BALLADEN - et musikalsk kraftcenter i Østermarie

Udvalgte projekter 2022 - Region Hovedstaden

Den bornholmske musikforening Østersø Sonics vil vække det gamle nedlagte landbrug på Kjøllergaard i Østermarie til live, ved at forvandle en charmerende tidligere lade og tilhørende udeområde til BALLADEN - et lokalt forankret musikalsk værksted, forsamlings- og kulturhus. I BALLADEN vil der blive skabt rum, lyd og liv hele året som samler, engagerer og aktiverer lokalsamfundet.

Hvad er idéen?

Musikalsk kraftcenter på Bornholm!

For at styrke de små fællesskabers sammenhængs- og gennemslagskraft gennem musik, etablerer foreningen Østersø Sonics det musikalske kraftcenter og multiværksted BALLADEN på Kjøllergaard midt i det smukke landskab på Østbornholm.

Projektet vil blive et fyrtårn for det lokale fællesskab, og vil være et foregangsbillede for initiativrigdommen, kultur-engagementet og udviklingspotentialet i andre udkantslandsbyer og samtidig virke som inspiration til, hvordan nedlagte landbrug i Danmark kan udnyttes bedre og hvordan den danske gård generelt kan retænkes.

Hvor skal idéen realiseres?

BALLADEN bliver indrettet i den sydvendte lade på den gamle landbrugsgård Kjøllergaard beliggende i det naturskønne område i Østermarie. Stedet er omkranset af gammel fredsskov, vandløb og fremskudt granit-grundfjeld og passeres jævnligt af vandre- og cykelturister.

Kjøllergaard er en syvlænget gård fra 1800'tallet, hvor især den midterliggende "gårdkone" på gårdspladsen er en bygningsmæssig sjældenhed. Stedets bygningsmæssige fortid fortæller en spændende historie om det danske landbrugs udvikling og udfordringer gennem flere generationer, som videreformidles til lokale og turister.

Hvad omfatter projektet?

Støtten skal gå til renovering og nyindretning af sydladen og dertilhørende udeområde på Kjøllergaard.

I laden etableres BALLADEN, hvor musikken og fællesskabet vækkes til live med et musikalsk forsamlingshus indeholdende en eventsal (knap 165 kvm.), øvelokale, mindre scene, undervisningfaciliteter, multiværksted og workshop-space. I forlængelse heraf indrettes det tilhørende udeområde til LILLE TORV (ca. 300 kvm.) - en friluftsplads til koncerter, festivaler og lokalt samlende events og højtider. Der bygges nye lette og funktionelle konstruktioner som vil indkapsle LILLE TORV i form af en mindre café, samt WC i en 20-fods container belagt med tilgængelig udkigspost der giver besøgende et vue udover landskabet og det nærliggende Østersø.

Renovering og indretning af BALLADEN og LILLE TORV sker med mest mulig bygningsbevarelse og bæredygtig ressourcehensyn under pro bono rådgivning fra tegnestuen EFFEKT og flere bornholmske organisationer, såsom Grønt Byggeri Netværk, BCB, ReUse Bornholm m.fl

Hvem står bag projektet?

Bag foreningen Østersø Sonics står en gruppe yngre tilflyttere, som i samspil med lokale ildsjæle og erfarne fagfolk fra musikbranchen arbejder mod nye modeller for kulturproduktion i provinsen og nedlagte landbrug.

Foreningens bestyrelse består af direktør i Danmarks Underholdningsorkester Andreas Vetö, komponist Esben Thornhal, sangerinde Chio Dyrlund, akustisk ingeniør Ejnar Videbæk, rapper Carl Knast og producer Frederik Thaae - i tæt samarbejde med gårdens ejere.


Foreningen baseres på 100% frivillighed med stor opbakning i lokalsamfundet
(se video og www.kjollergaard.dk/osterso-sonics)

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Den lille landsby Østermarie har en særlig historik for stærkt sammenhold og opsigtvækkende initiativer, og opbakningen til projektet på Kjøllergaard nyder allerede stor opbakning fra de lokale med involvering fra øens kultur-, erhvervs- og foreningsliv.

Idéen med BALLADEN understøtter den kommunale udviklingstrategi ved at gøre Bornholm mere attraktiv, og dermed øge befolkningstilvæksten, hindre fraflytning samt udvikle de kystnære områder og fremme kulturlivet.

Hvem gavner projekter og hvordan?

BALLADEN dækker et behov for fællesskabsorienteret kulturproduktion i oplandet omkring landsbyen Østermarie, men også for hele Bornholm.

BALLADENs aktiviteter skal skabe rum, lyd og liv hos lokalbefolkningen, og især skabe sammenhængskraft udenfor turismens højsæson. Bornholm har de senere år oplevet en stigende tilstrømning af turister om sommeren, mens resten af året opleves - især af de unge bornholmere - som inaktiv, begivenhedsløs og til tider "mørk og ensom".

BALLADEN er et heltårstilbud for alle der ønsker at skabe, opleve og samles om musik - uanset afstanden til en større by.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

BALLADEN bliver et åbent og inkluderende musikalsk forsamlingshus til løbende brug for lokale og andre besøgende. Stedet vil være et samlingspunkt der stilles til rådighed for alle foreningens medlemmer (alle kan melde sig ind), øvrige lokale foreninger og klubber, skoler, artister, bands m.m. Offentligheden får glæde af ugentlige og månedlige åbne arrangementer og koncerter året rundt, samt en musikfestival hver sommer. Lokalerne kan i øvrigt lånes eller lejes (når de er ledige) til øvrige formål, hvor indtægterne går til foreningens offentlige events og videre virke.

Projektfakta

Samlet budget

2.255.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Lyrsbyvej 32
3751 Østermarie
Bornholms Regionskommune

Organisation

Østersø Sonics
Lyrsbyvej 32
3751 Østermarie
https://www.kjollergaard.dk/osterso-sonics

Kontakt

Esben Thornhal

es.m4r.beats@gmail.com