Genetablering af Tømrerkroen

Støttede projekter - Hovedstaden

Hustømrerforeningen ønsker at åbne vores ejendom i faksegade 8 for offentligheden og lade den fortælle flere hundrede års bygnings- og håndværkerkultur. Vi driver i dag kollegie for byggelærlinge og yderligere vil vi: Etablere åbent lærlingeværksted i gården, genetablere vores gamle lavskro i stueetagen, indrette naver-værelser på første sal samt etablere undervisning/udstillingslokaler på tørreloftet.

Hvad er idéen?

At skabe et åbent og aktivt miljø i faksegade 8 for både håndværkere, lærlinge og interesserede i bygningshistorie samt skabe stolthed og lyst til at blive håndværker. Tømrerkroen har på dens forskellige adresser gennem tiden tjent det formål at tilbyde omrejsende håndværkere logi og være samlingssted for tømrersvendene i København.
Kroen her derfor gennem flere hundrede år været social samlingspunkt for alle de svende der har bygget København. Vi vil gi denne institution liv igen for at inspirere fremtidens håndværkere til fortsat at levere veludført håndværk til fremtiden.

Hvor skal idéen realiseres?

Ejendommen ligger i Faksegade 8 på Østerbro i København. I dag benyttes ejendommen til kollegie, hvor der er fortrinsret for lærlinge inden for byggefagene. Der er i dag 36 værelser beliggende på 1. sal til 5. sal. og stueetagen benyttes i dag til liberalt erhverv. Ejendommen har egen selvstændig gård, hvor værkstedet skal ligge.

Hvad omfatter projektet?

Projektet indeholder projektering af to faser, samt udførelse af første fase:

Første fase (projektering og udførelse)
Etablere et lærlingeværksted på 100 m2 i gården til undervisning og håndværk
Genetablere Tømrerkroen i stueetagen som åben smørrebrødsrestaurant og mødested for håndværkere.

Anden fase (kun projektering)
Indrette og friholde værelser til tilrejsende navere på første sal over kroen
Etablere lokaler til udstilling af håndværk og historie, undervisning m.m. på loftet.

Hvem står bag projektet?

Projektet udføres af Hustømrerforeningen, som er det oprindelige københavnske Tømrersvendelav stiftet i 1691. I dag ejer foreningen ejendommen i faksegade 8, og driver udelukkende forskellige almennyttige aktiviteter, så som kollegieværelser med fortrinsret for lærlinge inden for byggefagene samt tildrikning af nyudlærte svende i vores gamle velkomst (pokal) fra 1727. Hustømrerforeningen står for alle projektets faser og de forskellige dele vil efterfølgende blive drevet i samarbejde med beboere, frivillige, lokale skoler og professionelt ansatte til drift af den offentlige del af vores kro.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Vi er i dialog med lokale skolelærere/ungevejledere fra København om hvordan man kan bruge værksted og faciliteter til at præsentere deres elever for håndværk. Ældre svende og lærlinge vil holde værkstedet åbent for hold, skoleklasser m.m. på frivillig basis. Undervisningslokaler vil også kunne bruges af erhvervsskoler til udvalgte AMU-efteruddannelseskurser. Og så vil vi søge samarbejde med et af de Københavnske museer om at invitere alle interesserede ind i en stående integreret udstilling og rundvisning, der bruger lokaler, kro, gård, værksted til at fortælle om kulturarv og traditioner.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Projektet skal fremhæve de stolte håndværkmæssige og kulturelle traditioner som nutidens udøvende håndværkere står på skuldrende af. Hvis vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så skal vi tale vores stolte håndværksmæssige traditioner op. Ved at skabe åbne værksteds og undervisning lokaler samtidig med at man genetablere den gamle tømrerkro med værelser til omrejsende navere, så vil du kunne fortælle og udstille et stykke levende kulturhistorie for offentligheden gennem en integreret åben udstilling, der kan understøtte og inspirere nuværende og fremtidige håndværkere.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Det er målet at ejendommen skal være åben for aktiviteter dagligt.

Værksted og undervisningslokaler vil blandt andet være åbent for engagerede håndværkere, frivillige foreninger, lokale folkeskoler og erhvervsskoler, ekstra tegneundervisning for lærlinge m.m.

Tømrerkroen skal have en offentlig åben restaurant ud mod gaden, hvor blandt andet håndværkere kan booke bord til deres sjakture og firmaklubmøder.

Interesserede skal kunne booke rundvisninger i den integrerede udstilling som vi skal lave i samarbejde med nogle historiekyndige som kan bistå med at skabe en go ramme for formidlingen.

Projektfakta

Samlet budget

4.000.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Faksegade 8
2100 København Ø
København Ø

Organisation

Hustømrerforeningen
Jernbanegade 4, 4.
1608 København V

Kontakt

Daniel Skovhus

daniel60669009@gmail.com