SAK SCENEN

Udvalgte projekter 2022 - Region Syddanmark

SAK KUNSTBYGNING vil skabe en multifunktionel, æstetisk, permanent scene i haven, der passer ind i anlæggets struktur. Svendborg mangler et grønt samlingspunkt til kunst og kultur. SAKs haveanlæg bliver Svendborgs centrale, grønne rum, hvor biler og støj ikke forstyrrer kunsten.

Hvad er idéen?

Svendborg er kendt for gode teatre, cafeer og spillesteder. Byen har dog brug et grønt samlingspunkt til kunst og kultur. Det eneste offentlige, grønne område i midtbyen ligger åbent ud mod trafikken. SAKs haveanlæg bliver Svendborgs centrale, grønne rum, hvor biler og støj ikke forstyrrer kunsten. En have til sanselige, naturlige og kulturelle indtryk - og plads til både fællesskab, fordybelse og fangeleg. Vi, publikum og byens arrangører, oplevede i forbindelse med 5700 Summer, at SAKs have er et formidabelt, lukket rum til events under vores gigantiske blodbøg og grønne gingkgo biloba.

Hvor skal idéen realiseres?

Når man bygger en scene, er der mange hensyn at tage – både i forhold til tilladelser og anvendelsesmuligheder. Vi vil sikre os, at de tekniske detaljer omkring gulv, tagkonstruktion, ophæng, strøm, lydforhold og op/nedtagning er eksemplariske. Således at scenen bliver optimal for kunstnere (og naboer). Til dette har vi allieret os med det kommende Landsstævnes scenebygger og Svendborg Kommunes tekniske afdeling.

Hvad omfatter projektet?

SAK Kunstbygnings store have bliver fremover et centralt og vigtigt rum for kultur i Svendborg. Både for SAK og vores nabo Gårdbutikken, men også for Svendborg og Sydfyns øvrige kulturarrangører, som har brug for en scene. Vores ambition er en æstetisk flot scene, der passer ind i havens anlægsstruktur. Derfor arbejder vi for, at vi kan få hjælp af kunstnere til at dekorere scenen. Det er en udfordring at gøre en scene til et kunstværk, men den kan gøres så flot, at den komplementerer kunsten. Der er god plads til scenen med direkte adgang fra Voldgades p-plads.
I et bæredygtigt perskektiv, vil en permanent scene være fordelagtig. Vi vil undgå kørsel af tunge elementer, hver gang der skal afholdes et arrangement. Vel at mærke inde midt i Svendborg. Scenen kommer primært til at være af genbrugselementer.

Hvem står bag projektet?

Projektet er organiseret af SAKs administration og en frivilliggruppe nedsat af SAKs bestyrelse. Heri sidder frivillige personer med store kompetencer indfor både tekniske og kulturelle områder. Endvidere sparrer vi med både en professionel scenebygger, samt Svendborg Kommunes tekniske afdeling. Det er hensigten, at der også kobles både en arkitekt og en kunstner på.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Svendborg og Sydfyns øvrige kulturarrangører vil alle blive inviteret til at gøre brug af scenen. Det kan være musikforeninger, orkestre, teatre, kunstgrupper, performere, kor og uddannelsesinstitutioner, der har brug for en scene. Også Svendborg Event og Svendborg Kommune inviteres til at bruge scenen. SAK har fået positive tilbagemeldinger fra alle vi spørger.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Scenen skal bruges til koncerter (klassisk musik, jazz, folk, mindre pop- og rockorkestrer, kor, upcomming mm.), teater, dans, kunsthappenings og events. SAKs kerneydelse vil altid være billedkunst, men moderne kulturhuse skal kunne mere end deres kerneydelse. De arrangementer, som skal foregå på scenen og i haven, har til formål at gøre SAKs udstillinger endnu mere attraktive. I forhold til Svendborg som helhed, vil scenen være socialt bæredygtig. Den vil samle mange forskellige mennesker fra alle sociale lag.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

SAK Kunstbygning er åbent hele året og det vil scenen også være. Der er fri adgang til SAKs have for offentligheden og langt hovedparten af de aktiviteter, som vil foregå på scenen, kræver ikke entré. Der vil dog være arrangementer, hvor haven lukkes af, så der kræves entré. Det kunne være en koncertrække a la 5700 Summer, en koncert arrangeret af Harders eller en jazzfestival. Der vil være plads til 500 siddende gæster og op til 2.000 stående.

Projektfakta

Samlet budget

1.120.000 kr.

Ansøgt beløb

750.000 kr.

Beliggenhed

Vestergade 27
5700 Svendborg
Svendborg

Organisation

SAK Kunstbygning
Vestergade 27
5700 Svendborg
www.sak.dk

Kontakt

Henrik Kragh

henk@sak.dk