Øernes Højskole på Sejerø

Udvalgte projekter 2022 - Region Sjælland

De frivillige bag Øernes Højskole har købt og istandsat den gamle Østre Skole, og er ved at omdanne den til et mødested og fællesskab for sejerøboere, fritidshusejere og besøgende. Højskolen har plads til 20 overnattende, og danner rammen for både kurser, der trækker nye til øen, arrangementer, der løfter kulturlivet for de fastboende, og for samtalen om vores tids vigtigste emne: Bæredygtighed.

Hvad er idéen?

Over de sidste 50 år er de små øer blevet affolket. Det er en kamp at opretholde et lille samfund som Sejerø med infrastrukturer som skole, læge og Brugsen, og med et levende kultur- og foreningsliv.

Vi tror, at en højskole kan være et vigtigt redskab til at:
- Tiltrække mere liv til øen, både gæster og fastboende
- Understøtte de erhvervsdrivende på øen og bidrage med arbejdspladser
- Skabe fællesskaber på tværs af fastboende og sommerhusgæster
- Få et mangfoldigt og inspirerende kulturliv i den dannende højskoleånd
- og ikke mindst være et praksisnært fyrtårn for samtaler om bæredygtighed

Hvor skal idéen realiseres?

Vi har købt den gamle Østre Skole af Kalundborg Kommune for 50.000 kroner og brugt de sidste tre år på at genoplive bygningen efter en massiv vandskade. Vi bygger med bæredygtighed for øje og vil bevare ånden fra landsbyskolen. Derfor har vi genbrugt så meget af den originale bygning og inventar som muligt og valgt bæredygtige løsninger som varmepumpe, hørisolering, lermaling og solceller.

Højskolen ligger midt i naturen og lige ud til havet. Her er der en overvældende ro, og himmel og hav kan mærkes helt tæt på. Men samtidigt er der ikke mere end 10 minutter på cykel til færgen og Brugsen.

Hvad omfatter projektet?

Vi vil med bevillingen udføre fase 3 af istandsættelsen. Indtil nu har vi fokuseret på at redde en gammel bygning og oprettet værelser, køkken og spisestue, så skolen kunne bruges til kurser og udlejning, og reparere taget, der hvor det var mest kritisk. Projektet er udført med tusindvis af frivillige timer og med hjælp fra det bæredygtige byggefirma Egen Vinding og datter.

Nu skal vi have gjort vores fællesrum levende. Højskolens største rum, Skolestuen, skal have nyt gulv, nye vinduer og kobles på vores eksisterende varmepumpe. Biblioteket og alkoverummet på førstesalen skal brandsikres, kobles på varmepumpe, have nye vinduer og branddøre, og der skal etableres bad og toilet fra bunden i forbindelse med værelserne.

Det er rammer, som gør det muligt at huse arrangementer og kurser hele året, og få brandgodkendelse, så vi kan tage hele huset i brug samtidigt. Projektet udføres igen af Egen Vinding, og der lægges frivillige timer, hvor det er muligt fx til maling og nedrivning.

Hvem står bag projektet?

Højskolen er organiseret som selvejende institution med en bestyrelse på 7 personer og en skolekreds på over 100 medlemmer, der både er fastboende og sommerhusejere. I januar 2022 ansatte Højskolen en deltidsforstander på 8 timer om ugen til at understøtte de frivillige. Øernes Højskolen på Sejerø har 10 års jubilæum i 2022 og kan samtidigt fejre 3 år med tag over hovedet, og det første år, hvor der er planlagt mere end 10 kurser.

Vi har fra Højskolens begyndelse haft et fremragende samarbejde med Kalundborg Kommune, som i projektets opstartsfase sad med i bestyrelsen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Højskolen er født ud af lokalsamfundet og har indtil 2022 været drevet rent af frivillige kræfter. Der samarbejdes tæt sammen med Beboerforeningen, Ø-udvalget, de bæredygtige erhvervsdrivende og det lokale forenings- og kulturliv.

Lokalsamfundet bidrager både som frivillige og gæster til arrangementer og kurser, og der bruges lokale kræfter til de lønnede opgaver på skolen, som undervisere, køkkenpersonale, rengøring og forstander.

Vi arbejder aktivt med værtskab i bestyrelsen og bruger hele Sejerø som læringsrum for vores kurser, der trækker på fx naturen og den lokale vidensbank.

Hvem gavner projekter og hvordan?

En højskole en en fantastisk schweizerkniv, der kan gøre en forskel på mange planer:
- Vi vil vise Sejerø frem og tiltrække gæster, der spreder ordet eller kommer igen. Vi har allerede fået hundredevis af ambassadører fra kurserne de sidste tre år.
- Vi vil være et fællesskab, som skaber kulturelt indhold året rundt og kan være rammen for øboernes gode idéer
- Vi vil være en levende del af samtalen om den bæredygtige udvikling, hvor man kan opleve, hvordan der kan bygges og leves bæredygtigt og understøtte de bæredygtige erhverv på øen

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Højskolen vil blive en levende ramme for lokalsamfundet, hvor der er mulighed for at deltage på mange måder:
- Som frivillig, både dem, der tager ansvar for kurser, og dem der hjælper ad hoc til fx arbejdsdage. Her arbejder vi aktivt med værtskab i bestyrelsen for at gøre det let at indgå for nye
- Som deltager til debataftener, spisearrangementer eller den årlige fejring af fødselsdag
- Som kursist på et af vores 15 årlige kurser i 2022
- Til egne kurser eller arrangementer ved at leje højskolen som privat, forening eller virksomhed
- Ved at bruge skolens strand og de 3 sheltere bag skolen

Projektfakta

Samlet budget

2.736.316 kr.

Ansøgt beløb

646.000 kr.

Beliggenhed

Kongstrupvej 40
4592 Sejerø
Kalundborg

Organisation

Støtteforening For Øernes Højskole Sejerø
Lydebjergvej 2
4592 Sejerø
https://xn--erneshjskole-ujbg.dk/

Kontakt

Kristoffer Thurøe

tilstoffer@gmail.com