Holtegaard - Center for aktiviteter med heste

Støttede projekter - Vendsyssel, Nordjylland

På Holtegaard skal der laves et center for aktiviteter med heste, som henvender sig til en bred gruppe af mennesker med interesse for heste. Centeret skal tilbyde lokaler, baner, faciliteter, viden og arbejdskraft til foreningerne på stedet, men skal også samtidigt være et samlingspunkt med stor erfaring og viden om heste til gavn for borgere, turister, museer og andre aktører området. Det har krævet en restaurering af den gamle bygningsmasse fra 1875.

Hvad er idéen?

Projektet har haft tre formål. For det første er det en fremtidssikring for foreningerne på Holtegaard. Hermed vil ca. 250 mennesker, som jævnligt kommer på gården, kunne fortsætte med at ride og køre med hestevogne. For det andet, en bevaring af en næsten 150 år gammel, historisk bygning for de mange besøgende aktører eller tilskuere. For det tredje skal der oprettes et sekretariat, hvor alle med spørgsmål heste, udstyr, vogne, aktiviteter i Nordjylland har mulighed for at henvende sig og få hjælp. Sekretariatet har også en generel, koordinerende funktion for hesteaktiviteter i området.

Hvor skal idéen realiseres?

Holtegaard ligger centralt placeret i det østlige Vendsyssel med kun 20 minutters kørsel til Aalborg. Tæt på Hjallerup Marked, Hjallerup Ridecenter, Dronninglund Slot, Dronninglund Storskov osv.
Projektet har primært handlet om at restaurere en bygning fra 1875. Før projektet påbegyndelse gennemgik bygningen en såkaldt SAVE-vurdering af museerne i Brønderslev Kommune. Her er den fundet bevaringsværdig med en arkitektonisk værdi kategori 3. Dermed var der en interesse i en restaurering af den historiske bygning.

Hvad omfatter projektet?

Bygningen fra 1875 skulle restaureres. Gennem processen er bygningen blevet restaureret med respekt, således at den har bevaret sit udtryk som en flot længe på en proprietærgård, som igennem generationer har været en central gård i området. Taget er blevet renoveret og i laden er der brugt gammelt træ af samme type til at restaurere træværket, så det kunne restaureres i samme stil. Der blev etableret hestebokse og lagerrum samt et stort fællesområde, hvor indendøre kan afholde diverse arrangementer, fx mindre markeder eller undervisning omkring heste og udstyr som f.eks. smedearbejde, seletøjssyning, behandling af heste (massage, kiropraktik m.m.). Bygningen på 700kvm er dermed blevet reddet fra nedrivning, og står i dag klar til brug af rideglade mennesker og lokalsamfundet.

Hvem står bag projektet?

I første omgang blev den eksisterende forening "Holtegaard - Center for aktiviteter med heste" omdannet til en fond. Fonden foræres cirka en hektar jord, en staldbygning og en ridehal af ejerne af Holtegaard - tilsammen værdier til ca. 600000 kr.
Dernæst blev bygningen restaureret, så den indeholder klublokaler, kontor, cafeteria, hestebokse,
materialerum, arbejdsområder m.m.
På denne måde har fonden "Holtegaard - Center for aktiviteter med heste" kunne sikre fremtiden for de nuværende foreninger på stedet og generelt være til gavn borgere og turister fra området.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Ved at restaurere og bevare en del af en bevaringsværdig og markant gård på egnen har vores
projekt bidraget til en væsentlig synlighed omkring foreningernes arbejde med heste og samtidigt danne et naturligt samlingspunkt - både for arrangementer, formidling og koordination. Der er tale om en nyskabelse, idet fonden skal være til gavn for flere foreninger og række bredt ud i området. Fonden vil desuden kunne skabe det nødvendige overskud, således at der kan skabes 1-2 nye arbejdspladser.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Centeret skal i fremtiden være et samlingssted for foreninger, organisationer, borgere og turister med passion for heste. De nye lokaler og hele området skal danne rammen for en lang række aktiviteter. Det kan være foreningernes daglige aktiviteter, større events som konferencer og stævner, hestevognskørsel, turridning, formidling af viden om heste, udstyr, redskaber og historie.
En del af projektet bliver at oprette et nyt sekretariat for hesteaktiviteter og -turisme i
Nordjylland, som koordinere og udbrede oplevelser og events med heste for såvel lokale borgere, tilflyttere, turister mfl.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

I det daglige er centeret primært åbent for foreningernes medlemmers aktiviteter på stedet. En del af disse er åbne arrangementer fx. ridetævner, kørestævner og åbent hus. Desuden skal stedets sekretariatsfunktion sørge for at formidle henvendelser udefra omkring undervisning i ridning og kørsel, rideture, køreture, andre arrangementer osv.

Projektfakta

Samlet budget

3.597.500 kr.

Ansøgt beløb

750.000 kr.

Beliggenhed

V. Hassingvej 37
9330 Dronninglund
Brønderslev

Organisation

Holtegaard - Center for aktiviteter med heste
V. Hassingvej 37
9330 Dronninglund
https://holtegaard.info/hcah.html

Kontakt

Frank Olsen

olsen@holtegaard.info