Holtegaard - Center for aktiviteter med heste

Under bedømmelse - Vendsyssel, Nordjylland

På Holtegaard skal der laves et center for aktiviteter med heste, som henvender sig til en bred gruppe af mennesker med interesse for heste. Centeret skal tilbyde lokaler, baner, faciliteter, viden og arbejdskraft til foreningerne på stedet, men skal også samtidigt være et samlingspunkt med stor erfaring og viden om heste til gavn for borgere, turister, museer og andre aktører området.

Hvad er idéen?

Der er tre formål med projektet. For det første er det en fremtidssikring for foreningerne på Holtegaard. Hermed vil ca. 250 mennesker, som jævnligt kommer på gården, kunne fortsætte med at ride og køre med hestevogne. For det andet skal der oprettes et sekretariat, hvor alle med spørgsmål heste, udstyr, vogne, aktiviteter i Nordjylland kan henvende sig og få hjælp. Sekretariatet skal også have en generel, koordinerende funktion for hesteaktiviteter i området. For det tredje bevares en næsten 150 år gammel, historisk bygning for de mange besøgende aktører eller tilskuere.

Hvor skal idéen realiseres?

Projektet handler primært om at restaurere en bygning fra 1875. Bygningen, der pt. indeholder en stor lade og en lejlighed, har gennemgået en såkaldt SAVE-vurdering af museerne i Brønderslev Kommune. Her er den fundet bevaringsværdig med en arkitektonisk værdi kategori 3. Området omkring bygningen bør også fremhæves, fordi der er god plads og en dejlig natur med store folde, ridebaner, kørebaner og rideruter.

Hvad omfatter projektet?

Der skal restaureres en bygning fra 1875, som i dag indeholder en lejlighed og en stor lade. Bygningen, som er på cirka 700 kvm, skal restaureres med respekt, således at den bevarer sit udtryk som en flot længe på en proprietærgård, som igennem generationer har været en central gård i området. Der skal være faciliteter til de forskellige foreninger, kontorer til medarbejdere, cafeteria, toiletter m.m. i den ene ende. I den anden ende bliver der lavet 10 hestebokse, 3 større lagerrum og et stort fællesområde, hvor indendøre kan afholde diverse arrangementer, fx mindre markeder eller undervisning omkring heste og udstyr som f.eks. smedearbejde, seletøjssyning, behandling af heste (massage, kiropraktik m.m.).

Hvem står bag projektet?

I første omgang skal den eksisterende forening "Holtegaard - Center for aktiviteter med heste" omdannes til en fond. Fonden foræres cirka en hektar jord, en staldbygning og en ridehal af ejerne af Holtegaard - tilsammen værdier til ca. 600000 kr.
Dernæst restaureres bygningen, så den indeholder klublokaler, kontor, cafeteria, hestebokse,
materialerum, arbejdsområder m.m.
På denne måde kan fonden "Holtegaard - Center for aktiviteter med heste" sikre fremtiden for de nuværende foreninger på stedet og generelt være til gavn borgere og turister fra området.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Ved at restaurere og bevare en del af en bevaringsværdig og markant gård på egnen vil vores
projekt bidrage til en væsentlig synlighed omkring foreningernes arbejde med heste og samtidigt danne et naturligt samlingspunkt - både for arrangementer, formidling og koordination. Der er tale om en nyskabelse, idet fonden skal være til gavn for flere foreninger og række bredt ud i området. Fonden vil desuden kunne skabe det nødvendige overskud, således at der kan skabes 1-2 nye arbejdspladser.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Centeret skal i fremtiden være et samlingssted for foreninger, organisationer, borgere og turister med passion for heste. De nye lokaler og hele området skal danne rammen for en lang række aktiviteter. Det kan være foreningernes daglige aktiviteter, større events som
konferencer og stævner, hestevognskørsel, turridning, formidling af viden om heste, udstyr,
redskaber og historie.
En del af projektet bliver at oprette et nyt sekretariat for hesteaktiviteter og -turisme i
Nordjylland, som koordinere og udbrede oplevelser og events med heste for såvel lokale borgere, tilflyttere, turister mfl.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

I det daglige vil centeret primært være åbent for foreningernes medlemmers aktiviteter på stedet. En del af disse er åbne arrangementer fx. ridetævner, kørestævner og åbent hus. Desuden skal stedets sekretariatsfunktion sørge for at formidle henvendelser udefra omkring undervisning i ridning og kørsel, rideture, køreture, andre arrangementer osv.

Projektfakta

Samlet budget

3.597.500 kr.

Ansøgt beløb

750.000 kr.

Beliggenhed

V. Hassingvej 37
9330 Dronninglund
Brønderslev

Organisation

Holtegaard - Center for aktiviteter med heste
V. Hassingvej 37
9330 Dronninglund
https://holtegaard.info/hcah.html

Kontakt

Frank Olsen

olsen@holtegaard.info