Amfiteater på Busbjerg

Udvalgte projekter 2022 - Region Midtjylland

Den frivillige forening Busbjerg Gudenådalens Hjemstavnsforening vil etablere et Amfiteater med en permanent delvist overdækket scene ved Busbjerg, og vil nytænke de nuværende bygninger, så anvendelsesmulighederne bliver større til fordel for kulturinstitutioner i området samt lokalbefolkningen.

Hvad er idéen?

Formålet er at nytænke området omkring Busbjerg ved etablering af Amfiteater med en permanent delvist overdækket scene, så den kan anvendes af andre end Busbjerg Gudenådalens Hjemstavnsforening (Busbjerg Spillene - sommerspil), f.eks. til koncerter, skoleteater, foredrag, optræden af musikskoler, bands, kor og dansetrup samt øvrige arrangementer. Herudover kan den overdækkede scene anvendes til madpakkehus udenfor Busbjerg-sæsonen
Bygningerne ombygges, så de kan anvendes til alle former for arrangementer af andre kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og lokalbefolkningen.

Hvor skal idéen realiseres?

Busbjerg Gudenådalens Hjemstavnsforening har eksisteret siden 1945 og har afholdt sommerspil siden 1946. ”Busbjerg Spillene” er således Danmarks næstældste friluftsspil. Busbjerg er et hestesko-formet bakkedrag, hvor der i midten er en lysning, hvor sommerspillet afholdes. Busbjerg er beliggende på Hagenstrupvej 25, 8860 Ulstrup.
Foreningen har gennem tiderne opkøbt jorden og er nu ejer af Busbjerg og det omkringliggende område. Dette for at sikre Busbjergs beståen som et naturskønt område samt at sikre afholdelse af det årlige sommerspil.

Hvad omfatter projektet?

Projektet omfatter udarbejdelse af prospekt til anvendelse af godkendelse hos forskellige myndighederne samt ansøgning hos øvrige fonde.
Herudover ombygning af foreningens 2 bygninger.
Den ene bygning skal ombygges til øvelokale til teaterskole for børn, unge og kor, samt til omklædningsrum for skuespillerne under sommerspillet.
Den anden bygning skal anvendes som café med anrettekøkken samt toiletforhold til publikum. I forbindelse med denne etableres en stor terrasse.
Der vil ske terrænregulering i forbindelse med etablering af Amfiteater med en permanent delvis overdækket scene.
Tilkørselsvejen til skuespillepladsen skal udvides, så der kan komme lastbiler og busser til området.
Faciliteterne og adgangsvejene til tilskuerpladsen skal gøres mere handicapvenlige.
Alle ændringer sker i respekt for naturen og i harmoni med det skønne område.

Hvem står bag projektet?

Bag projektet står Busbjerg Gudenådalens Hjemstavnsforening som drives af frivillige kræfter. Foreningens formål er at vedligeholde det naturskønne område samt at afholde et årligt sommerspil.
Foreningen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 3 suppleanter som alle vælges på generalforsamling.
Foreningen har nedsat en projektgruppe bestående af foreningens formand, kasserer, sekretær og scenemester. Herudover består projektgruppen af en arkitekt og en entreprenør fra lokalområdet.
Projektgruppen er i dialog om projektet med Favrskov Kommune samt LAG Randers-Favrskov.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Til de årlige sommerspil har foreningen 4.000 – 5.000 publikummer som kommer både fra lokalområdet, men også fra det meste af det midtjyske område.
De ca. 100 frivillige som står bag en forestilling fra bygning af scenen til opførelsen, kommer fra lokalområdet samt fra Viborg-, Silkeborg-, Århus- og Randersområdet.
Der er aftale med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening samt Ulstrup Lokalråd om inddragelse i projektet ved yderligere materiale. Der vil også blive gået i yderligere dialog med de øvrige lokale foreninger mv. i forhold til de fremtidige planer for Busbjerg.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Udover Busbjerg Spillene og vores publikummer, vil det gavne andre kulturinstitutioner og lokalbefolkningen.
Den nye delvis overdækkede scene vil udenfor Busbjerg-sæsonen blive anvendt til madpakkehus til gavn for den lokale skole, de lokale daginstitutioner samt for turister og lokale, som anvender området til gåture og naturoplevelser.
Alle interesserede vil kunne anvende bygningerne til arrangementer, hvor naturen, kultur og fællesskabet kan være omdrejningspunktet.
Flere bands, kor og virksomheder vil afholde arrangementer på Busbjerg, når faciliteterne bliver opgraderet.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Busbjerg er åbent for offentligheden, hvilket også vil gælde for arealet med Amfiteateret og scenen.
Bygningerne vil være aflåst, når der ikke er arrangementer på Busbjerg, men vil kunne benyttes af andre kulturinstitutioner og lokalbefolkningen efter aftale med Busbjerg Gudenådalens Hjemstavnsforening.
Det er således ikke kun Busbjerg Gudenådalens Hjemstavnsforening, der får et nyt samlingssted i et naturskønt område, men hele lokalområdet.

Projektfakta

Samlet budget

4.912.500 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Hagenstrupvej 25
8860 Ulstrup
Favrskov

Organisation

Busbjerg Gudenådalens Hjemstavnsforening
Nørregade 69
8850 Bjerringbro
www.busbjerg.dk

Kontakt

Mette Kristensen

busbjerg@busbjerg.dk