Værksteder og udstilling

Ansøger på vej - Sjælland

Gedser Remise er et stolt minde for dansk jernbanekultur. Her dyrker en gruppe medlemmer deres interesse for bygningsbevaring samt restaurering og kørsel med veterantog. Det gamle værksted tilbageføres med gamle maskiner,
og der indrettes et nyt værksted med varme, så aktiviteter kan foregå hele året.
Gedser Remise er et arbejdende museum, der er mindre ”pænt”, mere råt og særdeles autentisk.

Hvad er idéen?

Gedser Remise er et unikt museum, hvor kombinationen af udstilling og aktiv restaurering af historisk jernmateriel sker på en gang samtidig med, at der kan køres med veterantog på den 27 km lange Gedserbane. Med en opstilling af gamle værktøjsmaskiner opstillet i remisens gamle værksted med smedje vil vi vise, hvordan lokomotivremisen fungerede for 100 år siden. Som erstatning etableres et nyt værksted, hvor medlemmerne kan arbejde hele året med restaurering af veterantog. For øjeblikket er vi i gang med at restaurere et stort damplokomotiv fra 1943, og vi mangler gode arbejdsforhold.

Hvor skal idéen realiseres?

Remisens oprindelige maskinværksted er placeret op til en smedje med esse og aftræk til skorsten.
Dette værksted ligger uhensigtsmæssigt både i forhold til restaureringsområdet og til det område, remisens besøgende har adgang til.
Det nye værksted skal placeres i en tidligere varmecentral tæt på området, hvor veterantogsmateriellet restaureres. Velfærdsrummene skal etableres i de tidligere overnatningsrum for lokomotivførerne, der måtte overnatte i Gedser.
Her skal indrettes spise- og opholdsrum.

Hvad omfatter projektet?

Projekt er en del af et større restaureringsprojekt, der omfatter 12 nye dobbeltporte, nedrivning og genopbygning af remisens vest gavl i den oprindelige stil samt nye dannebrogsvinduer til velfærdsrummene.
Denne del financiers af foreningen med et tilskud fra Guldborgsund Kommune på kr. 420.000, et banklån kr. 750.000 og kr. 77.000 af egne midler.
Det oprindelige værksted ryddes for de maskiner vi bruger i dag, og det tilbageføres til sin oprindelige form.
Her opstilles der 4 stk. 100 år gamle værktøjsmaskiner drevet med remtræk.
Værktøjsmaskinerne har vi fundet i Sønderjylland.
Opstillingen vil blive gjort dynamisk, så der gives et indtryk af et maskinværksteds funktioner omkring år 1900.
Det nye værksted indrettes i en tidligere varmecentral tæt på arbejdsområdet. I den forbindelse skal der fjernes en skorsten og en væg. Samtidig skal der opsættes et nyt loft, og værkstedet skal isoleres og opvarmes af en varmepumpe.
Velfærdsrummene indrettes til medlemmerne.

Hvem står bag projektet?

Rydning og tilbageføring af det gamle værksted vil blive udført af foreningens aktive medlemmer. Ved opsætning af drivudrustning til maskinerne kan det blive nødvendigt at indkøbe og få opsat konstruktioner i bygningen.
Etableringen af det nye værksted vil, efter at medlemmerne har ryddet varmecentralen og fjernet en mur og skorsten, blive opbygget at et byggefirma. Indretning gøres af medlemmerne.
Foreningen styrer selv projektet
Driften af det gamle og nye værksted vil være en del af foreningens drift.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Gedser har mange pensionister, hvor mange tidligere har været tilknyttet færge- og banemiljøet. Herfra er der hjælp med mange af de daglige opgaver; men med de nuværende arbejdsforhold, er det svært at få ældre håndværkere til at arbejde i et koldt værksted. For yngre medlemmer er forholdene de samme, og vi nyder god nytte i den symbiose, der er mellem ældre og yngre ved restaurering af historisk jernbanemateriel. Det skal gerne ske hele året.
Endvidere har vi et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, hvor vi til stadighed har mindst 2 personer i samfundstjeneste.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Der er 3 målgrupper.
1. De besøgende i remisen, der sidste år var oppe 9500 personer, får en oplevelse i form af, hvordan en lokomotivremise fungerede for 100 år siden, med udstilling af damplokomotiver og et værksted anno 1900.
2. De aktive medlemmer, der arbejder med restaurering af veterantogsmateriel, der når de får bedre værkstedsfaciliteter, kan arbejde hele året. Samtidig kan vi få velfærdsrum for de aktive, der kommer langvejsfra.
3. De mange turister, der kommer til Gedser for at få en god oplevelse.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Det er vor erfaring, at interessen for at se remisen og de store lokomotiver og vogne, der står her er meget stor
Derfor har vi åbent i remisen hele året fra kl. 11 -16 undtagen mandage og nogle helligdage.
Kørsel med veterantog sker i weekender, i skoleferien og ved højtiderne.

Skinnecykling sker fast 2 gange om ugen på 10 km af banen, når der ikke kører tog.

Projektfakta

Samlet budget

1.547.000 kr.

Ansøgt beløb

300.000 kr.

Beliggenhed

Stationsvejen 20
4874 Gedser
Guldborgsund Kommune

Organisation

Bevaringsforeningen Gedser Remise
Stationsvejen 20
4874 Gedser
gedserremise.dk

Kontakt

Leif Flensted

leif.flensted@post.tele.dk