Cirkus er altid i byen - med “vokseværk og underværker” får vi liv og fællesskab på Odense Havn

Udvalgte projekter 2022 - Region Syddanmark

Non-profit teater- og kulturforeningen DYNAMO vil med 3 greb:

1) Transformere facaden til indbydende opholdsområde.
Alle skal kunne se og mærke, at man er velkommen i fællesskabet og de spændende ting, der sker omkring DYNAMO.

2) Bygge vægge om træningsområdet, så flere kan bruge huset samtidig.

3) Omdanne tomme kubikmeter til kontorpladser og mødelokaler for foreningerne m.fl.

Hvad er idéen?

Vi vil tilpasse huset, og dele det med endnu flere.
DYNAMO er kendt for en indbydende atmosfære, som mærkes, når man træder indenfor i ”Tivoligaden”. Her er skabt et sted med faciliteter og hjælp til både professionelle, foreninger og alle andre med interesse for nycirkus. DYNAMO viser forestillinger for publikum, tilbyder residencies, afholder workshops, nycirkus festival og meget mere.
Projektet bliver udført med respekt for beliggenheden på Byens Ø, havnens historie og husets arkitektur. Designet skal pirre nysgerrigheden; vække legen og give alle lyst til at komme ind og opleve mere.

Hvor skal idéen realiseres?

Projektet skal realiseres i FAF-bygning, en smuk 40 meter høj silo og kornlager/hal på 1300 m2.
Vi vil bevare de rå lokaler, historien omkring bygningen og havnelivet ved nænsomt, kærligt og bæredygtigt at ombygge og skabe mere liv i den gamle bygning.
Det kunstneriske potentiale ses fx ved stedsspecifikke forestillinger på havnens vand, med lys- og kunstinstallationer eller vertikal dans på Siloen.
Nycirkus festivalen er også en, af DYNAMO, transformerende begivenhed, hvor havne- og parkeringspladsen omdannes til centrum for kultur, aktiviteter og forestillinger for alle byens borgere.

Hvad omfatter projektet?

Projektet omhandler en signifikant ændring af de indendørs faciliteter, og løser udfordringerne ved at have flere samtidige brugere i huset. Vi lader det indre liv vokse ud af huset, og transformerer facaden til indbydende opholdsområde - tilgængeligt for alle.
Den næste fase i projektet er at komme ”fra koncept til realiserbart projekt”.
Odense Kommune en vigtig samarbejdspartner. Både som ejer af bygningen og som By- og kulturforvaltning med mange fagkompetencer.

Tilsagn om støtte fra Underværker, er katalysator for at få øvrige bidragsydere med. Vi planlægger et antal “støt projektet arrangementer”, og “giv et bidrag til projektet” kampagner, mens DYNAMO bidrager med egenfinansiering via arbejds- og interessetimer. Derudover har vi tilsagn fra de frivillige og øvrige foreninger i huset om, at de ønsker at bidrage med arbejdstimer til projektet.

De 3 greb er arkitektonisk forbundet, men kan udføres separat, når samtlige byggegodkendelser er opnået og finansieringen på plads.

Hvem står bag projektet?

Dynamo er et non-profit teater - og kulturforening med en professionelt sammensat bestyrelse, en daglig ledelse og medarbejdere med forskellige kompetencer.

I forbindelse med planlægning, realisering samt efterfølgende vedligeholdelse & drift, har DYNAMO det fulde ansvar både organisatorisk, juridisk og økonomisk.
En bredt sammensat projektgruppe “Vokseværk & underværker”, skal bringe projektet i hus.
Projektgruppen vil inddrage og samarbejde med alle øvrige interessenter og aktører, der har interesse i projektet og byomdannelsen på Odense Havn.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Nycirkus er bredt favnende og her er noget for alle - både stor og lille. Her er kreativitet, fællesskab, glæde og magiske oplevelser. Lokalsamfundet involveres ved, at DYNAMO kan og vil rumme alle samfundslag; også dem, der ellers ikke passer ind.
Brugerne af huset er i alderen 0-110 år, de fleste nok et sted imellem.

Vi er åbne over for samarbejde og sparrer gerne, når en god idé skal testes af.

Vi bestræber os på at gøre en forskel både socialt og kulturelt. Måske er det derfor vi af flere gange er blevet nomineret til Best of Odense og sidste år blev Reumert nomineret som årets Teater.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Mens kvarteret gennemgår den fysiske omdannelse fra industrihavn til ny bydel, forandres det urbane liv. DYNAMO tilbyder det kulturelle samlingspunkt, et alternativt mødested, og et træningsrum for internationale, nationale, lokale scenekunstnere og folk, der ønsker sig et rummeligt og inkluderende miljø.
Dynamo er det eneste arbejdsrum og scene dedikeret ny-cirkus i Danmark.
Den primære målgruppe er beboere, brugere og besøgende på Byens Ø i Odense Havn. Uddannelsesinstitutioner, frivillige grupper, foreninger og enhver med interesse for stedet vil få gavn af dette byggeri.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

DYNAMO har omtrent 100 forestillinger på et år, heraf en del med gratis adgang.

Holdet bag DYNAMO er som regel i huset fra ca. 8 - 22.

Banker man på døren og vil ind i varmen eller benytte toiletterne, så lukker vi op.

Kontakter en forening eller gruppe sig med en ide, så gør vi alt for at finde plads i huset.

Bliver man fast bruger af huset, kan man få en nøglebrik, der virker 24/7.

DYNAMO er altid åbent for alle, der har interessen.

Projektfakta

Samlet budget

2.931.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Finlandkaj 6
5000 Odense C
Odense C

Organisation

Dynamo Workspace - scene & arbejdsrum for cirkus og fysisk scenekunst
Finlandkaj 6
5000 Odense C
www.dynamoworkspace.dk

Kontakt

Gry Lambertsen

gry@dynamoworkspace.dk