Håndværkeriet i Byens Hus i Gentofte

Støttede projekter - Hovedstaden

I BYENS HUS, en tidligere skole i Hellerup, transformeres de tidligere faglokaler på i alt ca. 250 m2 til fire værksteder; træ & metal, keramik, tekstil og billedkunst, samt et fælleskøkken. Her skal fællesskabet dyrkes og borgerne mødes på tværs af alle skel og interesser i et skabende, kreativt værkstedsmiljø, drevet af borgerne til borgerne.

Hvad er idéen?

Byens Hus indeholder blandt andet Frivilligcenter, Ungemiljø, Udskolingsbygning og midlertidige boliger til flygtninge der har fået asyl i Danmark. De resterende lokaler, har kommunen valgt at give til borgerne, hvor de kan skabe et moderne kultur- og medborgerhus.

Med værkstederne vil vi:
- styrke fællesskabet i lokalområdet ved at tilbyde faciliteter til fri afbenyttelse.
- give alle borgere mulighed for at arbejde kreativt med håndværk og kunst, både for nybegyndere og øvede.
- skabe mødesteder, hvor alle husets brugere; unge, ældre, beboere kan mødes med lokale i et skabende miljø.

Hvor skal idéen realiseres?

Drivkraften bag Håndværkeriet er lige nu dels foreningen Byens Hus, dels 45 frivillige ildsjæle med hver deres interesser og evner, men som alle ønsker at være med til at starte og drive værkstederne. Foreningen, som er en samling af alle brugere i huset, vil være med til at støtte og udvikle projektet. De ca. 300 m2. værkstedsareal er ejet af Gentofte Kommunen og for at sikre bæredygtig drift betaler kommunen el, vand og varme. Huset har en kommunalt ansat leder og en teknisk servicemedarbejder, som understøtter hele huset, og som bistår med hjælp til drift og vedligehold for værkstederne.

Hvad omfatter projektet?

Installationsomkostninger
Støjreducerende gulvmateriale
Etablering af fællesrum/tekøkken
Etablering af depotfaciliteter
Udskiftning af døre og enkelte facader, så værkstederne bliver åbnet op og aktiviteterne synlige for alle.
Driftsomkostninger de første 3 år

Hvem står bag projektet?

Værkstederne skal som udgangspunkt være brugerdrevne. I praksis skal en gruppe frivillige - eventuelt organiseret i selvstændige foreninger - stå for den daglige drift og for sikkerhedsregler, økonomi og vedligehold, samt for booking af faciliteterne.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Alle borgere, selvorganiserede grupper og foreninger hjemmehørende i kommunen kan bruge husets faciliteter til ikke-kommercielle aktiviteter, og dermed også værkstederne. Bruger-foreningers medlemmer skal ikke nødvendigvis have bopæl i kommunen. Værkstederne tænkes inkluderet i husets booking-system således at værkstederne kan reserveres af foreninger eller til workshops, men minimum 50% af tiden skal de være åbne og offentlig tilgængelige for individuelle brugere.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Værkstederne vil gavne borgere med lyst til praktisk og kreativ udfoldelse. Her vil de få adgang til faciliteter, de færreste har hjemme samtidig med, at de kan møde andre med samme eller nye interesser.
Værkstederne vil også gavne det lokale foreningsliv, som vil kunne benytte værkstederne til workshops og events. Fx Repair Cafe Hellerup, de lokale aftenskoler, strikkeklubber, kunstklubber og mange flere.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Stedet er som udgangspunkt helt åbent for offentligheden, i det omfang sikkerheden tillader. Der skal være en formel oplæring i brug af farlige maskiner (save, ovne). Huset har et booking-system, som værkstederne bliver tilsluttet. Foreninger kan booke værkstederne til fx. afholdelse af workshops, men det skal også være muligt for ikke-organiserede brugere at få adgang.

Projektfakta

Samlet budget

1.110.560 kr.

Ansøgt beløb

551.560 kr.

Beliggenhed

Byens Hus, Hellerupvej 24
2900 Hellerup
Gentofte

Organisation

Foreningen Byens Hus - Vi skaber sammen
Hellerupvej 24
2900 Hellerup
https://byenshus.gentofte.dk/da

Kontakt

Christen Monberg

chr@monberg.com