetræ repareres, tagbelægningen undersøges for skader, og alle trækonstruktioner gennemgås for nedbrydning.
For at gøre huset brugbart til arrangementer, skal husets 3 sale have nye lofter og belysning, og for at de skal kunne anvendes til scenekunst- og kulturarrangementer, skal der lydisoleres mellem salene, og der skal opsættes mørklægning, indkøbes lys- og lydudstyr, og de fine trægulve skal have en god behandling.
Til lokale kreative kræfter skal der indrettes et KreaRum på 1. salen, og et værksted i kælderen. Foyer- og loungeområdet males så det er indbydende, og huset skal have skiltning, så den besøgende kan finde rundt.
Projektet omfatter også arkitektfaglig rådgivning og professionel byggestyring, både af hensyn til de aktiviteter, der undervejs i projektperioden skal kunne finde sted i huset, og fordi disse Underværker skal ske med hensyntagen til det bevaringsværdige hus.

Hvem står bag projektet?

I januar 2021 overgav Vordingborg Kommune råderetten over bygningen til den nyoprettede forening Pavillon K - en sammenslutning af lokale Vordingborgensere der arbejder med scenekunst - for at de kan omdanne stedet til et scenekunst- og kulturhus. Pavillon K’s medlemmer vil derudover bestå af lokale ildsjæle, lokale unge, og alle andre som er interesserede i at skabe det menneskelige og kulturelle kraftcenter som huset er på vej til at blive. Der er etableret en bestyrelse og en styregruppe, og en daglig ledelse, som alle arbejder frivilligt og som vil stå for den fremtidige drift af huset.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Foreningen er funderet i det usædvanligt stærke scenekunstmiljø, der historisk har præget Vordingborg Kommune. Her er blevet skabt forestillinger, festivaler og workshop-aktiviteter på internationalt niveau i mange år. Arrangementerne i huset vil med deres åbenhed, bredde og mængde sikre at hele områdets borgere får glæde af aktiviteterne der udspringer af dette miljø. Vi er i kontakt med Vordingborgs Ungeråd og Lokalråd for at få belyst hvordan de kan blive en del af husets liv og udvikling, og der skal etableres en frivillig-gruppe, som bliver del af husets hverdag og arrangementer.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Pavillon K skal dække et behov for arbejdsfaciliteter og netværk for scenekunstnere, samt være et mødested og kulturhus for lokale kulturinteresserede. Ingen af delene findes i kommunen i forvejen. At være et mødested, hvor professionelle kunstnere kan møde hinanden og publikum, og et mødested, hvor brugere og frivillige kan møde kunsten, kunstnerne og hinanden, er hjerteblod for foreningen bag Pavillon K. Vi vil vise at man også kan have et velfungerende og ambitiøst kulturhus i provinsen. At få løftet husets faciliteter og udseende er den praktiske forudsætning for at kunne realisere det.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Huset har, udover den daglige gang af professionelle kunstnere, workshopdeltagere, brugere af de kreative værksteder og løbende undervisningsaktiviteter, forpligtet sig til at have mindst 2 offentlige arrangementer så som fortælleaftener, teatersportscaféer, danseaftener, spis-sammen-arrangementer eller kreative inspirationsaftener om måneden. Derudover er det Pavillon K´s ambition at afholde kulturfestivaler i weekend-format samt arrangere en årlig lokal revy i samarbejde med borgere og erhvervsdrivende.

Projektfakta

Samlet budget

2.800.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Skovvej 2
4760 Vordingborg
Vordingborg

Organisation

Pavillon K
Skovvej 2
4760 Vordingborg
https://www.facebook.com/groups/414988333044581/about

Kontakt

Maria Westh Hage

westh.maria@gmail.com